Životnost

Dobrá správa věcí veřejných ziskovým jednáním

Společnost Lumon dodržuje zásady správného řízení tím, že se chová ziskově a rozděluje zisk na rozvoj organizace, výrobních zařízení a výrobků, které mají dopad na společnost. Společnost směřuje své investice do věcí, které podporují úspěch společnosti Lumon a jejích zaměstnanců, a také do strategií budoucnosti, přičemž udržitelnost zůstává jednou z hlavních oblastí jejího zájmu. Jako mezinárodní zaměstnavatel máme rozsáhlou daňovou stopu a vždy dbáme na plnění svých společenských povinností.

Pro naše partnery představujeme důvěryhodnou a inovativní společnost. Naším cílem je, aby naši zákazníci vnímali kvalitu naší činnosti způsobem, který si vždy rádi spojí se svými vlastními výrobky a značkou.

Jako průkopník v oboru má společnost Lumon vliv na stavební vědecké normy a požadavky na rozvoj udržitelnější budoucnosti ve stavebnictví.

Ve finském stavebnictví je zasklení balkonů standardním výrobkem, ale v Evropě a Severní Americe je tento výrobek relativně nový. Uvádění finského výrobku na mezinárodní trh znamená neustálou potřebu vývoje a testování, aby výrobek splňoval normy pro jednotlivé země.

Jako zástupce zasklívacího průmyslu máme ovlivňovat mezinárodní stavební předpisy, aby byl náš výrobek uznáván. Mezi ně patří například EN/CEN – normalizace v Evropě a CCMC – normalizace v Severní Americe.

Díky účasti v těchto komunitách můžeme předvídat budoucí trendy a standardy, které nevyhnutelně ovlivní naši činnost.

Standardizační změny jsou rozsáhlé procesy, které vyžadují trpělivost a dlouhodobé zaměření. Tím, že ovlivňujeme dění v této oblasti, můžeme také ovlivnit myšlení o udržitelnosti, aby byl přínos zasklení balkonů ve vztahu k životnosti budov srozumitelný na mezinárodní úrovni.

Jednou z hodnot naší rodinné firmy je dodržování slibů. Důvěra a dlouhá tradice naší činnosti je výsledkem pečlivého dodržování společenských norem a požadavků.

Tapani Kinnunen, předseda představenstva společnosti Lumon

Jsme důvěryhodným partnerem

Společnost Lumon má různé certifikace, včetně finské „Avainlippu“, která dokládá, že výrobek je finského původu. V Evropě má výrobek také certifikaci CE, která znamená, že produkt je schválený po technické stránce, což snižuje obchodní bariéry.

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, je americký systém certifikátů pro ekologické budovy. Cílem programu je snížit ekologickou stopu způsobenou výstavbou a obýváním nemovitostí. Balkonová zasklení Lumon byla na základě hodnocení uhlíkové stopy a úspory energie schválena pro získání bodů LEED.

Společnost Lumon Suomi je členem finské asociace pro kvalitu ve stavebnictví RALA ry. Cílem RALA ry je podpora kvality, odpovědnosti a spolupráce ve finském stavebnictví. Kvalifikace RALA ry prokazuje kompetentnost a spolehlivost společnosti a naznačuje, že společnost je kompetentním a spolehlivým partnerem po finanční, technické i zdrojové stránce.

Kodex chování distributora, výrobce a dodavatele vyžaduje, aby naši partneři jednali odpovědně.

Jako společnost, která se zavázala k etickým a odpovědným obchodním praktikám, požadujeme, aby všichni naši prodejci a dodavatelé dodržovali kodex chování, který popisuje chování a postupy, jež očekáváme od těch, kteří s námi obchodují.

Naše společnost se plně zavazuje dodržovat zásady Organizace spojených národů pro lidská práva a Mezinárodní organizace práce (ILO) ve všech svých provozních postupech, čímž zajišťuje ochranu a podporu základních lidských práv na celém světě.

Pokud se chcete dozvědět více o kodexu chování společnosti Lumon pro naše partnery, obraťte se na [email protected]

Životní prostředí