Tutkittua tietoa lasituksista

Parvekelasituksista on tullut osa suomalaista katukuvaa. Tällä hetkellä Suomessa yli 75 prosenttia kaikista parvekkeista on lasitettuja. Parvekelasituksista on tullut parvekkeiden vakiovaruste uudisrakentamisessa - yli 90 prosenttiin uudiskerrostalojen parvekkeista asennetaan lasitukset jo rakentamisen aikana. Parvekelasit ovat siis hyötyjensä ansiosta saaneet valtavan suosion.

Tiesitkö? Yli 75 prosenttia kaikista Suomen kerrostaloparvekkeista on lasitettuja

Parvekelaseilla on tutkimustenkin perusteella paljon hyviä ominaisuuksia. Lumon Oy on yhdessä Ramboll Finlandin kanssa tutkinut lasituksien tuomia hyötyjä laajasti ja toteuttanut laajoja kenttämittauksia vuosina 2009-2010 ja 2014-2015. Näiden lisäksi on suoritettu tuhansia IDA-IVE-ohjelmalla tehtyjä energiasimulointeja. Tässä tekstissä esitetyt tiedot pohjautuvat pääosin näihin tutkimuksiin. Tutkimustulosten pohjalta saatu tieto auttaa arkkitehtejä ja rakennesuunnittelijoita kiinnittämään jo suunnitteluvaiheessa huomiota auringonsuojaukseen ja energiansäästövaikutuksiin.

Parvekelasitukset suojaavat parvekerakenteita ja vähentävät remontointitarvetta huomattavasti

Parvekelasit suojaavat parvekerakenteita sateelta ja lumelta. Näiden lisäksi tutkimukset osoittavat, että ilmankosteus parvekkeen sisällä on 5-10% ulkoilmaa alhaisempi. Nämä yhdessä tekevät tilasta ulkoilmaa kuivemman, joka näkyy parvekerakenteiden pidempänä käyttöikänä. Yksi lasituksien merkittävimmistä eduista onkin sen tuoma suoja parvekerakenteille.

Lumon parvekelaitukset suojaavat parvekelasituksia

Parvekelasien tuoma suoja itsessään pidentää parvekerakenteiden käyttöikää 5-10 vuodella. Mikäli parvekelasittaminen yhdistetään massiiviseen parvekerakenteiden korjaamiseen, saadaan parvekkeelle lisää käyttöikää 25-30 vuotta.  Tutkimukset osoittavatkin, että vanha lasittamaton parveke kestää 35 vuotta, kun taas uusi parveke hyvin huollettuna kestää jopa 60-130 vuotta. Vanhoille betoniparvekkeilla saadaan pisin käyttöiän jatke, kun parvekkeelle asennetaan parvekelasitukset ja lasikaide, betonipielet suojataan, parvekkeella lisätään erillinen vesikattorakenne ja vesikaton vedenpoisto ohjataan ulkokautta maahan asti. Oleellista on, että lasitusjärjestelmä asennetaan välittömästi parvekeremontin jälkeen. Hyvien säänsuojaominaisuuksien vuoksi parvekekorjaustoimenpiteitä tai -ratkaisuja suunniteltaessa parvekelasitus on osa ensisijaisia toimenpiteitä.

Auringonsuojaverhot auttavat ylilämmön hallinnassa ja tuovat käyttömukavuutta

Monet tutkimukset Suomessa ja Euroopassa osoittavat, että lasitetun parvekkeen lämpötila voi nousta jopa 40 asteeseen kesäkuukausina. Tämä edistää parvekerakenteiden kuivumista kesäkuukausina ja lisää siten parvekerakenteiden käyttöikää. Tämä on kuitenkin asia, joka tulee ottaa huomioon parvekkeiden lasittamista suunniteltaessa. Ylilämpenemisongelma saadaan ratkaistua suositeltavilla lasituksien sisäpuolisilla auringonsuojaverhoilla. Auringonsuojaverhot yhdessä tuulettamisen kanssa tuovat parvekkeelle miellyttävät olosuhteet. Paras tuuletusvaikutus saadaan, kun auringonsuojaverhot ovat alhaalla ja 25% laseista auki. Näissä tapauksissa parvekkeen lämpötilat voivat hetkellisesti olla jopa ulkoilmaa alhaisemmat.

Asukkaat vaikuttavat merkittävästi sekä energiansäästöön että ylilämmön hallintaan – lasit on pidettävä
talvella suljettuna ja kesällä riittävästi auki. Auringonsuojaverhot ehkäisevät auringon suoralta paisteelta, säteilylämmöltä ja naapurien katseilta eli auringonsuojat ovat säteilysuojan lisäksi mukavuustekijä, joka tuo tilaan juuri sitä säädeltävyyttä, jota asukkaat tilaan toivovat. 

Lumon parvekelasitus ja auringonsuojaverhot säästävät energiaa

Parvekelasien energiansäästö

Parvekelasit tukevat myös energiataloudellista ajattelua. Lasitetulla parvekkeella lämpötila on keskimäärin ulkolämpötilaa 2-10 astetta lämpimämpää. Lämpimämpi ilma pienentää parvekkeen kohdalla olevan ulkoseinärakenteiden lämpöhäviötä 15-25% tuoden siten energiataloudellista hyötyä. Tutkimusten mukaan parvekelasien tuoma energiansäästö vaihtelee Suomessa 3-11 prosentin välillä, ja keskimääräisesti 6%. Tarkkojen tapauskohtaisten lukujen selvittämiseen voidaan hyödyntää kehittämäämme energiansäästölaskuria. Asiantuntijamme antavat tarvittaessa lisätietoa laskuriin liittyen. 

Parvekelasien energiansäästö on keskimäärin 6%.

Ota yhteyttä

Oleellisimmin energiansäästöön vaikuttavat parvekkeen kohdalla olevien ulkoseinärakenteiden määrä ja ominaisuudet, auringon säteilyenergian määrä sekä parvekkeen ulkoilmaan rajoittuvien osien määrä ja ominaisuudet. Yhdessä sekä parvekerakenteiden pidempi käyttöikä että parvekelasien energiansäästö pienentävät merkittävästi kiinteistön elinkaarikustannuksia.

Suomessa parvekkeista on lasitettu noin 75 prosenttia, ja kun lasketaan yhteen nämä noin 600 000 lasitettua parveketta, energiansäästöksi saadaan jo 120 gigawattituntia. Se vastaa 60 tuulivoimalan vuosituotantoa.

Lue koko artikkeli "Parvekkeen lasitus säästää sekä energiaa että ilmastoa".

Parvekelasitukset maksavat itsensä nopeasti takaisin

Parvekelasien takaisinmaksuaika toteutuneiden lasituskustannusten ja keskimääräisen energiansäästön mukaan on arvioitu olevan parhaassa tapauksessa 10-15 vuotta ja keskimäärinkin maksettavissa lasituksen elinkaaren aikana. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa myös merkittävästi se, kuinka paljon lasitettavaa pinta-alaa on suhteessa parvekkeen kohdalla olevien ulkoseinärakenteiden pinta-alaan nähden. Paras hyöty saadaan ns. sisäänvedettyjen parvekkeiden kohdalla.

Parvekelasien ääneneristävyys

Lasituksen yksi hyödyistä on myös sen tuoma ääneneristävyys. Ennen kaikkea vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla parvekelasitus tuo helpotusta meluhaittaan. Parvekelasien ääneneristävyydeksi on laboratoriomittauksissa saatu lasitustuotteesta ja tiivistysratkaisuista riippuen 12dB - 27dB. Parvekkeen ja ulkoilman väliseen äänitasoeroon vaikuttaa kuitenkin myös parvekkeen muut rakenteet. Siksi parvekkeen ääneneristävyys on tyypillisesti 4-16dB tilanteesta riippuen. Tarkkojen tapauskohtaisten lukujen selvittämiseen voidaan hyödyntää kehittämäämme ääneneristävyyslaskuria. Asiantuntijamme antavat tarvittaessa lisätietoa laskuriin liittyen.

Lumon parvekelasit eristävät ääntä

Paloturvallisuus

Parvekelasituksien osuutta paloturvallisuudessa on tutkittu viimeisten vuosien aikana erilaisten tutkimusten yhteydessä. Parvekelasien asennuksen jälkeen parvekkeen oleskelukäyttö on havaittu nousevan noin 20 prosentilla ja parveketupakointi vähenevän noin 40 prosentilla. Keskimäärin parvekkeella on pöytä, kaksi tuolia, matto, kukkalaatikko ja pyykinkuivausteline – lasitetulla parvekkeella kalustus on hieman runsaampaa. Tämä tarkoittaa palokuormana arvioilta 150-200 MJ/m2. Tämä on 3-4 kertaa vähemmän kuin palomitoituksessa käytettävä standardipalon palokuorma (600MJ/m2).

Tutkimusten perusteella yhteyttä parvekepalojen ja parvekelasituksien välille ei voitu osoittaa. Parvekelasituksien ollessa suljettuna hapen vähäisyys hidastaa paljon kehittymistä hidastaen lämpötilan nousua parvekkeella verrattuna avoparvekkeeseen. Parvekelasien hajotessa lämmön vaikutuksesta palo kehittyy samalla tavalla kuin lasittamattomalla parvekkeella. Voidaan siis todeta, että lasitus ole ainakaan huonontava tekijä palon kehittymisen kannalta, vaan joko neutraali tai tilannetta parantava. Tästä johtuen voidaan todeta, että yksinkertaisella karkaistulla lasilla varustettu parveke ja terassi säilyvät ulkotilana lasittamisen jälkeenkin. Selvityksen mukaan myös pääkaupunkiseudulla käytettävä EI15 luokan osastointi takaa parvekkeilla ja terasseilla riittävän turvallisuustason palon leviämistä vastaan.

Tutkimustulosten hyödyntäminen suunnittelussa

Kun parveke- ja terassilasituksien sisäilmastoa ja energiansäästövaikutuksia optimoidaan, on tärkeää kiinnittää huomiota etenkin kolmeen kohtaan: tiiveyteen, auringon säteilyn saatavuuteen ja parvekkeen rakenneteknisiin ratkaisuihin. Lasituksen tulee olla väljä riittävän tuuletuksen varmistamiseksi. Perusperiaatteena tässä voidaan pitää sitä, että lasitus ja muut parvekkeen liittymät suunnitellaan niin tiiviiksi, kuin nykyiset määräykset sallivat. On kuitenkin hyvä huomioida, että lasituksia ei kannata tiivistää itse, vaan hyödyntää mieluummin valmistajien omia tiivistysratkaisuja. Näin saadaan varmistettua parvekelasituksien riittävä
ilmanvaihtuvuus.

Hyvin usein energiansäästövaikutuksen parantaminen tarkoittaa myös ylilämpöongelmien lisääntymistä kesäaikana. Siksi on oleellisen tärkeää ottaa huomioon auringonsuojaus jo parvekkeita suunniteltaessa. Paahtavassa auringonpaisteessa auringonsuojauksen lisäksi kannattaa myös parveketta tuulettaa pitämällä vähintään neljäsosaa parvekelaseista auki.

Parvekejulkisivun hyödyt uudisrakentamisen kohteeseen:

  • Parvekelasitus nostaa parvekkeen lämpötilaa 2-10 astetta
  • Lämpöhäviö pienenee 15-25%
  • Parvekelasit tuovat energiansäästöä 3-11%, keskimääräisesti 6%
  • Puolittaa parvekeremonttien tarpeen ja näin pienentää remonttikustannuksia huomattavasti
  • Parvekelasien tuoma ääneneristävyys lasitustuotteesta ja tiivistysratkaisuista riippuen on 12dB-27dB
  • Vähentää merkittävästi kiinteistön elinkaarikustannuksia

Parvekelasitus on ympäristöystävällinen teko. Lasi ja alumiini ovat molemmat kierrätettäviä raaka-aineita. Kun otetaan huomioon tuotteen valmistus, kuljetus ja asennus sekä toisaalta energiatehokkuus ja rakenteita suojaava vaikutus, voidaan lasituksen laskea kuittaavan hiilipäästönsä keskimäärin vähän yli kolmessa vuodessa.