Arkkitehtonisesti kauniita rakennuksia - älykkäästi ja kestävästi

Arkkitehtuuri alana kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Alan monipuolisuuden vuoksi ammattilaisilla on yhä enemmän huomioitavia seikkoja suunnitellessaan rakennuksia. Yksi huomioitava asia on tietysti energiatehokas ajattelu yhteistyössä rakennustieteiden kanssa.

On ollut hienoa nähdä, kuinka kestävän kehityksen rooli on kasvanut arkkitehtonisessa suunnittelussa. Monet kaupungit asettavat rakennuksille yhä tiukempia vihreitä standardeja ja vaatimukset kestävämmälle suunnittelulle kasvavat. Tavoitteemme on auttaa suunnittelijoita ja arkkitehtejä täyttämään nämä vaatimukset tarjoamalla ratkaisuja, jotka tuovat käytettävyyttä ja energiansäästöä samanaikaisesti.

Monet kaupungit ympäri maailman määrittelevät uudelleen vihreän rakentamisen standardeja ja asettavat kunnianhimoisia tavoitteita hiilineutraaliudelle. Rakentamisen ollessa edelleen yksi suurimmista toimialoista, kestävän kehityksen teemaa ei voi enää pitää vain iskulauseena.

Lumonin parveke- ja terassilasitusten etuna on, että ne ovat sekä esteettisesti kauniita että tukevat kestävää kehitystä. Lasituksemme ovat jatkuvan tuotekehityksen tulos. Tuotekehitystä on tehty jatkuvana projektina aina vuodesta 1990 asti, jolloin asensimme ensimmäisen parvekelasituksemme - ja se on itse asiassa käytössä edelleen. Meille on tärkeää, että lasitus maksimoi hyödyn kaikin mahdollisin tavoin - kaikille sidosryhmille. Kestävän kehityksen ja estetiikan yhdistelmä lisää lopulta rakennuksen kokonaisvaltaista älykkyyttä.

Lumon maailman arkkitehtuurin päivä

Energiansäästö voi olla jopa 10,7% asuinrakennuksen lämmityksen kokonaiskulutuksesta

Parvekelasitus toimii niin sanottuna puskurialueena, joka estää tuulta ja vähentää turhaa kodin lämpöhäviötä. Rakennuksen julkisivu toimii eräänlaisena "vihreänä" julkisivuna, joka kirjaimellisesti muuttaa rakennuksen julkisivun "eläväksi".

Konkreettinen esimerkki tästä vihreästä julkisivusta on se, että rakennuksessa, jonka parvekkeet ovat lasitettuja, energiansäästö voi olla jopa 10,7%. Parvekelasitus säilyttää parvekkeen tuulettuvana tilana, mutta se rakentaa puskurin kodin ulko- ja sisätilojen välille. Tuulikuorma pienenee, mikä johtaa näihin energiansäästöihin. Arkkitehtonisessa mielessä saumaton parvekelasijulkisivu itse asiassa yhdistää koko julkisivun ottamatta pois sen arkkihtehtonista ilmettä, sillä lasi on tietysti läpinäkyvää. Parvekelasitukset eivät ole vain kaunistava elementti, vaan myös rakennuksen yleistä kestävyyttä lisäävä elementti. Parvekelasitus on parhaassa tapauksessa mukana rakennuksen suunnittelussa alusta alkaen - sen ensimmäisistä luonnoksista lähtien. Tämä auttaa suunnittelemaan parvekkeet, joilla on ympäristöystävällisin vaikutus.

Arkkitehtuurin tulevaisuus ulottuu suunnittelua pidemmälle - sen tarkoituksena on tehdä rakennuksesta älykäs, samalla kun kunnioitetaan kauneutta ja nykyaikaisuutta. Nämä käsitteet kulkevat käsikädessä.

Odotamme innolla arkkitehtuurin tulevaisuutta. Olemme täällä rakentamassa enemmän tilaa elämälle, enemmän tilaa energiatehokkaan ajattelun kehittymiselle rakennusalalla.

Lumon Kimmo Hilliaho
Kimmo Hilliaho
PhD of Civil Engineering and Head of Marketing at Lumon Group