Lumon parvekejulkisivu, Lumon taloyhtion lasitukset, triplan lasitukset

Työmaalogistiikka ja sen merkitys projektien onnistumiselle

27 marraskuu 2020

Hyvin tehty rakennusaikainen suunnitelma varmistaa kaikille sujuvan, turvallisen ja kustannustehokkaan toteutuksen.

Viimeisen viiden vuoden aikana kaupunkikuva on muuttunut merkittävästi ja se on tuonut tulleessaan uusia tarpeita työmaalogistiikalle. Kohteet ovat nykyään arkkitehtuurisesti yksilöllisempiä aikaisempaan nähden. Rakennuksista tehdään korkeampia ja niissä suositaan monimuotoisempia julkisivuratkaisuja. Talot sijaitsevat entistä lähempänä toisiaan ja usein ne rajoittuvat jalkakäytäviin sekä katuihin. Lisäksi uusien asuinrakennusten piha-alueet ovat usein pieniä ja ahtaita, koska samalle tontille halutaan sijoittaa mahdollisimman monta rakennusta tilan käytön maksimoimiseksi. Myös taloyhtiöiden autopaikat asettavat vaatimuksen erilaisille pysäköintihalleille, joiden kansia hyödynnetään yhteisinä piha-alueina.

Kaupunkikuvan asettamien muutosten huomioiminen asennustyössä vaativat vahvaa yhteistyötä sekä työmaalogistiikan suunnittelua yhdessä tilaajiemme kanssa. Hyvin tehty rakennusaikainen suunnitelma varmistaa kaikille sujuvan, turvallisen ja kustannustehokkaan toteutuksen.

Lumon parvekejulkisivu, Lumon taloyhtion lasitukset, triplan lasitukset

Mitä vaatimuksia muuttunut kaupunkikuva asettaa työmaalogistiikalle?

Onnistumisen kannalta on tärkeää, että suunnitteluun varataan riittävästi aikaa. Me Lumonilla tiedostamme, että aikataulut ovat tiukkoja ja työpaine on suuri, jonka vuoksi suunnitteluun käytettävä aika jää usein liian vähäiseksi. Koemme, että tähän kannattaisi kuitenkin käyttää enemmän aikaa, koska silloin työvaiheet pystytään tekemään oikea-aikaisesti ja oikeassa järjestyksessä.

Hyvällä tilaajan työmaavastaavien ja Lumonin välisellä yhteistyöllä varmistamme oikea-aikaiset toimitukset suoraan kohteeseen. Olemme kehittäneet tuotteemme paketointia siten, että lasitukset ovat helposti nostettavissa ja varastoitavissa parvekkeille. Näin vapautamme työmaan pihan varastointitilat työmaan käyttöön. Parvekkeille jaetut ja oikeilla mitoilla ennakkoon tilatut ja valmistetut tuotteet asennetaan kokonaisuudessaan parvekkeilta käsin.

Liian vähäinen ajankäyttö suunnittelussa ja yhteydenpidossa tuo varsinkin työturvallisuuden ylläpitämiseen haasteita. Rakennustyömaat hyödyntävät yleensä piha- ja katualueita, joissa on samanaikaisesti meneillään useita eri työvaiheita ja työmaaliikennettä. Mikäli näitä ei oteta huomioon ennen työmaan aloitusta, saattavat ne aiheuttaa usein turhia tapaturmariskejä tai omaisuusvahinkoja.

Hyvällä logistiikalla voidaan vähentää useita eri kustannuksia, joista voidaan mainita esimerkiksi telineiden, katualueiden ja nostokalustojen vuokrat. Heikosta logistiikan huomioinnista aiheutuu tyypillisesti ylimääräisiä lisätöitä ja aikataulun viiveitä, joten suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Tuotteiden työnaikainen sijoittaminen on yksi merkittävä tekijä, jotta tuotteet pysyvät ehjinä eikä niiden siirtely aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että lopulta loppukäyttäjä eli asukas, pääsee nauttimaan virheettömistä tuotteista omalla parvekkeellaan.

Lumon parvekejulkisivu, Lumon taloyhtion lasitukset, triplan lasitukset


Kirjoittaja: Mika Juuti
Turvallisuuspäällikkö, Lumon Oy

Kirjoittaja on henkilö, joka on työskennellyt erilaisissa asennus- ja kehitysprojekteissa vuodesta 2002. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa Lumon Oy: n ja Lumon Suomi Oy: n työntekijöiden turvallisuuden kehittämisestä.

Tutustu myös muihin blogeihimme