Hodnoty, mise a vize

Jsme spolehlivým partnerem pro zasklení balkonů a teras. Naše závazky vůči zákazníkům, partnerům a zaměstnancům bereme vážně. Bereme ohled na životní prostředí.

Kontaktujte nás

Naše hodnoty

Blízko k zákazníkovi

Neustále nasloucháme přáním našich zákazníků a vyvíjíme produkty nejvyšší kvality, které jejich přání plní. Oblíbené produkty jsou vyráběny nejefektivnějšími metodami. Kompletní dodávky v dohodnutém termínu zajišťují spokojenost zákazníků a kontinuitu provozu. Otevřená komunikace a spolupráce s ostatními partnery a zákazníky přispívají k co největšímu pohodlí, zdraví a bezpečnosti bydlení. Průzkumy spokojenosti zákazníků vedou náš vývoj správným směrem.

Dodržujeme naše sliby

Cílem celého dodavatelského řetězce je uskutečnit dodávky včas a v dohodnutém rozsahu. Pro identifikaci možných slabin a rizik v procesu využíváme monitorovací zařízení. Pokud identifikujeme nějaký problém, okamžitě ho eliminujeme. Ve společnosti Lumon se zabýváme záležitostmi souvisejícími s bezpečností práce ve všech odděleních, v řídící skupině a na pracovních setkáních.

Budujeme budoucnost

Komfortní, bezpečné a produktivní pracovní prostředí je tvořeno trvalými vztahy a spoluprací mezi jednotlivými články. Při našich rozhodnutích vždy zohledňujeme bezpečnostní aspekty. Provádíme přesnou analýzu procesů, snižujeme nebo zcela odstraňujeme výskyt rizikových faktorů. Společnost Lumon vždy dodržuje místní zákony a plní všechny závazky. Tyto hodnoty tvoří dobrý obraz společnosti Lumon. Populární produkty, bezpečný provoz a dobře načasované dodávky zajišťují spokojenost zákazníků a kontinuitu provozu.

Mise

Lumon vytváří lepší domov.

Vize

Chceme být nejlepším a nejžádanějším dodavatelem zasklívacích systémů a souvisejících produktů.