Lehdistötiedote: Kysely vahvistaa - Silkkipainon hyödyntäminen parvekejulkisivuissa tulee kasvattamaan suosiotaan tulevaisuudessa

Teimme kyselyn arkkitehti- ja suunnittelijakuntaan, jolla kartoitimme alan asiantuntijoiden ajatuksia siitä, millainen on tulevaisuuden parvekejulkisivu. Vastaajat kokivat parvekkeilla olevan merkittävä ja myönteinen rooli asuntorakentamisen arkkitehtuurissa. Kyselyn mukaan jo useamman vuoden kasvussa ollut trendi tolpattoman ja vähäeleisen kaideratkaisun osalta näyttää todennäköisesti pitävän pintansa myös jatkossa. Parvekekaiteiden hienovarainen ja minimalistinen ilme on toisin sanoen nähty hyvänä ratkaisuna asuinrakennusten parvekejulkisivuissa. Tulevaisuuden trendinä vastaajat näkivät parvekekaiteen takana olevan täyskorkeanlasituksen, kun taas ranskalaisten tuuletusparvekkeiden todettiin olevan pääosin riittämätön ratkaisu edes pienemmissä asunnoissa, kuten yksiöissä tai kaksioissa.

Lumon_Oy_tiedote_25112020_parvekkeiden_rooli_asuntorakentamisessa_kuvaaja

Värien ja täydentävien tuoteosien käyttö parvekejulkisivuissa

Silkkipainotekniikka nähtiin hyväksi keinoksi tuoda näkösuojaa parvekkeille ja sen hyödyntäminen on hienovarainen keino häivyttää parvekkeella oleva tila ja antaa loppukäyttäjälle yksityisyyttä. Vastaajien mukaan silkkipainotekniikalla voidaan tehdä elegantti ja kevyt häivytys verrattuna esimerkiksi värillisiin tai laminoituihin laseihin. Silkkipainon hyödyntäminen sopii erityisesti tiiviiseen kaupunkirakentamiseen, jossa rakennukset ovat lähellä toisiaan. Se tarjoaa monikäyttöisyyttä erilaisiin tarpeisiin innovatiivisella tavalla. Silkkipainolla voidaan korvata erilaiset levykaideratkaisut maalaamalla lasikaiteen pinta läpinäkymättömäksi ja levymäiseksi. Valtaosa kyselyyn vastanneista arkkitehdeista uskoo käyttävänsä silkkipainotekniikkaa tulevaisuudessa. 

Lumon silkkipainettukaide kaidelasitus lasikaide parvekekaide

Parvekejulkisivujärjestelmä koostuu monipuolisista kaide- ja lasituskombinaatioista, joka on täydennettävissä erilaisilla lisäosilla. Parvekelasitusten ja -kaiteiden osalta, vastaajat suhtautuvat pääosin myönteisesti, niihin integroitaviin verhoihin. Lisäksi vastaajat kertoivat suosivansa kaidemateriaalien värivalinnoissa pääosin neutraaleja sävyjä. Suurin osa vastaajista kertoi synnyttävänsä parvekkeen värimaailman vaikuttamalla parvekkeen sisällä olevan tilan seinien väritykseen. Muun ohella erilaiset julkisivua täydentävät kiinteät alumiinirakenteiset elementit koettiin hyväksi lisäteemaksi eleettömien lasi- ja kaideratkaisujen täydentävinä rakennusosina. 

Vastuulliset valinnat parvekearkkitehtuurissa

Integroidun parvekelasituksen ja -kaiteen yhdistelmän tuoma suoja parvekkeen rakenteille koetaan kyselyn mukaan tärkeäksi. Kyselyn vastaajat haluavat suosia lasi- ja alumiinirakenteita ja antavat vahvan tuen sille, että parvekerakentamisessa on siirretty betonin ja muiden vastaavien materiaalien osalta kestävämpiin ratkaisuihin. Lasin ja alumiinin suosiminen näyttää kyselyn mukaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa, johon pohjaa myös vastaajien mielipide etenkin elinkaariajattelun merkityksestä kohteiden suunnittelussa.

Erityistä kiinnostusta kyselyssä herätti kaideverhouksen hyödyntäminen aurinkoenergian talteenotossa, jonka lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokivat kiinnostavana.

Lumon kaidelasituksen hyödyntaminen aurinkoenergian talteentotossa

Kysely toteutettiin lokakuussa 2020 kotimaassa ja se lähetettiin laajalle joukolle alan huippuammattilaisia, joista 36 jakoi mielipiteensä tulevaisuuden parvekejulkisivuista.  

Lisätietoja:

Pete Lattunen
Arkkitehti ja vientipäällikkö
Lumon International Oy
pete.lattunen [at] lumon.fi
puh: 0408475057

Mira Warva
Viestintäpäällikkö
Lumon Oy
mira.warva [at] lumon.fi
puh: 0400297936 

Katso lehdistötiedote tästä>>