Ympäristövastuu

Tuotekehitystämme ohjaa tavoite suunnitella tuotteita, jotka tarjoavat asiakkaillemme hyötyjä koko tuotteen elinkaaren ajan. Lumon Lasitus säästää energiaa ja tuotteen hiilijalanjälki kumoutuu keskimäärin kolmessa vuodessa ja neljässä kuukaudessa, ja näin ollen auttaa asiakkaitamme matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Lisäksi lasitukset suojaavat talon rakenteita ja vähentävät remontointitarvetta huomattavasti. Parvekelasien tuoma suoja itsessään pidentää parvekerakenteiden käyttöikää 5-10 vuodella. Mikäli parvekelasittaminen yhdistetään massiiviseen parvekerakenteiden korjaamiseen, saadaan parvekkeelle lisää käyttöikää 25-30 vuotta. Tutkimukset osoittavatkin, että vanha lasittamaton parveke kestää 35 vuotta, kun taas uusi lasitettu parveke hyvin huollettuna kestää jopa 60-130 vuotta.

Lumon ympäristövastuu

Uusin tuoteinnovaatiomme eKaide vähentää kiinteistön ostoenergian tarvetta. eKaide on uuden sukupolven aurinkopaneeleja sisältävä parvekekaide, joka mahdollistaa uusiutuvan sähköenergian hyötykäytön vaivattomasti. Tämä yhdistettynä Lumon Lasituksen tuomaan energiansäästöön vaikuttaa rakennuksen E-lukuun suotuisasti.

Lumin eKaide uudensukupolven parvekekaide

Teemme ympäristön osalta toimenpiteitä kaikissa toimintojemme eri vaiheissa

Omassa toiminnassamme on parhaillaan käynnissä selvitystyö, jonka pohjalta määritämme tavoitteen, jolloin tuotantomme on globaalisti hiilidioksidipäästötön. Teemme jo nyt ympäristön osalta toimenpiteitä kaikissa toimintojemme eri vaiheissa. Esimerkiksi tuotannossa tämä tarkoittaa, että kiinnitämme erityistä huomiota laatuun, optimoimme prosesseja ja minimoimme syntyvää hukkaa sekä käsittelemme jätteet huolellisesti.

Laatu on meillä jokapäiväistä tekemistä, mihin jokainen työntekijä perehdytetään ja koulutetaan. Tuotteemme ovat käsityötä vaativia mittatilaustöitä ja laatuvirheisiin reagoimme nopeasti. Laatuinsinöörinä huolehdin siitä, että esimerkiksi asentajien palautteen perusteella kehitämme tuotteista helposti asennettavia. Laatu ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. 

Laadun kehittämisen haasteena on löytää ne asiat, jotka korjaamalla syntyy jokapäiväinen laadukas toiminta. Laadun syntyminen vaatii myös asioiden ennakoimista.

Toimintaamme ohjaavat johtamisen laatujärjestelmä ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti 14001, joiden vaatimukset pyrimme täyttämään kaikessa toiminnassamme.”

Laatuinsinööri Noora Pehrman

Asennuksen osalta pyrimme jatkuvasti löytämään tehokkaampia tapoja toimia, sekä esimerkiksi optimoimaan asentajien kulkemia matkoja liikennepäästöjen vähentämiseksi. Asennuksessa kiinnitämme erityistä huomiota pakkausmateriaalien huolelliseen kierrätykseen.

Lumon asennus vastuullisuus ympäristö