Terassilasitus, parvekelasitus

Arvonta

Lumon Lasitusten arvonta suunnittelukäynnin varanneiden kesken

Arvonnan järjestää Lumon Suomi Oy. Arvomme suunnittelukäynnin varanneiden kesken ilmaisen Lumon Lasituksen. Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on, että asiakas on varannut maksuttoman suunnittelukäynnin aikavälillä 16.1.–29.2.2024 ja käynti on myös toteutunut aikavälillä 16.1.–29.2.2024. Arvonta suoritetaan maaliskuun alussa ja voittajille ilmoitetaan voitosta 8.3.2024 mennessä henkilökohtaisesti soittamalla ja/tai sähköpostilla.

1. Kilpailun järjestäjä 
Lumon Suomi Oy
Y-tunnus: 1905514-0
Osoite: PL 430, 45101 KOUVOLA

2. Osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua kaikki arvonnan ehdot täyttäneet yli 18-vuotiaat Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin. 

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta
Arvonnan voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien niiden kesken, jotka ovat varanneet maksuttoman suunnittelukäynnin aikavälillä 16.1.–29.2.2024 ja käynti on myös toteutunut aikavälillä 16.1.–29.2.2024. Arvonta suoritetaan 8.3.2024 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti 8.3.2024 mennessä. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta 15.3.2024 mennessä tai voittaja ei halua vastaanottaa arvonnan voittoa, on arvonnan järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinto
Voittaja saa hänelle annetun lasitustarjouksen mukaisen ilmaisen Lumon lasituksen. Lasituksen maksimiarvo on 8000 euroa. Palkinto koskee vain Lumon tuotteita eikä se koske mahdollisia lisä- ja muutostöitä. Mikäli asiakas on jo ehtinyt maksamaan tilaamansa Lumon lasitukset arvonnan suorittamiseen mennessä, Lumon Suomi Oy hyvittää hänelle arvontavoittoa vastaavan summan (maksimissaan 8000 euroa). Palkinto tulee lunastaa kokonaisuudessaan 15.9.2024 mennessä.

Vastaanottamalla palkinnon voittaja sitoutuu asiakashaastatteluun ja lasituskohteen esittelyyn Lumonin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lumon Suomi Oy:llä on oikeus hyödyntää asiakashaastattelua ja lasituskohteen esittelyä markkinointitarkoituksessa myös muissa medioissa.

Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle, ja palkinnon voi lunastaa vain osakkeen tai kiinteistön omistaja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan. Lumon Suomi Oy vastaa arpajaisverosta. Lumon pidättää oikeudet muutoksiin.

5. Rekisteritiedot
Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.  

6. Henkilötietojen käsittely
Lumon Suomi Oy käsittelee arvontaan osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Lumon Suomi Oy ei luovuta tietoja ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin ilman henkilön suostumusta. 

Lumon Suomi Oy:llä on kuitenkin oikeus jakaa voittajan nimi ja kotikaupunki sosiaalisen median kanavissa ja lumon.fi -sivustolla.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

7. Muut ehdot
Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Arvonnan järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuoraan, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamiseen tai käyttämiseen.