Energibesparelse

Foldeglas sparer energi

En af fordelene ved Lumon foldeglas er energibesparelser.

En række grupper har foretaget studier af vores foldeglas. Disse studier har vist at foldeglas kan hjælpe med at mindske varmeforbruget samt sørge for bemærkesesværdige energibesparelser. 
Vores foldeglassystem har også vist at reducere behovet for vedligeholdelse og reparationer på udendørs altaner.

Ekstra plads og energibesparelser. Alt i ét. Alt med Lumon. 

Under de fleste forhold, lyder idéen om beskyttelse mod vejret, og ekstra plads attraktivt, men foldeglas er ovenikøbet miljøvenligt og energibesparende. Faktisk er det en af de bedste måder man kan forbedre energibesparelserne i ens hjem, siger PhD Kimmo Hilliaho.

Vi snakker om en enkel rammeløs foldeglas enhed, et ventileret rum, men det bygger en buffer mellem det ydre og det indre. En buffer mod vejr, særligt blæsende vejr. Takket være Lumons foldeglas, er vindens kraft mod altanen reduceret, hvilket reducerer energiomkostningerne. Ligeså vil den varme altanen op på en varm dag, hvilket også reducerer energiomkostningerne. Samtidig med at den giver et dejligt sted for lejlighedens beboere at bruge deres tid. 

Komplekse udregninger, klare principper.

Foldeglas studierne

I august 2010 studerede PhD Kimmo Hilliaho energieffekterne af foldeglas ved Tampere University of Technology. Undersøgelsen var foretaget i Finland og suppleret med referenceberegninger fra Tyskland. Opvarmningsenergiforbruget af altaner med og uden foldeglas blev sammenlignet ved hjælp af feltinstrumenter og computersimulationer. Desuden forsøgte undersøgelsen at fastslå hvordan altantype, termisk isolering og retning påvirkede temperaturerne. 

Dette er summen af tre ting: komfort, holdbarhed af strukturer og energibesparelser. De støtter alle hinanden, men den der måske er sværest at kontrollere er energibesparelser siger Kimmo.

Studerede besparelser

Finlands undersøgelsesresultater 

Resultatet af det finske studie viser at komdenserende luft fra en inddækket altan øger energibesparelsen. I bedste fald fungerer inddækkede altaner som en effektiv vindstopper. Hvilket tillader ejere at reducere temperaturen med så meget som 1 grad i rummene op til deres altaner. Det tillader ejerne at spare energi samtidig med at de opretholder komfortniveauet. 

Altanværnet på tilbagetrukne altaner (med vægge på begge sider) giver endnu bedre mulighed for energibesparelse end altaner fremspringende altaner (L- eller U-formet).
Besvarelser for sydvendte altaner er en smule højere end de altaner der vender mod andre retninger. Alligevel er besparelserne for begge typer betydelige. Undersøgelsen har vist at størrelsen på mellemrummet mellem glaspanelerne har ubetydelig påvirkning på energibesparelserne.

I alle tilfælde er energibesparelserne maksimale når dørene bliver holdt lukket om vinteren, og åbne om sommeren. 

Tysklands undersøgelsesresultater 

Finlands forskning blev suppleret med energiberegninger af altaner i Berlin, der var sammenlignelige med de finske altaner. 
I hjemmene fra Berlin blev energibesparelserne opnået gennem foldeglas der varierede fra 5,6% til 12%. Energibesparelserne var mest markant ved sydvendte altaner og med lufttilførsel fra altanerne. 
At have luft tilførsel fra altanen, i stedet for fra direkte udenfor, var den vigtigste faktor. I gennemsnit var energibesparelserne i Tyskland 8,2%, hvilket er endnu mere end energibesparelserne beregnet i Finlands undersøgelse.

Canadas undersøgelsesresultater

Lignende undersøgelser i Canada har vist endnu mere imponerende resultater. Vi har set energibesparelser helt op til 18,3% i Vancouver, og op til 15,9% i Toronto. Det overgår både Finlands og Tysklands resultater! 

Altan forme og typer. 

Altanerne på den sydvendte side af bygningen modtager både solens stråler og varme mest effektivt. Hvis altanen er tilbagetrukket, ment på den måde at tre af dens side er dækket af væg, fungerer foldeglasset bedst ifølge Kimmo. 

Udvendige balkoner kan være meget energibesparende i egnede situationer. For eksempel vil lange balkoner på den sydvendte side samle bygningens varmetab. På et skyggefuldt sted er de udvendige altaner ikke nødvendigvis de mest energieffektive at inddække. I disse tilfælde er varmetabene, der skal indvindes fra bygning, og den resulterende solvarmeenergi ens.

I disse situationer ville det være en fordel kun at have nødvendig ventilation i ruderne og bruge en relativt sikker altanværnsløsning forklarer Kimmo Hilliaho. 

Link til Lumons altanværns system

Hvor effektivt foldeglaset fungerer som energibesparende løsning afhænger af temperaturen på altanen. Udover vejret, så er bygningens alder også en væsentlig faktor. Desto ældre bygningen er, desto mere modtager altanen varmetabet fra indenfor. 

Energibesparelserne er bedst, når balkonen "får" termisk energi fra solen og fra bygningen, men "taber" meget lidt takket være ruderne.

Men han minder os om, at en meget varm balkon til lagring af varme om Vinter fungerer på samme måde om sommeren.
Af denne årsag anbefales brug af persienner for at sikre din komfort .

Link til Lumon persienner

 

Bæredygtighed. Svært at stave. Nemt at udføre 

Stor fordel for beboerne. 

Baseret på sine studier opfordrer Kimmo Hilliaho lejlighedsbeboere til at tage initiativet. Hvis boligvirksomheden ikke installerer foldeglas i den nærmeste fremtid, kan individuelle beboere bestille det selv. 
Dette er en af de få energibesparende handlinger, som alle kan gøre selv.

Hvis bygningen er isoleret med ekstra varme eller hvis varmesystemet ændres, kan beslutningen ikke tages alene.

En inddækket altan beskytter altanen fra udvendig ødelæggelse og altanen bliver i større del et helårs opholdssted siger Hilliaho. 

SE FORDELENE VED FOLDEGLAS 

inddækket altaner som en miljøbuffer

Klimaaftryk og tilbagebetalingstid for CO2-emissioner

Tilbagebetalingstiden for CO2-emissioner, fra minearbejdet, til fremstilling og helt frem til installeringen af et foldeglasset kan betales tilbage på 3-5 år, afhængig af forskellige klimaforhold rundt om i verden. Det er et grønt valg at få foldeglas. Link til CO2-aftryk.

Klimaaftryk, tilbagebetalingstiden, CO2

Konklusion: Foldeglas betaler sig

Udover komfort kan korrekt fremstillede og installerede foldeglas forsyne beboere med økonomiske fordele. 
Det giver især mening at installere foldeglas i højhusblokke bygget i 1960’erne og 1970’erne.
Der kan også opnås betydelige besparelser i nye højhuse med kompensationsluftindtag gennem den inddækket balkon. 

Foldeglas reducerer behovet for vedligeholdelse og reparation 

Yderlige forskning lavet af D.Sc. (Tech) Jussi Mattila, demonstrerer at foldeglas har en beskyttende effekt. Forskningsresultaterne viser at foldeglas kan udsætte behovet for altanrenovation med seks til ti år!

Persienner 

I det varmere klima er det typisk nedkølningen af lejligheden der bruger mere energi end opvarmningen. I denne situation tilbyder Lumons foldeglas system også en fremragende måde at kontrollere varmen på med indbyggere persienner. Fordi det vil holde solen væk fra lejligheden bag ved altanen.

Så afhængigt af dine behov kan Lumons foldeglas være en kølebuffer eller en varmebuffer. Det er også vigtigt at forstår at det ikke er en forseglet enhed. Det er et ventileret rum hvor problemer med ekstra luftfugtighed elimineres