POLITYKA DOTYCZĄCA REJESTRACJI ORAZ OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA DOTYCZĄCA REJESTRACJI ORAZ OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka dotycząca rejestracji oraz ochrony prywatności razem z ulotką informacyjną zgodnie z Art. 10 i 24 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Artykułem 12 i 13 RODO dla klientów, potencjalnych klientów, klientów sklepu internetowego oraz użytkowników strony internetowej spółki Lumon.

1. Podmiot zarejestrowany
Lumon International Oy
Adres: Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, Finlandia
Numer rejestracji spółki: FI22544527
Tel.: +358 (0) 20 7403 200
Email: info [at] lumon.com

2. Pracownik ds. ochrony danych osobowych
Imię i nazwisko: Mariusz Mieszkowski
Email: privacypolicy [at] lumon.com

3. Nazwa rejestru
Rejestr klientów spółki Lumon Oy (oraz każdy inny rejestr przeznaczony do celów prawnych)

4. Cel przetwarzania danych osobowych
Spółka LUMON wykorzystuje informacje podane przez Was do obsługi zamówień, fakturowania, windykacji należności, kontaków z klientem, transakcji, ankiet dla klientów, rozwijania usług, obsługi informacji zwrotnych oraz sprawozdawczości, w celach marketingowych oraz innych związanych z obsługą klienta.

5. Grupy osób zarejestrowanych
a) Osoba fizyczna i/lub prawna, która ma/miała relacje handlowe lub inną formę kontaktu osobistego z zarejestrowanym podmiotem, np. wniosek o przedstawienie spersonalizowanej oferty handlowej, wniosek o kontakt, prośba o udzielenie dalszych informacji o produktach Lumon, co związane jest z np. transakcjami, ofertami, itp.
b) Osoba fizyczna i/lub prawna, która jest/była zaangażowana, zobowiązana lub posiadała jakiekolwiek inne prawo do transakcji, usługi lub przydziału związanych z jej stosunkiem handlowym z podmiotem zarejestrowanym, lub
c) Rejestracja danych osoby fizycznej i/lub prawnej jest zgodna z wymogami prawnymi.

6. Treść rejestru
W rejestrze można przetwarzać następujące dane, gdy jest to wymagane. Informacje podstawowe:

 • Informacje dobrowolnie przez Was podane
 • Imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres email, data urodzenia, pracodawca/spółka, stanowisko/tytuł, adres IP
 • Data zostania klientem
 • Produkty Lumon posiadane przez Was lub które Was interesują
 • Pozwolenia lub zakazy dotyczące marketingu bezpośredniego

Informacje dotyczące zakupów oraz usług:

 • Dokonane zakupy: miejsce i data zakupu, zakupione produkty wraz z cenami, całkowita kwota towarów zakupionych, sposób płatności, adres dostawy

7. Zwykłe źródła danych
Źródła danych zawarte w rejestrze są rejestrowane osobiście, przez telefon, Internet, wizytę na stronie internetowej, wiadomością elektroniczną, są to informacje udzielane przy wizytach w Lumon Oy. Także inne wiarygodne źródła i rejestry mogą zostać wykorzystane za zgodą osoby zarejestrowanej.

8. Ekstrakcja danych i ich przesył poza UE lub EWG
Żadne dane osobowe nie są przesyłane poza granicę UE bądź EWG chyba, że jest to podyktowane koniecznością związaną z technicznym wykonaniem obsługi danych. Dane mogą zostać wybiórczo ujawnione osobom trzecim powiązanym z podmiotem zarejestrowanym do celów bezpośrednich kampanii marketingowych. Własność danych nie zostaje scedowana na osoby trzecie, a osoby trzecie nie mają prawa wykorzystywać danych w celach innych niż im przypisane. Zapewniliśmy przestrzeganie przepisów prawnych związanych z ochroną prywatności przez wszystkich naszych usługodawców.

Zawsze, gdy jest możliwe wybieramy bezpieczne, europejskie centrum danych na przechowywanie Waszych danych.
Niektórzy z wyżej wymienionych usługodawców mogą sporządzać kopie zapasowe danych poza UE/EWG na terenie Stanów Zjednoczonych. Kopie zapasowe danych tworzone są w celach umożliwiających bezpieczne i łatwo dostępne przechowywanie danych w przypadku awarii serwerów głównych.

Tarcza Prywatności
Zapewniliśmy, aby nasi usługodawcy przyłączyli się do programu Tarczy Prywatności działającego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz UE (http://www.privacyshield.gov/list), co zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych europejskich w Stanach Zjednoczonych.

9. Zasady ochrony rejestru
Wszystkie dane osobowe są zawsze chronione przy zastosowaniu wymaganych metod technicznych i administracyjnych. LUMON gwarantuje, że dane posiadane przez Lumon nie są wykorzystywane w niewłaściwych celach, nie zostają usunięte bez powodu, nie są fałszowane i nikt nimi nie manipuluje oraz, że dane nie są przekazywane osobom trzecim i nie zostaną opublikowane bez zgody. System danych jest chroniony i jest dostępny jedynie pracownikom LUMON, którzy posiadają informacje uwierzytelniające logowanie.

 • Uzyskanie dostępu do systemu wymaga posiadania nazwy użytkownika oraz hasła. System jest także chroniony zaporami sieciowymi oraz innymi rozwiązaniami technicznymi
 • Jednie upoważnieni i specjalnie wyznaczeni pracownicy mają dostęp do danych w rejestrach
 • Korzystanie z rejestru chronione jest informacjami uwierzytelniającymi logowanie i upoważnieniem
 • Rejestr zlokalizowany jest w komputerze znajdującym się w centrum danych, do którego dostęp jest ograniczony
 • Dane zawarte w rejestrze zlokalizowane są w bezpiecznych i chronionych obiektach
 • Kopie zapasowe rejestru są tworzone regularnie

10. Prawo do wglądu, wniesienia zmiany i zakazu posługiwania się danymi
Osoba zarejestrowana ma prawo do osobistego wglądu w dane zawarte w rejestrze, prawo do poprawienia niepoprawnych danych, prawo do zakazu przetwarzania danych osobowych w celach bezpośredniego marketingu oraz prawo do odniesienia się do praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych lub innych przepisów prawnych dotyczących danych osobowych. Można zobaczyć swoje dane zachowane w rejestrach Lumon w drodze pisemnego i podpisanego wniosku, który powinien zostać doręczony spółce Lumon wiadomością elektroniczną (privacypolicy [at] lumon.com) lub jako kopia papierowa. Wnioskując o wgląd w dane, należy posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. W przypadku istnienia jakichkolwiek błędnych danych, można poprosić spółkę Lumon do skorygowanie ich. Klienci sklepu internetowego mogą edytować swoje dane poprzez interfejs użytkownika. W interfejsie użytkownika sklepu internetowego można zobaczyć swoje dane oraz historię zakupów i wydarzeń.

Zakaz bezpośredniego marketingu
Każdy ma prawo do zakazania nam wykorzystywania swoich danych w celach bezpośredniego marketingu. Nigdy nie sprzedajemy ani nie dokonujemy innej ekstrakcji danych osobowych osobom trzecim, które mogłyby podejmować próby skontaktowania się z Wami w celach marketingowych.

Otrzymujemy marketing internetowy dla np. Facebook’a lub Google. Jednakże spółki te w żadnych okolicznościach nie otrzymają Waszych danych osobowych od nas, a tego typu marketing nie jest marketingiem bezpośrednim, ale opartym na plikach cookie. Patrzy „Pliki cookie” w celu uzyskania dalszych informacji.

11. Okres przechowywania danych
Spółka Lumon jest bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o ochronę danych. W związku z tym, dane klientów, które zostaną zgromadzone, są przetwarzane dokładnie zgodnie z fińskimi przepisami prawa. Dane zachowane są przez okres bycia klientem, głównie przez 3 lata. Dane usuwane są z rejestru wtedy, gdy nie ma już powodów do przetwarzania takich danych pod względem przeznaczenia rejestru lub, gdy nie jesteście już naszymi klientami.
Można wypisać się z naszych list mailingowych / list bezpośredniego marketingu za pomocą odnośnika do wypisania się.

12. Inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Jako nasi klienci, macie prawo do zakazania nam profilowania Waszych danych i wykorzystywania ich w celu marketingu bezpośredniego lub badania opinii i rynku poprzez poinformowanie o takim zakazie spółki Lumon.

W przypadku, gdy macie jakiekolwiek konkretne zapytania lub uwagi dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych zapewnianych przez spółkę Lumon, prosimy o skontaktowanie się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych osobowych za pośrednictwem obsługi klienta (privacypolicy [at] lumon.com). W temacie wiadomości proszę wpisać „Pracownik ds. ochrony danych osobowych – Lumon International Oy”.

13. Pliki cookie
Niniejsza strona internetowa używa plików cookie. Strona wysyła plik cookie przeglądarce internetowej – niewielki plik tekstowy, który zachowany zostaje na twardym dysku komputera. Są to pliki cookie sesji tymczasowej, które zamykają się po zamknięciu przeglądarki, a także trwałe pliki cookie, które zostają zachowane na twardym dysku komputera. Przy pomocy plików cookie możemy zidentyfikować Waszą przeglądarkę i wykorzystać te informacje w celach analitycznych takich jak liczenie odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te umożliwiają nam zaobserwowanie i podążanie za zainteresowaniami naszych klientów i dzięki temu, udoskonalanie naszych stron internetowych. Wszystkie zebrane informacje są anonimowe i nie da się prześledzić żadnej czynności wykonanej na stronie internetowej i połączyć jej z określoną osobą.

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie automatycznie, ale opcjonalnie można zmienić ustawienia przeglądarki i usunąć lub nie wydać zgody na pliki cookie.
Reklamowe pliki cookie pomagają nam wybrać najlepsze i najbardziej Was interesujące reklamy. One także nie wydają zgody na pokazywanie Wam tych samych reklam. Niektórzy dostawcy zewnętrzni mogą także korzystać z plików cookie lub innych plików śledzących (pliki z obrazami 1-pikselowymi) tak, że możecie zobaczyć więcej reklam, które się Wam podobają za każdym razem, gdy odwiedzacie różne strony internetowe. Dane zebrane za pomocą plików cookie i im podobnych są anonimowe, więc ani my, ani nikt inny nie może Was rozpoznać. Reklamodawcy zewnętrzni mogą także używać pewnych technologii do analizowania i pomiaru efektów reklam. W tym celu mogą korzystać z pliku śledzącego (plik GIF 1-pikselowy), który zlokalizowany jest na naszej stronie internetowej w celu zbierania anonimowych informacji. Po otrzymaniu anonimowych informacji nt. wizyt na naszej i innych stronach internetowych, reklamodawcy mogą zaprojektować reklamy dotyczące produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika.

Niniejsza strona używa plików cookie Google-Adwords, które służą do określenia marketingu z listą użytkowników w reklamowych sieciach Google. Użytkownik nie może zostać zidentyfikowany po informacjach zachowanych w plikach cookie. Użytkownik może nie wyrazić zgody na marketing Google Adwords oparty na listach użytkowników na stronie www.google.com/settings/ads

Więcej informacji na temat marketingu opartego o informacje z przeglądarki można uzyskać na stronie Your Online Choices.

 

Maj 2018