Lumon uudiskohde, Lumon parvekelasitus uudiskohde

Lumon Lasitus on ympäristöystävällinen valinta

Ympäristöystävällinen lasitus

Usein herää kysymys voiko lasista ja alumiinista valmistettu tuote olla ympäristöystävällinen? Vastaus kysymykseen on yksiselitteinen, kyllä se voi. Lumon Lasituksen nettoilmastovaikutus on negatiivinen, eli sen käyttö ennaltaehkäisee enemmän kasvihuonekaasupäästöjä, kuin mitä sen eliniän aikana syntyy. Se mitä tämä tarkoittaa käytännössä selviää, kun luet hieman eteenpäin.

Jos verrataan Lumon Lasituksen elinkaarenaikaisia päästöjä esimerkiksi autoiluun, voidaan sanoa, että parvekelasituksen päästöt vastaavat yhtä edestakaista automatkaa Helsingistä Pohjois-Lappiin. Arvio perustuu vuoden 2020 liikennepäästöihin ja Julia Vasbergin opinnäytetyössä esitettyihin laskelmiin lasitusten päästöistä. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö viime vuoden lopulla oli 153,5 g/km ja Lumon Lasituksen elinkaaren aikaiset päästöt 327 CO2 kg (327 CO2 kg /153,5 g/km =2100km).

Lumon parvekelasitus on ympäristöystävällinen valinta


Opinnäytetyössä tuotteen keskimäärinen kuoletusaika oli puoli vuotta pidempi kuin 2012 toteutetussa laskelmassa. Syy tähän on se, että lähtöoletukset olivat erilaiset. Oletuksiin vaikuttavat keskeisesti lasinkierrätysaste, tuotteen energiansäästövaikutukset sekä asiakkaan käyttämä lämmitysenergian lähde. Joka tapauksessa arvioidessa lasituksen hyötyjä ja päästöjä voidaan olla luottavaisia, että Lumon Lasituksen vaikutus ilmastolle on selkeästi positiivinen. Etenkin, kun otetaan huomioon muut kuin tuotteen tuomat energiansäästöhyödyt, kuten rakenteiden suojavaikutukset.

Lumon Lasituksen vaikutus ympäristölle on nettopositiivinen

Lumon Lasituksen päästökompensaatio asiakkaalle on Suomen olosuhteissa yli kuusi kertainen verrattuna tuotteen elinkaaren aikaisiin hiilipäästöihin. Tulos perustuu Vasbergin opinnäytetyöhön, jossa keskeisenä lähtötietona on käytetty tekniikan tohtori Kimmo Hilliahon väitöskirjaa. Parvekelasituksen elinkaari on tutkimuksen tarkasteluissa 30 vuotta. Tutkimus osoittaa, että Lumon Lasituksen käyttäjälle tuottama ilmastohyöty sen eliniän aikana on suurempi, kuin tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Hiilijalanjälkeä tulee edelleen pienentää

Lumon Lasituksen elinaikaisen hiilijalanjäljen muodostumisessa materiaalien osuus on kaikkein merkittävin, joista etenkin lasi edustaa yli 70% päästöistä. Tämä tarkoittaa, että tulemme kiinnittämään erityistä huomiota lasin kierrättämiseen ja uusiokäyttöön, jotta voimme edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme.

Lumon tuotteet paitsi lisäävät asuinmukavuutta, ne ovat myös täysin kierrätettäviä ja kestäviä valintoja, jotka auttavat säästämään energiaa ja siten ympäristöä. Tuotteemme suojaavat lisäksi talon rakenteita, mikä vähentää remontin tarvetta merkittävästi. Parvekkeiden lasittaminen on ekoteko – siksi jokainen parveke tulisi lasittaa.

Kirjoittaja: Kimmo Hilliaho
Tekniikan tohtori, Lumon Oy

Olen tehnyt erilaisia parvekerakentamiseen liittyviä tutkimus- ja selvitystehtäviä vuodesta 2009 alkaen. Tänä aikana on valmistunut myös diplomityö aiheesta ”Parvekelasien energiataloudelliset vaikutukset” ja väitöskirja aiheesta ”Lasitetun parvekkeen sisäilmasto ja energiatalous”.

Tutustu myös muihin blogeihimme

 • Lumon parvekejulkisivu veden rannalla

  Erinomaisuutta Lumonin suunnittelussa

  Lumon on kasvanut ja kehittynyt omaksi ilmiökseen – maailmanlaajuisesti merkittäväksi yritykseksi parveke- ja terassimarkkinoilla. Lumonin lasitustuotteiden tunnettuutta voidaan nykyisellään pitää suurena vahvuutena, mutta samalla se asettaa kovat vaatimukset yrityksen tuotteille: niiden tulee täyttää tiukimmatkin kansainväliset vaatimukset.

  Lue lisää…
 • Lumon silkkipainolasit kaide, Lumon silkkipaino

  Silkkipainolasit

  Parvekejulkisivut ovat merkittävässä roolissa rakennuksen ilmeenluojana. Lumon silkkipainolasit antavat mahdollisuuden niin persoonallisiin kuin perinteisempiinkin parvekejulkisivuihin uudis- ja korjausrakentamisen kohteissa. Eri kuvioin ja värein painettavat silkkipainolasit antavat tilaa arkkitehtien luovuudelle ja vapaat kädet luoda pintoihin elävyyttä ja vaihtelevuutta.

  Lue lisää…
 • Parvekelasitus energiatehokas ratkaisu, taloyhtiön julkisivu

  Parvekelasitus on tehokas keino säästää lämmitysenergiaa

  Dramaattisesti nousseet energian hinnat ovat herättäneet huolta Euroopassa ja koko maailmassa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sähkön hinta on vuoden 2021 lopussa kohonnut Euroopassa korkeimmalle tasolle yli vuosikymmeneen. Tämän johdosta myös taloyhtiöissä kiinteistön energiatehokkuuteen kiinnitetään uskoakseni nyt enemmän huomiota kuin koskaan.

  Lue lisää…