Správný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná věda

Pokud jste se rozhodli pro zasklení balkonu či lodžie přečtěte si 5 důležitých informací, které vám mohou při rozhodování o vhodném výrobci a dodavateli pomoci.

1.    Funkčnost

Jistě víte, kam a proč systém budete chtít instalovat, jak ho budete chtít používat a udržovat. Poraďte se tedy s odborníkem od výrobce či dodavtele, zda pro vás bude vhodný systém posuvný nebo systém posuvně-otočný a u obou variant ještě, zda bude provedení rámové či bezrámové. Požadujte, aby bylo zasklení nastavitelné. Stavitelnost je zejména u panelových domů, kde jsou značné stavební odchylky, velice důležitá při instalaci i následné údržbě (seřizování). Toto například umožňuje svou unikátní konstrukcí LGR a LGS, systém od finského výrobce LUMON. Zasklení by mělo zasklít celý požadovaný prostor, být jednoduše ovladatelné, buzúdržbové a pokud chcete rekonstruovat celý balkon, výrobce by měl nabízet komplexní řešení. Tedy nejen zasklení, ale i zábradlí a případně žaluzie. Vyhnete se tím možným nepříjemnostem s kompatabilitou či vícenáklady za dodatečné úpravy prostor nebo produktů od různých výrobců.
 

Správný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná vědaSprávný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná věda

2.    Bezpečnost

V první řadě je důležité upozornit na to, že zasklení není bezpečnostním prvkem, jako je to například u dveří. Na to je třeba myslet, zejména v případě zasklení přízemních balkonů a lodžií. Pokud si vybíráte zasklení, chcete ale mít jistotu, že tento prvek nebude snadno překonán, jak z vnějšku, tak zevnitř. Vybírejte zasklení, které lze mechanicky uzamknout (nejlépe zámečkem) a takto zamčené zajistit, například i ve větrací poloze.  V případě posuvně-otočného systému je důležité vyřešit zajištění skel při plném otevření. Posledním zmíněným aspektem je tloušťka a materiál skel. To vždy vychází z řešení konkrétního projektu. Jako vstupní data slouží například: použití, zatížení větrem, výška a umístění budovy, výška zasklení apod. Pukud nemáte projekt, dodavatel by měl být schopen spočítat a navrhnout správné řešení. Zasklení by mělo být navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům dané stavby, lokality, normám a platné legislativě.

Správný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná věda
 

3.    Kvalita

Kvalita zasklívacího systému lze jen těžko posoudit, aniž byste zasklení fyzicky viděli. Vždy chtějte ukázat minimálně funkční vzorek, případně již instalované a nějakou dobu fungující zasklení. Nechte si od výrobce doložit certifikaci systému podle ETA, která umožňuje výrobcům vypracovat prohlášení o vlastnostech a opatřit výrobek označením CE. Do kategorie kvalita lze zařadit i jeho vizuální provedení. Zaměřte se na detail a vyberte si výrobce, který vám dodá „čisté“ řešení bez zbytečných stropních nájezdových kolejnic, plastových uchycovacích částí, otevřených a členitých profilů apod. Zasklení pro vás bude důležité zejména zevnitř, kde má vytvořit nový prostor a zlepšit kvalitu žití ve vašem bytě.

 

Správný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná věda
 

4.    Životnost

Životnost neposuzujte pouze dle garance na dodaný materiál a práce, ověřte si historii výrobce a dodavatele. Hledejte stabilní a dlouho fungující společnost. Například výrobce LUMON garantuje dodání náhradních dílů na svoje zasklívací systémy 10 let, ale v praxi mají i přes 20 let instalované „staré“ systémy, kde jsou schopni servisem a dodávkou náhradních dílů zasjitit jejich perfektní fungování.

5.    Odbornost

Pro správné fungování bezpečného, kvalitního zasklení a jeho dlouhou životnost je vždy velice důležité, jak odborně je provedena montáž. Vyžádejte si reference a běžte se na ně podívat. Požadujte montáž od firmy, která má odborné zkušenosti s montáží zasklení, dohledatelnou historii. Požádejte o konzultaci na místě realizace. Kvalitní zasklení je finančně nezanedbatelná investice, ale při odborné montáži, správném provozu a servisu, vám může sloužit více jak 20 let. Několik hodiny času investovaných do konzultace s odborníky, který s vámi probere veškeré výhody i úskalí vašeho konkrétního projektu zasklení se jistě vyplatí.

 

Správný výběr zasklení balkonu či lodžie není žádná věda