Lumon parvekejulkisivu veden rannalla

Erinomaisuutta Lumonin suunnittelussa

Arkkitehtuurin valtailmiöstä todellista merkitystä sekä edistystä ympäristössämme: erinomaisesti suunnitelluilla parveke- ja terassilasitusratkaisuilla lisää tilaa ja mahdollisuuksia päivittäiseen elämään.

Todellinen kysymys ei ole siitä, kuinka muotoilu auttaa yritystä menestymään, vaan se, kuinka yritys auttaa yhteiskuntaa kehittymään.

Milton Glaser muotoilusta

Johdanto – Kansainvälisten vaatimusten täyttäminen

Lumon on kasvanut ja kehittynyt omaksi ilmiökseen – maailmanlaajuisesti merkittäväksi yritykseksi parveke- ja terassimarkkinoilla. Lumonin lasitustuotteiden tunnettuutta voidaan nykyisellään pitää suurena vahvuutena, mutta samalla se asettaa kovat vaatimukset yrityksen tuotteille: niiden tulee täyttää tiukimmatkin kansainväliset vaatimukset.

Lyhyesti sanottuna Lumon on sitoutunut parantamaan ulkona elämisen laatua suunnittelemalla, valmistamalla, markkinoimalla ja asentamalla kestäviä ja monipuolisia lasitusratkaisuja. Tämä sitoutuminen perustuu yrityksen laajaan 40 vuoden kokemukseen alan edelläkävijänä. Toimitusketjun pitäminen omissa käsissä takaa korkean laadun, sujuvan logistiikan sekä ammattimaisen ja turvallisen asennuksen. Viime vuosien aikana tämä kansainvälisesti kasvava yritys on kehittynyt omaksi ilmiökseen – konseptiksi, joka ei vaikuta ainoastaan rakennusalaan, vaan myös tapaan, jolla arkkitehtoniset tilat muokkaavat yhteiskuntaa.

Jouni Teittinen on suomalainen teollinen muotoilija, jolla on yli 40 vuoden kokemus tuotesuunnittelusta, brändien kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on toiminut suunnittelukumppanina useille paikallisesti ja kansainvälisesti toimiville suomalaisille ja pohjoismaisille yrityksille, mutta ollut myös suunnittelijana ennakkoluulottomille, menestyneille startup-yrityksille. Teittinen on palkittu ja kunniamaininnoin huomioitu ympäristöön ja kaupunkitilaan, kulutustavaroihin ja ammattilaittoisiin, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä energiaan ja kestävään kehitykseen liittyvästä suunnittelustaan. Näistä mainittakoon esimerkiksi Red Dot Design Awardis sekä IF Gute Industrieform-palkinnot sekä Neste Forma Finlandia- ja Pro Finnish Design -maininnat ja kunniamaininnat monilta useilta vuosilta.

ED Designin suunnittelujohtajana Teittinen on tiimikollegoineen ollut mukana myös Lumonin tuotteiden suunnittelussa ja kehittämisessä 2000-luvun alusta lähtien. Tässä blogissa Teittinen kertoo muotoilun keskeisistä elementeistä ja siitä, miten muotoilu ei liity vain tuotteeseen, vaan koko yhteiskuntaan ja sen myönteiseen edistämiseen.

lasitus asuntomessuilla, lasitettu parveke, lasitettu terassi, lasitus

Kansainvälisen muotoilun vaatimuksiin vastaaminen

Lumonin tuotekehitystä ohjaa tavoite suunnitella merkityksellisiä tuotteita, joista asiakkaamme hyötyvät koko tuotteen elinkaaren ajan. Yrityksen muotoiluperinnön mukaisesti tuotteet ovat vuosien varrella kehittyneet lajinsa parhaiksi, edustaviksi esikuviksi ja kattaviksi kokonaispalveluiksi. Lasitusjärjestelmien luotettavat metallilukot, kahvat ja vetimet täyttävät vaativimmat kansainväliset toiveet. Moderni ja ajaton muotoilu, virheetön viimeistely ja luotettavat rakenteet takaavat pitkäaikaisen, turvallisen ja miellyttävän toimivuuden.

Lumon tuotteet on suunniteltu sopimaan kansainvälisiin varsin rikkaisiin ja monipuolisiin rakennusympäristöihin ja -perinteisiin, sulautuen niiden käyttökohteisiin ja kunnioittaen rakennusten arkkitehtuuria. Hinta- ja laatutietoiset kuluttajat ovat hyvin tietoisia tuotehankinnoistaan tehden jatkuvasti tuotevertailuja. Asiakkaan ensisijaiset odotukset tuotteille ja palveluille ovat laatu, luotettavuus, helppokäyttöisyys ja hyvä hinta-laatusuhde.

Asiakkaiden odotusten ja tuotekehityksen yhteensovittaminen – turvallinen, helppo ja miellyttävä käyttää

Lumonin tuotesuunnittelu on tärkeä osa systemaattista ja syvällistä T&K-kehitys- ja toimintaprosessia. Suunnittelun tavoitteena on luoda turvallisia, helppokäyttöisiä ja miellyttäviä tuotteita laajennettuun asuintilaan (parveke ja terassi), ”toiseen olohuoneeseen”, jolla on korkea näkyvä, tuntuva ja kuultava laatu ja miellyttävä käyttäjäkokemus. Nämä aistittavat elementit ovat suuremman lupauksen takana: luoda enemmän tilaa elämälle.

Lumon Designin lasitustuotteiden moderni, eleetön eleganssi on kehitetty kansainvälisille markkinoille. Lumon Lasitus -tuotesarja on kattava järjestelmä, jonka avulla arkkitehdit ja urakoitsijat voivat soveltaa monipuolisia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Järjestelmä koostuu optimaalisesta määrästä tuotteita, elementtejä ja lisävarusteita, joita voidaan soveltaa menestyksekkäästi hyvin erilaisiin kansainvälisiin arkkitehtonisiin tyyleihin ja kulttuureihin.

lujien, ympäristöystävällisten materiaalien optimoitu käyttö ja kompakti, ergonominen mitoitus ovat Lumon suunnittelun pääperiaatteita, joilla taataan virheetön toimivuus, kestävyys ja kustannustehokas suursarjatuotanto.

Toiminnalliset, kosketeltavat lukitus-, aukaisu- ja säätöosat ovat suunniteltu huolellisesti, jotta ne olisivat turvallisia, intuitiivisia ja helppokäyttöisiä asiakkaille – käyttäjän iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Lumon tuotteiden osat on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne antavat ”erinomaisen tunto- ja äänipalautteen käytössä.” Ne muodostavat yhtenäisen Lumon järjestelmän, jossa on näkyvät bränditunnisteet. Tärkeimpiin osiin kaiverretaan pienikokoinen, tyylikäs ja huomaamaton bränditunniste – Lumon-logo – joka ilmaisee korkealaatuisen viimeistelyn tuotteen kaikissa osissa.

Ihmiset leikkivät parvekkeella, Lumon parvekelasitus

Ajaton suunnittelu on osa kestävää kehitystä

Tukevat rakenteet ja optimoidut materiaalit tarkasti suunnitelluilla yksityiskohdilla varmistavat tuotteen pitkän elinkaaren ja edustavat siten Lumon Designin kestävän kehityksen periaatteita. Kestävyys suunnittelussa on suurelta osin ajatonta muotoilua.

Lumon Designin minimalistinen muoto noudattaa toiminnallista muotoiluperintöä ja pyrkii poistamaan tarpeettomat osat rakenteista. Kiinnitysruuveja, näkyviä saumoja ja epämukavalta tuntuvia teräviä muotoja on tietoisesti vältetty. Harkittu suunnittelu ja laadukas toteutus kestävät kriittisen tarkastelun. Laadun voi kokea silmät kiinni: kosketeltavat pinnat, mukavat ja turvalliset reunat, intuitiivinen käyttö, luotettavat ja vakuuttavat äänet – osin äänettömyys ja hiljaisuus – käytössä. Käyttäjät pyrkivät välttämään suunnitteluratkaisuja ja ominaisuuksia, jotka ovat ärsyttäviä ja hämmentäviä.

Ajaton muotoilu on lupaus pitkäikäisyydestä. Lumon Designin minimalismi – huomiota herättävän WOW-designin, liian räikeiden muotojen ja tyylien välttäminen – on kestävän muotoilun kehittämisen tulos. Pyrimme hillityllä eleettömyydellä kauaskantoiseen ajattomaan muotoiluun, joka tukee monipuolista arkkitehtuuria.

Huomaamaton, lähes näkymätön muotoilu on onnistunut silloin, kun tuotteen tai tilan käyttäjä iloisesti huomaa myöhemmin – kenties vuosien varrella ja yhä uudelleen ja uudelleen – kuinka kestävän, toimivan ja järkevän tuotteen onkaan tullut hankkineeksi. Rohkeus minimoida tarpeettomat muodot ja yksityiskohdat ovat vahvoja edelläkävijöiden ja pitkäjänteisyyden tunnuksia.

Suunnittelua ohjaa periaate: ”Ihmiset laiminlyövät muotoilun, joka laiminlyö ihmiset”

Uusien, mielekkäiden ja kaupallisesti menestyvien tuotteiden ja palveluiden luomisessa on paljon kyse ”vastarannankiiskien” huolellisesta kuuntelemisesta. Ei vain yksin yrityksen omien ja liikekumppaneiden asiantuntijoiden kuuntelemisesta, vaan heidän, jotka ovat päivittäin tekemisissä tuotteen kanssa. Kun ratkaistaan konseptien, tuotteiden ja palveluiden ärsyttävimpiä ominaisuuksia, juuri arjen kriitikot – asiakkaat ja työntekijät, asentajat sekä rakentajat – tarjoavat ainekset kilpailuedulle. Olemalla ainutlaatuinen, rohkea ja itsevarma ja kuuntelemalla samalla ”maalaisjärkeä”, ollaan matkalla kohti menestystä. Tämä on ollut ratkaisevaa Lumonin tarinassa. Etenkin uudet startup-yritykset hyödyntävät mahdollisuuksia, jotka muut ovat laiminlyöneet.

Pariskunta katselee maisemia lasitetulla parvekkeella, Lumon lasitus, lasiparveke

Teknologiajohtajuus

Lumon tutkii innokkaasti uusien teknologioiden, materiaalien, pinnoitteiden ja valmistusmenetelmien mahdollisuuksia edistääkseen entisestään mielekkäiden ominaisuuksien kehittämistä ja integroimista lasitustuotteisiin, ja siten kehittäen Lumonin kokonaisvaltaista palvelu- ja toimintaprosessia.

Lumonin tuotekehityksessä katse on vahvasti myös tulevaisuuden tarpeiden selvityksessä, mahdollisten menestystekijöiden ja yhteiskunnallisten muutosten kartoituksessa sekä näiden vaikutusten arvioinnissa. Tuottaville yrityksille se on elinehto. Näin kuluttajien tarpeet ja odotukset voidaan täyttää oikea-aikaisesti myös tulevaisuudessa. Jatkuvasti ja näkyvästi uudistuvilla yrityksillä – tuotteineen ja palveluineen – on myös paras vetovoima vakiinnuttaa johtajan roolinsa.

Tutkimus- ja kehitystiimin keskeisenä tehtävänä on löytää parempia ratkaisuja ympäristön kannalta vaarantamatta kuitenkaan tuotteidemme turvallisuutta käyttäjilleen.  Aina kun on mahdollista valita materiaali tai muotoilu, joka pienentää tuotteen ympäristövaikutuksia, teemme sen. Materiaalien minimointi ja kierrätys ovat tärkeitä näkökohtia, kun lasketaan tuotteen elinkaarikustannuksia ja tuotteiden päivitysmahdollisuuksia. Optimaalinen suunnittelu on kollektiivista työtä, jossa Lumonin pitkäaikaiset suhteet edistävät ja tuottavat jatkuvaa kehitystä.

Suunnittelun huippuosaaminen on edelleen tavoitteemme kaikessa Lumonin kehittämisessä ja tulevassa toiminnassa. Toistaiseksi olemme luoneet mahtavia mahdollisuuksia erinomaiselle arkkitehtuurille ja monipuolisia ratkaisuja valoisan huomisen toteuttamiseksi.

Osaamisellamme, kokemuksellamme ja asiantuntemuksellamme voimme vaikuttaa rakennettuun ympäristöön ja yhteiskuntaan vahvuuksillamme – tapauksessamme laatutuotteilla, joissa ilmenee perinpohjaisuus, kokonaisvaltaisuus ja järjestelmällinen kehittäminen. Lumonin tuotteiden tavoitteena on kestävästi luoda enemmän tilaa elämälle ja rakentaa tulevaisuutta, jossa vuorovaikutuksemme kotimme kanssa kasvaa ja saa uudia muotoja ja mahdollisuuksia.

Olemme erittäin innokkaita haastamaan arkkitehdit ja urakoitsijat yhteistyöhön kanssamme luomaan ja kehittämään houkuttelevia lasitusratkaisuja, joilla on kiistattomia hyötyjä kaupunki- ja vapaa-ajan ympäristöissä. Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä.

Kirjoittaja: Jouni Teittinen
Design Director, ED-Design Ltd.

Tutustu myös muihin blogeihimme

 • Lumon parvekelasitus, julkisivuremontti, korjausrakentaminen

  Suunnitelmissa parvekesaneeraus?

  Parvekesaneerauksen yhteydessä usein uusitaan vanhat kaiteet. Ne korvataan lasikaiteilla, jotka mielletään monesti kalliiksi ratkaisuksi – mutta näin ei suinkaan aina ole. Varhaisessa vaiheessa kohdekohtaisesti räätälöidyt lasikaiteet ja parvekelasitukset takaavat kustannustehokkaan ja aikaa kestävän ratkaisun.

  Lue lisää…
 • Lumon parvekejulkisivu parantaa kaupunkiasumista

  Katsaus parvekelasien maailmaan: parvekelasien hyödyt ja hankesuunnittelun merkitys tulevaisuuden rakentamisessa

  Moikka kaikki,

  Lue lisää…
 • Viherkasveja parvekkeella, Lumon parvekelasitus

  Lumon Huolto – vierailu ystävien luona vei New Yorkilaiseen tunnelmaan

  Katseeni skannaa ystäväperheen parveketta; onhan tässä käyty, mutta perusasiat rekisteröityvät uudestaan mieleeni. Parvekkeella on mukavasti syvyyttä, kivat kalusteet, edelliseltä käynniltä tuttu parvekelasitus – toimialan slangilla Lumon kakkonen. Kaihtimet ovat ilmestyneet sitten viime vierailun. Naapuripitäjässä Kempeleessä valmistettu ja Kouvolasta puhelimitse tehty kauppa, kertailen mielessäni. ”Ne ovat hyvät,” isäntäperheen rouva huikkaa olohuoneesta, kun huomaa katseeni kiertelevän uusissa kaihtimissa.

  Lue lisää…