Tuottavuus kasvuun kumppanuuksia kehittämällä 

Suomen rakentamisen toimiala on kohdannut vaikeimmat ajat, mitä omalla työurallani olen saanut kokea. Varsinkin asuntorakentaminen, kohdistuen uudisrakentamiseen, on tilanteessa, jossa alan yritykset pyrkivä säilyttämään elinvoimaisuutensa etsimällä ja karsimalla kustannustekijöitä. Kestääkö aika jopa yli vuoden 2025, sitä kukaan ei vielä tiedä – kuukausi kuukaudelta odotetaan tilanteen kääntyvän parempaan.

Kumppanuuksien avulla kohti tuottavuusloikkaa

Otsikossa viittaan tuottavuuteen ja sen kasvattamiseen. Rakennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt muiden alojen mukana, vaikka asia on ollut esillä jo vuosikymmeniä. Tutkimusta on tehty paljon korkealla tasolla ja työkaluja ja muutoksen suuntaa on näytetty. Osa alamme yrityksistä on niitä kokeillut ja saanutkin osittain tuottavuutta parannettua.  

Koen, että kumppanuuksia kehittämällä meillä on parhaat mahdollisuudet saada aikaan paljon puhuttu tuottavuusloikka. Yksin ei rakennuttajat, suunnittelijat, pääurakoitsijat tai suuri joukko alihankkijoitakaan pysty loikkaa tekemään. Siihen tarvitaan kumppanuuden kehittämistä, jonka myötä uudet työkalut ja menetelmät saadaan yhdistettyä aina rakentamisen tarvevaiheesta rakennuksen elinkaaren mittaiseksi.  

Mahdollisuudet, joita ei ole vielä asuntorakentamisessa hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla, ovat detaljisuunnittelun tarkkuus, rakentamiseen liittyvien toleranssien merkittävä kehittäminen sekä logistiikkaan ja työjärjestyksiin panostaminen tavalla, jolla esimerkiksi paljon esillä ollut tahtikuormitus saataisiin todennettua toimivaksi, suuremmassa mittakaavassa kuin tänään. Mittaustekniikat ja niihin liittyvä teknologia sekä näiden osaajat mahdollistavat jo tänään tarkemman detaljiikan ja pienempien toleranssien rakentamisen. Nämä panostukset vaativat teknologian käyttöönoton lisäksi kumppanuuden ja avoimuuden lisäämistä, jotta luottamus saadaan rakennettua kaikkia osapuolia hyödyttäväksi kumppanuudeksi.

Katseet kohti rakentamisen nousukautta

Miten kumppanuutta kehitetään tässä tilanteessa, jolloin lähes kaikki kamppailevat kannattavuuden ja tilauskannan turvaamisen kanssa? Tässä hetkessä meidän tulee kyetä nostamaan katseemme jo tulevaan rakentamisen nousukauteen. Asuntorakentamisen osalta nousukausi on edessä vääjäämättä; suurissa kasvukeskuksissa ennustetaan jo asuntopulaa. Aloitusvalmiita hankkeita on paljon ja nyt olisi tilaisuus panostaa niiden osalta, kumppanuuksien kautta, tuottavuus uudelle tasolle. Tästä hyötyisimme me kaikki. Vastuullisuus yhteiskunnasta ja ympäristöstä korostuu entisestään ja asetetut tavoitteet saavutetaan yhdessä hyödyntäen uusia tekniikoita niin suunnittelupöydällä kuin työmaalla. 

Syntyykö kaikille hyötyä tuottavuuden kasvusta? Kyllä. Ensin tuottavuus vaikuttaa kaikkiin rakentamiseen osallistuviin kumppaneihin. Heidän prosessinsa tulee nopeutumaan ja hävikit pienenemään. Lopputuotteiden laatu pysyy erinomaisena ja lopputuotteiden elinkaari toteutuu odotusten mukaisesti. Tämä edelleen vähentää nykyään syntyvää hävikkiä takuuaikaisissa toimissa.  Kumppaneiden kanssa luottamus kasvaa ja tuottavuuden kasvu alkaa siirtyä kumppaneiden kilpailukykyyn ja siten myös loppukäyttäjille ja sijoittajille. 

Nyt on aika kehittyä ja kehittää – yhdessä

Omalla kapealla toimialallani olemme hakeneet yhdessä kumppaneidemme kanssa tuottavuuden kasvua kehittämällä tuotteita asiakaslähtöisesti ja tuotteistamalla ratkaisuja yhdessä useamman toimijan kanssa, suunnittelijat mukaan lukien. Näistä pienistä edistysaskeleista huolimatta meillä on mahdollisuus edetä vielä parempaan tuottavuuden kasvuun. Kun me kumppanit yhdessä otamme käyttöön uusimmat työkalut ja tekniset mahdollisuudet sekä etsimme yhdessä detaljitason ratkaisut ja työmenetelmät, meillä on mahdollista saada koko prosessin hävikit merkittävästi pienemmiksi, niin materiaaleissa kuin tehdyssä työssä.

Vaikeat ajat, joita nyt käymme läpi, on helpointa selvittää yhdessä luotettavien kumppaneiden kanssa. Kireän kustannuspaineen alla tahtotila prosessien kehittämiseen on korkealla ja nähdään mahdollisuus erottautua ja valmistautua tuleviin kasvaviin volyymeihin. Kehittämällä ja hakemalla tuottavuutta varmistamme myös vastuullisuuden niin ympäristön kuin yhteiskunnan osalta. 

Rohkaisenkin kaikkia rakentamisen ketjuun osallistuvia näkemään jo tulevan kasvun ja panostamaan vahvoihin kumppaneihin sekä hyödyntämään heidän avulla uudet menetelmät ja teknologiat, jotka pystyvät tukemaan yhteistä liiketoimintaa ja varmistamaan nousukauden vaatiman toimitusvarmuuden, palvelun laadun sekä tuottavuusloikan. Nyt on aika kehittyä ja kehittää, olemme siihen valmiita.

#enemmäntilaaelämälle

Kirjoittaja:

Marko Paunonen
Aluepäällikkö
Lumon Suomi Oy

 • Lapset juoksevat pihalla lasitetun terassin edessä

  Terassin suunnittelu – piha ja terassi

  Kokemuksemme mukaan noin 90 % asiakkaistamme on käyttänyt terassiaan lasittamisen jälkeen enemmän kuin he olivat ajatelleet. Suurin osa heistä olisi myös hankkinut lasitetun terassin jo paljon aiemmin, mikäli olisi arvannut näin käyvän. Kannattaa siis suunnitella terassi huolella mieleisekseen – käyttöä varmasti tulee ennakoitua enemmän! Mutta mitä kaikkea suunnittelussa tulee huomioida? Tässä artikkelissa keskitymme pihan ja terassin harmoniaan.

  Lue lisää…
 • vauva nukkumassa rattaissa lasitetulla terassilla

  Vauvan nukuttaminen ulkona – lasitus turvaa unet

  Oletko koskaan miettinyt, miksi suomalaiset vauvat nukkuvat ulkona jopa talvipakkasilla? Tämä perinteinen tapa ei ole vain vanhempien mieltymys, vaan sillä on monia hyötyjä, joita et ehkä tullut ajatelleeksi. Ulkona nukkuminen tarjoaa vauvalle monia etuja, kuten raikasta ilmaa ja rauhallista unta, joka kestää usein pidempään kuin sisällä nukkuessa.

  Lue lisää…
 • sisustettu Lumon terassilasitus, terassisisustus

  Asiantuntijan vinkit: kesän terassikasvit

  Kesä on tunnetusti viherpeukaloiden sesonkiaikaa. Viherkasvit ovat paitsi mukava harrastus myös kaunis ja ajaton sisustuselementti niin sisällä kuin ulkona. Jos käytössäsi on lasitettu terassi tai parveke, voit halutessasi aloittaa terassikasvien istutuspuuhat jo varhain keväällä ja hankkia uusia kasveja terassillesi pitkin kesää.

  Lue lisää…