Melun vähentäminen parvekkeella - Parvekelasituksen tuoma suuri etu

Yksi parvekelasituksen eduista: Melun väheneminen parvekkeella

Parvekkeen lasitusta suunniteltaessa pyritään usein löytämään ratkaisu, joka vaimentaa parvekkeelle tulevaa meluhaittaa mahdollisimman paljon, samalla kuitenkin säilyttäen tilassa riittävän ilmanvaihdon. Koska parvekkeesta ei voi tehdä täysin ilmatiivistä, se tarkoittaa, että parvekkeen pinta-alaa ei lasketa huoneiston kokonaispinta-alaan. Lasitettu parveke tulkitaan siis ulkotilaksi, joka tarkoittaa, että lasitukselle vaadittavat lupaprosessit voivat olla kevyemmät, kuin silloin jos tila laskettaisiin huoneistoalaan.

Äänenvaimennus koostuu kahdesta erottuvasta elementistä: tuotteen ilmaäänieristyksestä ja koko parveketilan äänieristyksestä. Ilmaäänen eristysarvo voidaan määrittää pelkästään tuotteelle (esim. parvekelasit) tai koko järjestelmälle (parvekkeen lasit ja kaiteet). Eristysarvo selittää tuotteen tai järjestelmän kyvyn eristää melua. Parhaimmillaan nämä luvut on määritetty hieman yli 20 dB. Esimerkiksi saksalaisissa testilaboratorioissa on suoritettu testejä eurooppalaisten standardien mukaisesti. Tavoitteena oli nähdä, miten parvekelasituotteemme vaikutti tulevaan ulkoiseen kuulotuloon. Tiiviimmällä vaihtoehdolla ilmaäänieristysarvot olivat 26 dB ja Lumon-kaiteella 27 dB.

Havainnekuva Lumon lasituksen äänieristyksestä

Parveketilan äänieristyksissä on kuitenkin otettava huomioon myös muut parvekerakenteiden elementit. Tähän voivat sisältyä parvekerakenteiden materiaalit ja niiden tiheys. Parvekkeella, jonka seinät ovat kolmella sivulla, on todennäköisimmin paremmat äänieristysarvot kuin parvekkeella, jossa kolme lasitettua pintaa altistetaan melulle. Äänieristys riippuu kuitenkin seinärakenteiden tiheydestä, mikä tarkoittaa, että myös parvekkeiden äänieristystä voidaan parantaa tässä tilanteessa.

Toisin sanoen tiheys toimii ratkaisevana tekijänä äänieristyksen tason määrittämisessä. Lisäksi huolella suunniteltu akustinen suunnittelu myötävaikuttaa koko parveketilan positiiviseen äänieristystulokseen. Keskimäärin äänieristystulokset tyypillisellä parvekkeella vaihtelevat välillä 4dB-12dB (lasituksen kanssa). Akustisella suunnittelulla tämä voidaan nostaa jopa 20 dB:n.

Tarkat arvot selviävät äänieristyslaskurillamme. Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme antavat sinulle mielellään lisätietoja,

Isommissa kaupungeissa melua vaimentavat elementit ovat tärkeitä parvekelasituksessa

Lumon parvekelasitukset kaupungissa julkisivussa

Lumon on asentanut parvekelasiratkaisuja kaupunkeihin ympäri maailman. Esimerkiksi Saksassa melunvaimennuselementit ovat keskeisiä. Monet asuinrakennukset sijaitsevat vilkkaiden teiden läheisyydessä, joten yksi tärkeimmistä myyntiominaisuuksista on kaupunkiasuntojen melutaso.

Kun yhä useammat ihmiset siirtyvät asumaan kaupunkeihin, on yhä tärkeämpää pohtia asumismukavuutta kaupungin vilinässä. Lasittamattomien tilojen kohdalla voi hyvinkin käydä niin, että kaupunkilaisten parvekkeet jäävät kokonaan käyttämättä... mikä ei tietenkään ole ihanteellinen tilanne jo suhteellisen pienissä asuintiloissa.

Viime vuosina Lumonin parvekelasitusratkaisut ovat saaneet tunnustusta myös Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi Kanadan suurissa kaupungeissa, kuten Vancouverissa ja Torontossa, on alettu keskittyä kaupunkikotien ulkotilojen parempaan hyödyntämiseen. Alueilla on havaittu, että lasituksen tuomat hyödyt, kuten meluhaitan pieneneminen, lisäävät parvekkeiden käyttöä sekä tuovat tutkitusti energiansäästöä.

Lasitukset antavat enemmän tilaa elämälle ja auttavat kaupunkikotien asukkaita todella nauttimaan ulkotiloistaan.