Ovatko parvekelasitukset tarpeellisia?

22 huhtikuu 2020

Sekä käyttäjien kokemukset että tieteelliset tutkimukset puhuvat lasituksen tarpeellisuuden puolesta.

Pohdittaessa parvekelasien tarpeellisuutta, on hyvä lähteä liikkeelle globaaleista muutosilmiöistä eli megatrendeistä. Näitä ovat esimerkiksi maaltamuutto ja kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja ihmisten toimet sen hillitsemiseksi sekä ihmisten sisäinen tarve suojautua ulkoilman vaihteluita vastaan ja parantaa omaa asumisympäristöään. Nämä kaikki heijastuvat meidän tapaamme asua ja elää.

Yksi näistä megatrendeistä – kaupungistuminen – on luonut ihmisille tarpeen asua yhä lähempänä toinen toisiaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut kerrostalorakentamisen kehitystä. Samalla liikenne ja sen melu sekä erilaiset ilman epäpuhtaudet ovat tulleet lähemmäs asumista. Kaupungistuminen ei ole kuitenkaan muuttanut ihmisten tarvetta yksityiseen ulko-oleskeluun. Siksi parveke ja terassi ovat olleet, ja tulevat myös jatkossa olemaan keskeinen osa asumista. 

Parvekkeiden ja terassien tarpeellisuudesta kertovat monien arvostettujen arkkitehtien julkiset puheenvuorot asian puolesta. Esimerkiksi Alvar Aalto korosti arkkitehtilehdessä jo 1940-luvulla parvekkeiden merkitystä asumisessa ja kertoi, että näiden asuntokohtaisten pihojen tulee olla niin suuria, että ne täyttävät käytännöllisen ulkoelämän edellytykset. Mielenkiintoista on ollut myös havaita, että arkkitehti Reima Pietilä esitti ensimmäisen kerran 1970-luvulla ajatuksen parvekkeiden sulkemisesta suojalasituksin – käyttäen perusteena juuri kalustettavuuden ja käytettävyyden parantumista. Sen jälkeen lasitukset lähtivätkin yleistymään – tosin vasta vuosikymmeniä ensimmäisten arkkitehtien kannanottojen jälkeen. Ensin yleistyivät ns. liukulasit ja myöhemmin avautuvat kehyksettömät parvekelasit, jotka markkinoille tulon jälkeen ottivat nopeasti paikkansa suosituimpina lasituksina. 

Nykyään parveke- ja terassilasitukset ovat kiinteä osa parvekkeiden ja terassien varustuksia. Niiden tarpeellisuudesta ovat viime vuosina puhuneet niin arkkitehdit, rakentajat kuin asukkaatkin. Perusteina lasittamiselle on löydetty niin arkkitehtuurista, rakennustekniikasta, asumisviihtyvyydestä kuin meluntorjunnastakin. Myös energiansäästöstä on ollut tarjolla tietoa. Viimeisimpänä trendinä voidaan pitää lasituskohtaisia aurinkosuojaverhoja, jotka ovat alkaneet yleistyä. Nämä kaikki osoittavat kuinka keskeisesti kerros- ja omakotitalo kaipaa parvekkeita ja terasseja sekä näiden tilojen käyttäjät lasituksia.

Myös tieteen piirissä on havaittu kehyksettömien parvekelasien suuri suosio ja lähdetty hakemaan tieteellisiä argumentteja käytännössä todettujen hyötyjen todistamiseksi. Ensimmäisinä tutkimuksen piirissä olivat lasitetun parvekkeen käyttöön liittyvät tutkimukset, jotka osoittivat parvekkeiden käytön lisääntyneen ja käytön muuttuneen enemmän sisätilojen käytön kaltaiseksi lasitusten asennuksen jälkeen. Tämän jälkeen osoitettiin parvekelasien vähentävän parveketilan puhtaanapidon tarvetta sekä kalusteiden säilyvän lasien suojassa paremmassa kunnossa. Myöhemmin arkkitehdit kiinnostuivat kehyksettömien lasijulkisivujen modernista estetiikasta ja kiinteistön omistajat parvekerakenteiden käyttöiän pidentymisestä vuosilla, kun lasien ansiosta rakenteet saatiin säältä suojaan. Myös käyttäjien kannalta hyödyt ovat olleet selvät; ympäristön meluhaitat ovat vähentyneet merkittävästi lasien asennuksen jälkeen, energiansäästö vähentänyt asunnon käyttökuluja, parveke ollut useita kuukausia pitempään käytössä sekä naapureilta ja auringoltakin päästy suojaan auringonsuojaverhojen avulla. Näihin liittyviin tarkkoihin lukuarvoihin ja tieteellisesti todettuihin faktoihin pääsee käsiksi minun väitöskirjani tai juuri julkaistun RIL 272 Parvekelasitus rakenneosana kirjan avulla.

Lasitusten tarpeellisuutta korostavat niin käyttäjien kokemukset kuin tieteelliset tutkimukset. Perusteita parvekkeiden lasittamiselle löytyy paljon, ja jokainen käyttäjä löytää niistä omansa. On vain rakentamisen ammattilaisten tehtävä perehtyä hiukan asunnon ostajan mieltymyksiin ja perustella tarpeellisuutta niillä faktoilla, jotka asukas kokee itse tarpeelliseksi. Uskon lujasti, että kehyksetön lasitettu parveke on yksi keskeisiä asunnon valintakriteereitä asunnon hankintatilanteessa, ja voittaa aina ne kilpailevat vaihtoehdot, joissa lasituksia ei ole tarjolla.

OTA YHTEYTTÄ
 • Lumon Groupin ensimmäinen vuosikatsaus on nyt julkaistu

  Lumon Group on toiminut perheyrityksenä yli 45 vuoden ajan, ja on nyt laatinut ensimmäistä kertaa historiassaan kattavan vuosikatsauksen ulkoisille sidosryhmilleen. ”Koemme, että nyt on oikea aika julkaista näin laaja katsaus kaikille sidosryhmillemme, kun otamme huomioon Lumonin tuotteiden kasvavan globaalin kysynnän sekä kehittyneen ammattitaitomme yrityksenä,” kertoo Lumon Groupin toimitusjohtaja Jussi Kinnunen.

  Lue lisää…
 • Nainen kastelemassa kasveja lasitetulla parvekkeella

  Parvekelasituksella lisätilaa suurperheen yhdessäoloon

  Päivi Rantanen asuu kuusihenkisen perheensä kanssa kerrostalokolmiossa, jossa kaikki kodin neliöt ja huoneet on käytössä tehokkaasti, paitsi parveke. Päivin pieni parveke koki ison muutoksen Lumon parvekelasituksen myötä. ”Saimme pienellä vaivalla viihtyisää lisätilaa yhdessäoloon,” Päivi kuvailee.

  Lue lisää…
 • Tommy Hellsten hymyilee lasitetulla terassilla

  Tommy Hellstenin terassilasitus – luonnonläheisyyttä ja rauhaa

  Tommy Hellsten, kirjailija, terapeutti, teologi ja kouluttaja, asuu Loviisan asuntomessualueella sijaitsevassa uniikissa merenrantakodissaan. Tommy Hellstenin koti on nimeltään Wisdom House ja se toimii kodin lisäksi myös työympäristönä terapiapalveluihin, työnohjaukseen ja konsultointiin. Yksi kodin tärkeistä oleskelutiloista on Lumonin iso lasitettu terassi, minne pääsee kulkemaan helposti neljästä eri ilmansuunnasta.

  Lue lisää…