Lumon Lasitus on ympäristöystävällinen valinta

Usein herää kysymys voiko lasista ja alumiinista valmistettu tuote olla ympäristöystävällinen? Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen, kyllä se voi. Lumon Lasituksen nettoilmastovaikutus on negatiivinen, eli sen käyttö ennaltaehkäisee enemmän kasvihuonekaasupäästöjä, kuin mitä sen eliniän aikana syntyy. Se mitä tämä tarkoittaa käytännössä selviää, kun luet hieman eteenpäin. 

Jos verrataan Lumon Lasituksen elinkaarenaikaisia päästöjä esimerkiksi autoiluun, voidaan sanoa, että parvekelasituksen päästöt vastaavat yhtä edestakaista automatkaa Helsingistä Pohjois-Lappiin. Arvio perustuu vuoden 2020 liikennepäästöihin ja Julia Vasbergin opinnäytetyössä esitettyihin laskelmiin lasitusten päästöistä. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö viime vuoden lopulla oli 153,5 g/km ja Lumon Lasituksen elinkaaren aikaiset päästöt 327 CO2 kg (327 CO2 kg /153,5 g/km =2100km).

Lumon Lasituksen vaikutus ympäristölle on nettopositiivinen

Lumon Lasituksen päästökompensaatio asiakkaalle on Suomen olosuhteissa yli kuusi kertainen verrattuna tuotteen elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Tulos perustuu Vasbergin opinnäytetyöhön, jossa keskeisenä lähtötietona on käytetty tekniikan tohtori Kimmo Hilliahon väitöskirjaa. Parvekelasituksen elinkaari on tutkimuksen tarkasteluissa 30 vuotta. Tutkimus osoittaa, että Lumon Lasituksen käyttäjälle tuottama ilmastohyöty sen eliniän aikana on suurempi, kuin tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. 

Lumon lasitukset hiilijalanjälki ja ympäristöystävällisyys

Opinnäytetyössä tuotteen keskimäärinen kuoletusaika oli puoli vuotta pidempi kuin 2012 toteutetussa laskelmassa. Syy tähän on se, että lähtöoletukset olivat erilaiset. Oletuksiin vaikuttavat keskeisesti lasinkierrätysaste, tuotteen energiansäästövaikutukset sekä asiakkaan käyttämä lämmitysenergian lähde. Joka tapauksessa arvioidessa lasituksen hyötyjä ja päästöjä voidaan olla luottavaisia, että Lumon Lasituksen vaikutus ilmastolle on selkeästi positiivinen. Etenkin, kun otetaan huomioon muut kuin tuotteen tuomat energiansäästöhyödyt, kuten rakenteiden suojavaikutukset. 

Hiilijalanjälkeä tulee edelleen pienentää 

Lumon Lasituksen elinaikaisen hiilijalanjäljen muodostumisessa materiaalien osuus on kaikkein merkittävin, joista etenkin lasi edustaa yli 70% päästöistä. Tämä tarkoittaa, että tulemme kiinnittämään erityistä huomiota lasin kierrättämiseen ja uusiokäyttöön, jotta voimme edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme. 

Lumon tuotteet paitsi lisäävät asuinmukavuutta, ne ovat myös täysin kierrätettäviä ja kestäviä valintoja, jotka auttavat säästämään energiaa ja siten ympäristöä. Tuotteemme suojaavat lisäksi talon rakenteita, mikä vähentää remontin tarvetta merkittävästi. Parvekkeiden lasittaminen on ekoteko – siksi jokainen parveke tulisi lasittaa. 

Lumon Kimmo Hilliaho
Kimmo Hilliaho
Tekniikan tohtori, Lumon Oy
Olen tehnyt erilaisia parvekerakentamiseen liittyviä tutkimus- ja selvitystehtäviä vuodesta 2009 alkaen. Tänä aikana on valmistunut myös diplomityö aiheesta ”Parvekelasien energiataloudelliset vaikutukset” ja väitöskirja aiheesta ”Lasitetun parvekkeen sisäilmasto ja energiatalous”.