Jak zařídit, aby byly zasklené balkony bezpečné pro ptáky?

Střety ptáků se skleněnými plochami jsou častým problémem zejména v městském prostředí, kde vzniká stále více prosklených budov. Ročně v důsledku srážky s průhlednými povrchy zahynou miliony ptáků. Architekti a projektanti se proto snaží začlenit do svých projektů zasklení, která budou k ptactvu šetrná. Tato řešení si však musí zachovávat estetické a užitné vlastnosti, které daný projekt požaduje. 

Prosklené fasády nabízejí řadu výhod. Přivádějí do prostoru přirozené světlo, vylepšují tepelnou izolaci a poskytují panoramatický výhled. Zasklení balkonů navíc rozšiřuje obytné prostory, vytváří plynulé přechody mezi vnitřní a venkovní místností, zároveň poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy. Prosklené prvky však mohou představovat významné riziko pro ptáky. To je třeba při návrzích zohlednit. 

Jak vytvořit vizuálně pěkné balkony, ale zároveň upřednostnit bezpečnost ptactva?

Sklo bezpečné pro ptáky obsahuje vzory nebo vizuální značky, které zmírňují odrazy okolního prostředí na skle. Sítotisk na zasklení a zábradlí balkonů je inovativním řešením, která chrání ptáky v městském prostředí. Vzory vytvořené pomocí sítotisku působí jako bariéry pro ptáky, pomáhají jim poznat sklo a snižují riziko kolize.

Sítotisk slouží nejen jako účinná ochrana ptáků, ale také ozvláštnění designu fasády. Vzory lze přizpůsobit specifickým požadavkům budovy nebo prostředí. Projektanti si mohou vybrat ze široké škály vzorů, barev a hustoty, aby dosáhli požadované úrovně ochrany a zároveň zachovali estetiku budovy. Částečné nebo úplné sítotiskové vzory na skle mohou navíc zajistit větší soukromí v hustě osídleném městském prostředí. Skleněné tabule Lumon s potiskem jsou k dispozici pro individuální i tradiční balkónové fasády v novostavbách i při rekonstrukcích.  

“Sítotisk slouží nejen jako účinné řešení ochrany proti ptákům, ale také jako ozvláštnění designu fasády.”

Tvorba bezpečnějšího prostředí pro lidi i přírodu

Celkově je sítotisk univerzálním a praktickým řešením pro zvýšení ochrany ptáků v městském prostředí. Začleněním této techniky do návrhu zasklení a zábradlí balkonů mohou architekti vytvořit bezpečnější prostředí pro lidi i přírodu a zároveň zachovat estetickou integritu svých projektů. Tímto způsobem dodržujeme svou odpovědnost za architektonické inovace i udržitelnost životního prostředí.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ac, egestas enim lobortis fringilla malesuada sed.

Quis odio curabitur pellentesque lectus sed mauris. Viverra cursus sit purus senectus turpis hac dignissim arcu.

  • Zasklení balkonu Lumon

    4 způsoby, jak zasklení balkonů přispívá k udržitelnému životu

    Energetické úspory jsou aktuálním tématem, které si zaslouží naši pozornost. Svět se nachází uprostřed energetické krize, která dopadá na každého z nás. Jak můžeme vykročit směrem k energeticky úspornějšímu bydlení, aniž bychom museli slevit ze svého pohodlí?

    Číst více…