Životní prostředí

Směrem k uhlíkové neutralitě pomocí odpovědných produktů

Ve vývoji se řídíme snahou vyrábět produkty, které přinášejí užitek našim zákazníkům po celou dobu životnosti výrobku. Zasklení Lumon šetří energii a uhlíková stopa se vykompenzuje v průměru do 3 let a 4 měsíců. Díky tomu pomáháme našim zákazníkům dosáhnout uhlíkové neutrality.

Kromě toho zasklení chrání konstrukce budov, takže se výrazně snižuje potřeba jejich obnovy. Ochrana, kterou přináší zasklení, sama o sobě prodlužuje životnost balkonu o 5–⁠10 let. Pokud se zasklení balkonů spojí se stavebními úpravami konstrukcí balkonů, prodlouží se životnost balkonu o 25–⁠30 let. Studie ukazují, že starý nezasklený balkon vydrží přibližně 35 let, zatímco nový, dobře udržovaný zasklený balkon vydrží 60–⁠130 let.

Naším cílem je snížit emise CO2 při vlastní výrobě o 80 % do konce roku 2030

Společnost Lumon se nyní zaměřuje na analýzu našeho vlastního přímého vlivu na životní prostředí. Výsledek analýzy je výmluvný: emise CO2 z výroby v továrně v Kouvole jsou největším dopadem naší činnosti na životní prostředí, neboť produkují více než 70 % stopy CO2 společnosti Lumon. To je jeden z klíčových výsledků analýzy zprávy, kterou v březnu 2021 vypracovala poradenská společnost AFRY. Nyní jsme si najali poradenskou společnost Granlund, aby nám vypracovala aktualizovanou analýzu, abychom si mohli udělat plán vývoje. Zavázali jsme se, že do konce roku 2030 snížíme emise CO2 v naší továrně v Kouvole o 80 % ve srovnání s emisemi v roce 2019.

V rámci poradenského projektu Granlund aktualizujeme a vylepšujeme naše EPD výrobků tak, aby zahrnovaly všechny základní výrobky, včetně zasklení balkonů a teras, zábradlí, střech teras a žaluzií Visor.

Poté budeme dále pokračovat v analýze a začneme pracovat na dalších závažnějších dopadech na životní prostředí.

Cute little girl in the autumn on a walk blowing soap bubbles. Childhood, active rest, lifestyle concept.

Biodiverzita

Jak již bylo uvedeno výše, již nyní přijímáme opatření k péči o životní prostředí ve všech fázích naší činnosti. Například ve výrobě se to projevuje zaměřením na kvalitu, minimalizaci materiálového odpadu a optimalizaci procesů. Jedním z praktických příkladů je naše broušení skla, kde při mytí skleněných tabulí máme uzavřený vodní systém. Neustále rozvíjíme funkčnost a udržitelnost obalů našich výrobků.

Kvalita ve společnosti Lumon je každodenní součástí našeho úsilí, ke kterému vedeme všechny naše zaměstnance. Náš produkt je zakázkový výrobek, který vyžaduje ruční práci, a na chyby v kvalitě reagujeme rychle. Vývojový tým dbá na to, aby se naše výrobky snadno instalovaly, a neustále je vyvíjí na základě zpětné vazby od montážníků. Kvalita a bezpečnost práce jdou vždy ruku v ruce. Snažíme se také předvídat možné problémy pomocí prognóz pro různé situace.

Naše činnost se řídí certifikovaným programem kvality ISO 9001 a environmentální certifikací 14001, které se snažíme naplňovat ve všem, co děláme. Certifikáty jsou pravidelně kontrolovány třetí stranou a na základě zpětné vazby získané z auditů dále zlepšujeme naši činnost.

Certifikát ISO 9001 naleznete zde

Certifikát ISO 14001 naleznete zde

Certifikát ISO 45001 naleznete zdes

Blooming lavender in the garden. Selective focus. Nature.

Oběhové hospodářství

Cílem různých projektů, které se týkají životního prostředí a optimalizace naší výroby, je využívat v našich výrobních závodech nejmodernější metody ke snížení množství materiálového odpadu a ekologických rizik. Podíl skla a hliníku ve výrobcích pro zasklívání balkonů a teras Lumon činí 95 %. Jedná se téměř výhradně o suroviny vhodné k recyklaci. Ve společnosti Lumon recyklujeme 95 % odpadu z broušení na bázi skla a hliníku.

Skleněné profily brousíme na míru požadavkům zákazníka na balkon a terasu, aby bylo možné předem zvážit všechny faktory, které souvisejí s funkčností zasklení. Jedinečné výrobky na míru umožňují společnosti Lumon vyrobit zasklení, které zcela zapadne do každého objektu, ať už se jedná o jeden nebo několik stovek balkonů. Lze si představit, že výrobky na míru budou zvyšovat množství materiálového odpadu při naší výrobě, ale ve skutečnosti je tomu zcela naopak.

Summer nature, back view of child girl in straw hat tearing meadow grasses, copi space beautiful sunset meadow landscape

Pokud se produkty vyrábějí na zakázku a jejich velikost je přesně taková, jaká má být, není třeba dodatečně objednávat další profily nebo nahrazovat případné skleněné profily vhodnějšími. Naše zásada „vše najednou na zakázku“ šetří náš materiál, energii i kapacitu. Vyhneme se tak dalším návštěvám u zákazníků kvůli opravám, a tím nám i zákazníkovi ušetříme spoustu času a starostí.

V Lumonu recyklujeme nejen naše suroviny, ale také obalové materiály: investovali jsme do systému recyklace obalových materiálů a vylepšili ho. Již roky znovu používáme palety a distanční podložky, které byly předtím použité v obalech na sklo. Po instalaci se opakovaně použitelné obalové materiály vracejí k další recyklaci.