Staráme se o životní prostředí

Lumon vytváří komfortní bydlení budoucnosti. Umožňujeme zákazníkům být blíže k přírodě – na balkonech a verandách. Záleží nám na životním prostředí, a proto vyrábíme produkty s dlouhou životností z recyklovatelných a udržitelných materiálů, jakými jsou sklo a hliník.

Respektování životního prostředí je klíčovou hodnotou pro naši firemní filozofii a odráží se ve všech odděleních společnosti: výzkum a vývoj, výroba, montáž a administrace. Plně využíváme recyklované materiály a také je sami recyklujeme. Odolnost a recyklovatelnost jsou hlavními faktory našeho produktového designu společně s dalšími základními parametry, jako jsou funkčnost, vzhled a bezpečnost.

Díky nejnovější generaci softwarových programů a sofistikovaných robotů jsme schopni minimalizovat odpad při výrobě, třídit zbytky a doručit je do recyklačních center. Nová balení Lumon nám umožňují optimalizovat velikost nákladu a snížit nároky na dopravu, což vede ke snížení spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého. Na natírání hliníkových profilů používáme chromové barvy. Zasklení teras snižuje spotřebu energie při vytápění. Majitelé bytů tak také snižují emise oxidu uhličitého.

Zasklení balkonů vyváží svou výrobní uhlíkovou stopu

Zasklení balkonu vyváží svou uhlíkovou stopu v průměru za 3,5 roku. V domácnosti s balkonovými výplněmi může za pár let dojít k trvalému poklesu uhlíkové stopy. Podle studie firmy Ramboll Finland Oy je období kompenzace emisí způsobených výrobou systému zasklení balkonů Lumon 5 v průběhu jeho životního cyklu 1,2–9,7 roku v Kanadě.

Společnost Lumon je otevřená energetickým a environmentálním tématům

Zájem o úspory energie a uhlíkovou stopu budov se zvyšuje vlivem Směrnice o energetické účinnosti. Na základě této směrnice se soukromé společnosti snaží, aby jejich výrobky měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Společnost Lumon se zabývala těmito otázkami již dříve. V roce 2010 jsme provedli studii o úsporách energie a na jaře 2012 odhad uhlíkové stopy našich výrobků. Zatímco první studie odhalila, že zasklení balkonů šetří energie, druhá studie ukázala, že zasklení je výhodné i s ohledem na uhlíkovou stopu. Toto zjištění nebylo překvapivé. Hlavní materiály používané při zasklení jsou totiž sklo a hliník, které jsou recyklovatelné. Dalším přínosem společnosti Lumon je existující a funkční recyklační systém. "V současnosti jsou tyto materiály již úspěšně recyklovatelné," shrnuje M.Sc. Kimmo Hilliaho, odborník na energetiku a vedoucí výzkumu.

K případové studii o odhadu emise uhlíku byl využit byt o rozloze 64 m2 v Tampere ve Finsku. Byt byl vybaven zasklívacím systémem LUMON 5 tvořeným šesti skleněnými tabulemi. Díky zasklení činily úspory energie objektu v zimě 2009/2010 4,6 kWh/m2/rok, zatímco ve Finsku dosahovaly v průměru 1,9–10,4 kWh/m2/rok. Studie provedená společností Ramboll zohledňovala ekologické vlastnosti řešení Lumon pro stanovení počtu bodů, které uděluje všeobecně známý environmentální certifikační systém pro nemovitosti – LEED.

Balkonové zasklení Lumon šetří energie

Systém  zasklení ušetří až 10,7 % spotřebované energie na vytápění v bytových domech, průměrně 5,9 %. Tyto vynikající výsledky byly zjištěny ve studii, která se týkala energetických a ekonomických dopadů zasklívání balkonů, vypracované na Technologické univerzitě v Tampere v srpnu 2010. Jejím autorem byl Kimmo Hilliaho. Výzkum byl proveden ve Finsku a podpořen výpočty v Německu. Ztráta tepla zaskleného a nezaskleného balkonu byla porovnávána za použití měření a počítačové simulace. Navíc bylo zjištěno, jak ovlivňuje teplotu také konstrukční řešení balkonu, typ izolace a orientace na světové strany.

Zaskleni balkonu Lumon sluzi ako ochrana proti vetru

Nová, efektivní ochrana proti větru

Výsledky ukázaly, že větrání prostřednictvím zaskleného balkonu zvyšuje úsporu energie. V nejlepším případě zasklené balkony fungují jako efektivní ochrana proti větru a dovolují vlastníkům snížit teplotu v přilehlých místnostech až o 1 °C. Majitel tak šetří energie a má vyšší komfort bydlení.

Zasklení zapuštěných balkonů (se zdmi na obou stranách) většinou šetří více energie než zasklení vysunutých balkonů. Úspora díky zasklení je u jižně orientovaných balkonů větší než u balkonů orientovaných na jiné světové strany. Znatelná je však u všech typů balkonů. Kontrola těsnění skleněných tabulí ukázala, že velikost otvorů mezi jednotlivými panely má velmi malý dopad na úspory energií. Klíčový je způsob používání zasklívacího systému obyvateli nemovitosti.

Ve většině případů obyvatelé Finska vědí, že z energetického i ekonomického hlediska je nejlepší způsob používání zasklení jeho zavření v zimě a naopak otevření v létě.

Vyšší úspory v Německu

Výzkum byl podpořen také energetickými výpočty provedenými v bytových objektech v Berlíně. Ty byly srovnatelné se zkoumanými objekty ve Finsku. Úspora topné energie se díky balkonovému zasklení v Berlíně pohybovala od 5,6 do 12 %. Zasklení bylo nejvíce prospěšné objektům s balkony orientovanými na jih a se zajištěným větráním přes balkony. Právě větrání přes zasklené balkony oproti přímému větrání byl faktor, který nejvíce ovlivnil úsporu energie. Průměrná úspora v Německu dosáhla 8,2 %, což je ještě více než ve Finsku.

Řešení, které se vyplatí

Cena a kvalita údržby budovy má přímý dopad na cenu nájmu a na spokojenost nájemníků.  Zasklení zvyšuje komfort bydlení a jeho správné používání poskytuje nájemníkům a majitelům finanční výhody. Závěr výzkumů z univerzity v Tampere byl jednoznačný: poskytnout zasklení panelovým domům postaveným v 60. a 70. letech se vyplatí. Podstatné úspory mohou být dosaženy i v nových objektech při větrání přes balkon. Zasklení balkonů může vedle energetických úspor přinést další finanční užitky. Podle výzkumu, který prováděl D.Sc. (Tech.) Jussi Mattila, má zasklení balkonů celkový dopad na obecný stav budov a může posunout renovaci balkonů o 6–10 let!