Energibesparelse

Lumons glasafskærmning bidrager til energieffektivitet

I de seneste år er energieffektiviteten af altanafskærmninger blevet undersøgt flere gange. Disse undersøgelser har videnskabeligt bevist, at altanafskærmninger hjælper med at reducere varmeforbruget i boligen, og opnår bemærkelsesværdige energibesparelser.

Reducerede energiomkostninger

Altanafskærmning kan reducere energiomkostningerne ved at give et ekstra lag isolering. Dette gør det nemmere at holde hjemmet varmt om vinteren og køligt om sommeren, og dermed reduceres behovet for opvarmnings- og kølesystemer. Forskning indikerer, at altanafskærmninger typisk reducerer opvarmningsenergiforbruget med 2% til 20% i den europæiske region.

Forbedret energieffektivitet

Ved at reducere mængden af energi der er nødvendig for at opvarme eller køle hjemmet, kan altanafskærmning hjælpe med at forbedre den samlede energieffektivitet. I gennemsnit resulterer afskærmede altaner i energibesparelser på 300 kWh, i forhold til altaner uden afskærmning.

Reduceret CO2-fodaftryk

Altanafskærmning kan hjælpe med at reducere dit CO2-aftryk ved at mindske mængden af energi, der er nødvendig for at opvarme eller køle dit hjem. Dette kan hjælpe med at mildne virkningerne af klimaforandringerne. Glas og aluminium er begge genanvendelige råvarer. Ifølge beregninger tager det i gennemsnit knapt tre år at kompensere for CO2-emissionerne, der skyldes fremstilling, transport og installation af afskærmningsproduktet, udover at overveje dets energieffektivitet og beskyttende virkning på konstruktionerne.

Altanafskærmning kontra termisk isolering

Hvad angår energieffektivitet, er altanafskærmning sammenlignelig med ekstra termisk isolering på 100 mm. 

Lumon EPD

moderne glasfacade renovering med lumon glasfacadeløsning


Bed om et overslag eller flere oplysninger

Vi hjælper gerne med spørgsmål vedrørende vores produkter og løsninger i alle projektfaser.

svalegang med glasfacade fra lumon

Yderligere opholdsrum og energieffektivitet

Idéerne om vind- og vejrbeskyttelse, og det udvidede opholdsrum, er attraktive i sig selv. Altanafskærmning understøtter også miljøvenlig og energieffektive tiltag. Undersøgelser har vist at afskærmning kan føre til energibesparelser, da temperaturen på en afskærmet altan generelt er 2°C til 15°C varmere end temperaturen udenfor, afhængigt af tidspunktet på dagen og den geografiske placering. Den varmere luft på altanen bidrager til en reducering af det termiske tab ved ydervægskonstruktioner med 15 til 25%, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser. Ifølge undersøgelser vil opvarmningsenergibesparelserne, medført af altanafskærmning, typisk variere fra 2% til 20% i den europæiske region.

Lumons rammeløse altanafskærmning danner et ventileret rum, der skaber en termisk bufferzone mellem det ydre og det indre. Denne zone fungerer som en ekstra isolering, mod kulde og andre vejrforhold. Luften på den afskærmede altan opvarmes på solrige men kolde dage, og bidrager dermed til den forsinkede afkøling af boligens indre opholdsområder. Derudover reducerer afskærmningen vind trykket på altanen, hvilket bidrager til at reducere afkølingen, og medfører derfor yderligere besparelser i opvarmningsenergi til opholdsrummene.

altanglas afskærmning i højhus

Studier om altanglassets energieffektivitet

I august 2010 undersøgte ph.d. Kimmo Hilliaho energieffekten af altanglas på Tampere University of Technology. Undersøgelserne blev udført i Finland og suppleret med referenceberegninger fra Tyskland. Opvarmningsenergiforbruget på henholdsvis glasafskærmede og ikke-glasafskærmede altaner, blev sammenlignet ved hjælp af energifeltmålinger og computersimuleringer. Der blev undersøgt hvordan forskellige altantyper, typen af termisk isolering og positionen af altanen (kompasretning) påvirker temperaturen.

Studieresultater: Energibesparende altanglas – i gennemsnit 8,2%

  • Simulationerne viste, at opvarmningsenergibesparelserne i en typisk lejlighed på baggrund af altanglas, varierede fra 3,4% til 10,7% i finske klimaforhold.
  • Størstedelen af energien blev sparet i lejligheder i bygninger fra 1970’erne.
  • De samme beregninger blev udført i Berlin: der var opvarmningsenergibesparelserne ved brug af altanglas mellem 5,6% og 12%.
  • Den gennemsnitlige opvarmningsenergibesparelse i Tyskland var 8,2% og dermed noget højere end resultaterne i Finland på 5,9%.
  • I Finland blev besparelsen hovedsageligt opnået ved et reduceret varmetab.
  • I Tyskland kom besparelsen derimod fra varmegevinst, grundet luftopvarmning på altanglassets inderside.
altanglas afskærmning i beboelses ejendom

Design og placering dikterer besparelserne 

  • Mens der blev fundet betydelige besparelser for alle typer af altaner, giver glasafskærmning af indvendige altaner eller altaner med sidevægge, større besparelser end glasafskærmning af ydre altaner med en L- eller U-form.
  • Besparelser på sydvendte altaner er lidt højere.
  • Godt at vide: Bredden af hullerne/tætningsmaterialerne mellem glaspanelerne har kun en mindre indvirkning på energibesparelserne.

Yderligere information om undersøgelsen og resultaterne relevante for Tyskland, kan findes i ePaper “Energy efficiency with balcony glazing depending on German climatic conditions”. I alle tilfælde blev energibesparelserne maksimeret ved at holde altanglasset lukket om

glasgelænder fra lumon set indefra altan

Yderligere besparelser ved at sænke den indre temperatur

Undersøgelserne afslørede desuden at reduktionen i varmetab og træk, påvirker opvarmningsadfærden. Værelserne i den indre struktur bag de glasafskærmede altaner var i gennemsnit 0,5 grader køligere, end tilsvarende værelser uden glasafskærmning foran sig. Beboerne opvarmede værelserne 0,5-1 grader mindre, uden negativ indvirkning på komforten.

lumon altanglasafskærmning monteret på højhuse

Andre europæiske og verdensomspændende studieresultater

Lignende undersøgelser fortaget i Canada, viste endnu mere imponerende resultater med besparelser på op til 18,3% i Vancouver, og op til 15,9% i Toronto.

Nedenfor ses hvilke energibesparelser der kan opnås, under optimale forhold i forskellige europæiske byer, ifølge simuleringsberegninger. I København op til 14,5%.

Overblik over energibesparelsespotentialet med Lumon altanglas i Europa, baseret på en videnskabelig undersøgelse

Kilde: Energy saving potential of glazed spaces: Sensitivity analysis, Kimmo Hilliaho, Eerik Mäkitalo og Jukka Lahdensivu, Tampere University of Technology, 12. april 2015

borddækning ved lumon altanglasafskærmning

Altaners form og type samt andre faktorer påvirker energieffektiviteten

Studierne overvejede flere faktorer der påvirker mængden af energibesparelser. Sydvendte altaner nyder mest af solens varme. Derudover er indbyggede altaner (omgivet af ydervægge på tre sider) ifølge Kimmo Hilliaho ideelle til glasafskærmning. Men eksterne altaner kan også bidrage væsentligt til energieffektiviteten, afhængigt af konfigurationen. Langstrakte altaner på en sydside reducerer eksempelvis bygningens varmetab. På den anden side bidrager små fremtrædende altaner, der hovedsageligt er i skyggen, ikke nødvendigvis til energibesparelser.

stilrent lumon glasfacade desing

Den mest påvirkende faktor for studierne var ventilationsadfærden. De bedste resultater blev opnået, når luften ikke strømmede direkte ind i lokalerne udefra, men via dørene eller vinduerne, der var bag glasafskærmning. Hvor effektiv en glasafskærmet altan er som en energibesparende løsning, afhænger af temperaturerne bag selve glasset. Udover vejret påvirkes temperaturen i høj grad af den termiske isolering af bygningens ydermur. Dette er særligt relevant ved beregning af energibesparelsens fordele, ved at bruge altanglas som renovering af en eksisterende ældre bygning. Jo ældre bygningen er, desto mere varme afgives fra indersiden til den glasafskærmede altan.

altanvarmer på altan med lumon altanglas afskærmning

Persienner medvirker besparelsen på kølefunktionen i sommermånederne

Effekten af energibesparelse er størst, når altanen kan bibeholde varmen fra solen og fra bygningen. En glasafskærmet altan lagrer varmen om sommeren, såvel som om vinteren. Den foldbare ‘Visor’ solbeskyttelse giver køligere temperaturer og et bedre inde miljø i de varmere måneder af året.

Konklusion: Glasafskærmning til altaner er det hele værd

Rigtigt planlagt og installeret altanglasafskærmning tilbyder ikke kun beboere og lejlighedsejere yderligere livskvalitet med gode udsigter, men bidrager også til energieffektiviteten af de rum, der ligger længere inde i boligen. I tilfælde af højhuse fra 1960’erne og -70’erne betaler det sig at have altanglas. Betydelige besparelser kunne også opnås i nyere højhuse med kompenserende luftindtag gennem den glasafskærmede altan.

Er du projektstyrer eller arkitekt og vil du gerne finde mere information om emnet ”energieffektivitet gennem altanglasering”, så kontakt os i dag.

(Vi linker til PRO-blogartikler og undersøgelser)

beboelsesbygninger med lumon altanglas afskærmning