Oznámení společnosti Lumon Group o ochraně osobních údajů


Aktualizováno 22. září 2023

Všechny společnosti skupiny Lumon Group se zavazují chránit vaše soukromí. Informace, které shromažďujeme, vždy používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby tím nejlepším možným způsobem. Můžete nám důvěřovat, že vaše údaje uchováváme a spravujeme s respektem, bezpečně a pečlivě.

Skupina Lumon Group zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytuje komplexní informace o činnostech zpracování osobních údajů prováděných společností Lumon. Účelem tohoto oznámení je poskytnout vám informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje při řízení našich vztahů se zákazníky a při prodejních a marketingových aktivitách. Informace mohou být doplněny specifickými oznámeními o ochraně osobních údajů a další místní dokumentací. Dále upozorňujeme na skutečnost, že vaše práva jako subjektu údajů se mohou v jednotlivých zemích lišit také v závislosti na platných zákonech o ochraně osobních údajů. Naše oznámení o ochraně osobních údajů představuje práva podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“). Jakékoli závazné zákony nebo předpisy mají přednost v případě, že jsou v rozporu a mají přísnější požadavky než naše Oznámení o ochraně osobních údajů. 

1. Správci a kontaktní údaje

Lumon Invest Oy  (se sídlem ve Finsku, která je mateřskou společností skupiny Lumon) je společným správcem údajů

Lumon Invest Oy
Identifikační číslo společnosti: FI22544498
Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, Finsko
tel.:+358 (0) 20 7403 200
email: [email protected]

sSpolečně s ostatními společnostmi skupiny  Lumon Group

Lumon Oy,  Lumon Suomi Oy, Suomen Visor Oy,  Lumon International Oy,  Lumon Cristales Espana S.A., Svenska Lumon AB, Lumon Norge AS, Lumon North America Inc., Lumon Deutschland GmbH, Lumon Schweiz AG, Lumon France SAS, Lumon Danmark Aps, AO Lumon, Lumon Fabrica S.L.

Kontaktní údaje ve věcech ochrany osobních údajů:

Lumon Invest Oy / Privacy Matters (Záležitosti ochrany osobních údajů)
Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, Finlsko
[email protected]
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: [email protected]

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V současné době shromažďujeme a zpracováváme následující informace, přičemž registr zákazníků společnosti Lumon může obsahovat například tyto informace:

 • Základní údaje: např. jméno, příjmení, adresa, poštovní směrovací číslo, město, země, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu
 • Historie nákupů: např. místo a datum nákupu, zakoupené produkty s jejich cenami, konečná částka nákupů, způsob platby, doručovací adresa, ID
 • Informace o řízení vztahů se zákazníky: např. preferovaný způsob kontaktu, typ bytu, datum zahájení vztahu se zákazníkem, dále vlastnictví produktů společnosti Lumon, smlouvy, podrobnosti o fakturách a podobné informace, které jsou potřebné pro řízení vztahu
 • Osobní preference: např. produkty Lumon, o které máte zájem a povolení nebo zákaz přímého e-mailového a SMS marketingu
 • Webové stránky a další online nástroje společnosti Lumon používají údaje, jako jsou údaje o prohlížení, údaje o poloze a IP adresa

Od společností ukládáme také údaje zahrnující např. název společnosti, adresu, DIČ, dodací a fakturační adresy, jména, e-mail, telefonní číslo a titul/pozici kontaktních osob společnosti. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom mohli lépe komunikovat a obsluhovat naše potenciální i stávající zákazníky a také abychom zlepšili celkovou zákaznickou zkušenost s námi.

3. Odkud shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje jsou shromažďovány telefonicky, prostřednictvím webových stránek nebo jiných digitálních kanálů, na schůzkách nebo jinými rovnocennými prostředky. Údaje jsou rovněž shromažďovány v souvislosti s uzavřením smlouvy se zákazníkem a jinak získávány v průběhu vztahu se zákazníkem. Osobní údaje mohou pocházet také od zástupců společnosti Lumon na základě jejich obchodních kontaktů s jednotlivci nebo prostřednictvím údajů shromažďovaných a aktualizovaných z veřejných a soukromých registrů.

Údaje shromažďujeme a zpracováváme, například v následujících případech:

 • odešlete formulář pro rezervaci návštěvy, požádáte o další informace, získáte nabídku, stáhnete průvodce, elektronickou knihu nebo podobný dokument nebo se přihlásíte k odběru newsletteru na kterékoli z našich webových stránek.
 • objednáte naše produkty nebo služby dostupné prostřednictvím některého z našich webových obchodů.
 • pošlete zprávu pracovníkům společnosti Lumon, abyste získali servisní služby prostřednictvím vámi preferovaného kanálu.
 • schválíte smlouvu v nástroji pro elektronický podpis
 • dobrovolně vyplníte zákaznický průzkum na webových stránkách společnosti Lumon nebo zaslaný e-mailem.
 • poskytnete zpětnou vazbu nebo vedete konverzaci v některém z našich chatovacích nástrojů nebo prostřednictvím e-mailu.
 • dobrovolně se zúčastníte některého z našich kvízů nebo loterií.
 • dobrovolně povolíte soubory cookies prohlížeče
 • přihlásíte se na náš zákaznický portál, abyste si prohlédli svou objednávku nebo získali další užitečné informace
 • zavoláte společnosti Lumon a poskytnete své kontaktní údaje a další osobní údaje
 • navštívíte expozici nebo stánek společnosti Lumon na veletrhu nebo výstavě, v nákupním centru nebo na parkovišti a poskytnete své kontaktní údaje zaměstnanci společnosti Lumon nebo když vyplníte digitální nebo papírový formulář
 • poskytnete své kontaktní údaje zaměstnanci společnosti Lumon, který navštíví váš domov a vloží údaje do našich systémů
 • dobrovolně poskytnete údaje za účelem účasti na akci, kdy organizátor akce může vaše údaje předat vystavovatelům

4. Co umožňuje použití vašich osobních údajů a za jakým účelem jsou vaše osobní údaje shromažďovány?

Při provádění aktivit v oblasti prodeje, marketingu nebo řízení vztahů se zákazníky zpracováváme osobní údaje našich potenciálních a stávajících spotřebitelů a firemních zákazníků (včetně např. odběratelů newsletteru, osob, které si vyžádaly cenovou nabídku nebo zaslaly žádost o kontakt, účastníků akcí a návštěvníků webových stránek). Zpracování osobních údajů je založeno na smlouvě, oprávněném zájmu společnosti Lumon (např. řízení vztahů se zákazníky, přímý marketing, vymáhání pohledávek), na vztahu se zákazníkem nebo na jiném vhodném spojení či dohodě mezi společností Lumon a zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem na základě souhlasu (např. v souvislosti se soubory cookies).

Účely zpracování vašich osobních údajů jsou následující:

 • zpracovat vaši objednávku, spravovat váš účet, vytvářet faktury a záruční doklady
 •  komunikovat s vámi během vztahu mezi vámi a společností Lumon (včetně např. zpětné vazby a průzkumů spokojenosti zákazníků)
 • spravovat, vytvářet, analyzovat a získávat statistiky vztahu mezi vámi a společností Lumon, abychom mohli zpracovávat požadavky a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.
 • pozvat vás na prodejní a marketingové akce
 • provádět průzkumy veřejného mínění a trhu a organizovat soutěže o ceny a slosování.
 • provádět přímý marketing, online cílené kampaně a reklamu
 • zasílat vám e-maily týkající se otevřené nabídky
 • zasílat vám emaily se speciálními nabídkami dalších produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit.
 • plánovat a rozvíjet obchodní operace a služby
 • spravovat pohledávky a vymáhat dluhy
 • identifikovat uživatele a spravovat přístupová práva
 • odhalovat, předcházet a vyšetřovat zneužití, podvody nebo jiné trestné činy
 • analyzovat a segmentovat data a získávat statistiky pro výše uvedené účely

Na webových stránkách a ve webových obchodech společnosti Lumon se soubory cookies používají ke shromažďování informací o chování uživatelů na našich webových stránkách, ve webových obchodech a na portálech. Jedná se například o informace o používaných zařízeních, navštívených stránkách a stahování. Tyto informace používáme ke zlepšení použitelnosti našich webových služeb ve vztahu k našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům.

5. S kým sdílíme vaše osobní údaje, a mohou být údaje předávány mimo EHP?

Osobní údaje nejsou běžně předávány mimo skupinu Lumon a nejsou předávány mimo EHP. Používáme však určité služby, jako jsou nástroje pro automatizaci marketingu a webovou analytiku, kde mohou být informace předávány do jiných zemí (např. do Spojeného království, Kanady, Švýcarska a Spojených států). Údaje těchto služeb jsou ukládány na serverech poskytovatelů služeb převážně na území ETA[A1]  a Spojených států. Některé funkce zpracování údajů poskytovatelů služeb jsou nicméně prováděny mimo oblast EHP, např. v Kanadě. Předávání údajů do Kanady, Spojeného království a Švýcarska se provádí na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaného Komisí EU.

Úroveň ochrany údajů může být mimo EHP nižší než v EHP. Pokud země, do které jsou údaje předávány, například Spojené státy americké, neobdrží rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, skupina Lumon Group uplatní jiná vhodná ochranná opatření k zajištění ochrany osobních údajů, například uplatněním standardních smluvních doložek v souladu s rozhodnutím Evropské komise o předávání osobních údajů do třetích zemí (https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en )

Využíváme služeb externích poskytovatelů služeb, např. poskytovatelů systémového a komunikačního softwaru, logistiky a tiskáren. V souladu s dohodami o ochraně osobních údajů zpracovává každý poskytovatel služeb osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby.

V určitých zemích nebo určitých regionech země působí společnost Lumon prostřednictvím důvěryhodných prodejců nebo dealerů. Informace mohou být sdíleny s důvěryhodnými prodejci nebo dealery, aby bylo zajištěno, že vám budou poskytovány ty nejlepší služby. Kromě toho mohou mít k vašim osobním údajům přístup naši poskytovatelé služeb, protože jejich služby jsou potřebné k technickému zpracování určitých požadavků a objednávek.

Když společnost Lumon zpracovává vaši objednávku, může vaše údaje odeslat a také použít výsledné informace od úvěrových referenčních agentur, aby zabránila podvodným nákupům.

6. Používáme profilování uživatelů?

Můžeme používat profilování a/nebo automatizované profilování, abychom vám mohli nabídnout co nejlepší zákaznické služby a nabídky, které vám nejlépe vyhovují. Váš profil může být založen například na historii vašeho prohlížení a nákupů. Sdělení, která od nás dostáváte, jsou personalizována na základě těchto informací.

7. Jaké jsou naše zásady ochrany osobních údajů? Jak dlouho uchováváme informace?

Všechny vaše osobní údaje jsou vždy chráněny nezbytnými technickými a administrativními metodami. Společnost Lumon dbá na to, aby údaje, které má k dispozici, nebyly nesprávně použity, bezdůvodně vymazány, padělány nebo zmanipulovány a aby se nedostaly k cizím osobám nebo nebyly zveřejněny bez uděleného souhlasu. Náš datový systém je chráněn a přístup k němu mají pouze zaměstnanci společnosti Lumon s osobními přihlašovacími údaji.

Přístup do systému vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Systém je také chráněn pomocí firewallů a dalších technických řešení.

 • K údajům v registru mají přístup pouze oprávnění a speciálně určení zaměstnanci.
 • Používání registru je chráněno osobními přihlašovacími údaji a autorizací.
 • Registr je umístěn v počítači, který je uložen v datovém centru s omezeným přístupem.
 • Údaje obsažené v registru jsou umístěny v zabezpečených a chráněných prostorách
 • Registr je pravidelně zálohován

Vaše osobní údaje jsou uloženy v našem registru zákazníků po dobu nezbytnou k naplnění účelů definovaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou například v našem registru zákazníků uchovávány po dobu životnosti zasklívacích systémů, což je přibližně 20-30 let. V případě nákupu žaluzií, koberců nebo jiných typů příslušenství jsou vaše údaje v našich systémech uchovávány po dobu přibližně 5-10 let. Poté vaše údaje zlikvidujeme jejich úplným vymazáním z našich serverů. V případě, že se nestanete naším zákazníkem, odstraníme vaše údaje z našich systémů po pěti letech.

8. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním údajů?

Žádosti týkající se práv subjektů údajů by měly být zasílány na adresu uvedenou v oddíle 1. Jako subjekt údajů máte následující práva:

Právo na přístup, opravu a výmaz

 • Máte právo získat informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, včetně práva nahlédnout do osobních údajů, které se vás týkají a které jsou uloženy v registru. Rovněž máte právo požadovat opravu a výmaz svých údajů.
 • Právo zakázat přímý marketing

Právo zakázat přímý marketing

 • Máte právo zakázat zpracování svých údajů pro účely průzkumu trhu a veřejného mínění nebo souvisejícího profilování. Kromě toho můžete kdykoli zakázat přímý marketing (e-mail, SMS) oznámením zákazu na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 nebo zrušit zprávy přímého marketingu, ke kterým jste se přihlásili, pomocí odkazu v e-mailové nebo SMS zprávě.

Právo vznést námitku a právo omezit zpracování

 • Máte právo vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování nebo přenosu vašich údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat v členském státě EU, v němž máte své obvyklé bydliště, pracoviště nebo kde došlo k údajnému porušení předpisů.

9. Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory umístěné v počítači nebo mobilním telefonu, které shromažďují standardní informace z internetových protokolů a informace o chování návštěvníků. Webové stránky, webové obchody a další online služby společnosti Lumon používají cookies a související sledovací pixely a beacony. Když navštívíte naše webové stránky nebo webový obchod, můžeme od vás pomocí souborů cookies nebo podobných technologií shromažďovat informace, včetně (ale nejen): vaší IP adresy, typu zařízení, typu prohlížeče a vašich pohybů myší.

Soubory cookies lze v prohlížečích zablokovat prostřednictvím jejich vlastního nastavení. Kromě toho webové stránky a webové obchody společnosti Lumon používají banner týkající se cookies, který umožňuje zvolit, jaké cookies mohou být nainstalovány. Pokud však zablokujete všechny nebo některé soubory cookies, je možné, že nebudete moci plně využívat všechny naše služby.

10. Jak používáme cookies?

Společnost Lumon používá soubory cookies různými způsoby, aby zlepšila vaše zkušenosti s našimi webovými službami, včetně např.:

 • udržování vašeho přihlášení
 • zobrazování správných informací
 • zobrazování relevantního obsahu a předvyplněných formulářů
 • získávání statistik o používání webových stránek a pochopení vzorců používání webových stránek, což nám pomáhá zlepšovat služby zákazníkům.
 • zobrazení okna chatu pro konverzaci se zástupci společnosti Lumon.

Používáme také dočasné soubory cookies relace, které se zavřou po zavření prohlížeče, a trvalé soubory cookies, které se ukládají na pevný disk počítače. Pomocí souborů cookies můžeme identifikovat váš prohlížeč a použít tyto informace k analytickým účelům, například k počítání návštěvníků na našich webových stránkách. Tyto informace nám dávají možnost sledovat a řídit se zájmy našich zákazníků, a tím zlepšovat naše webové stránky.

Cílené soubory cookies (targeting cookies) nám pomáhají při výběru nejlepších a nejzajímavějších reklam pro vás.  Mohou také zabránit tomu, aby se vám zobrazovaly stejné reklamy. Někteří dodavatelé třetích stran mohou také používat soubory cookies nebo jiné sledovací prvky (např. 1 pixelové obrazové soubory), abyste mohli vidět více takových reklam, které se vám líbí, kdykoli navštívíte různé webové stránky.

Inzerenti třetích stran mohou také používat některé technologie k analýze a měření účinku reklam. Za tímto účelem mohou používat sledovací zařízení (např. obrazový soubor GIF o velikosti 1 pixelu), které je umístěno na našich webových stránkách a shromažďuje anonymní informace. Po získání anonymních informací o návštěvách na našich i jiných webových stránkách mohou inzerenti navrhovat reklamy na produkty a služby, které by uživatele mohly zajímat.

11. Jaké typy cookies používáme?

Používáme pět různých typů souborů cookies: 1) nezbytně nutné, 2) funkční, 3) výkonnostní, 4) cílené a 5) soubory cookies sociálních médií.  Další informace naleznete v části Nastavení souborů cookies (odkaz na vyskakovací okno One Trust pro správu souborů cookies )

12. Aktualizace oznámení o ochraně osobních údajů

Skupina Lumon Group usiluje o neustálý rozvoj svých obchodních nástrojů a nástrojů ochrany osobních údajů a vyhrazuje si právo na změnu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud to vyžadují platné zákony, může vás společnost Lumon Group kontaktovat, aby vám poskytla informace o aktualizacích nebo změnách, které na vás mohou mít vliv.