Lumonin tarjoama suunnitteluapu on ollut isoksi hyödyksi suurrakennushanke Pasilan Triplassa

Pasilan Tripla Helsingissä on rakennusliike YIT:n yli 400 asuntoa käsittävä suurrakennushanke, jonka kokonaiskesto on ollut noin 3,5 vuotta. Triplan parvekejulkisivu on moniulotteinen ja koko ulkoseinän levyinen, jonka lasitukset on toteutettu integroidulla Lumon parvekelasituksen ja -kaiteen yhdistelmällä. Yhteensä julkisivuun on toimitettu Lumon tuotteita noin 7 400 lasikappaletta, mikä tekee noin 6 800 neliömetriä. Suomen Tasolasiyhdistys palkitsi Triplan Vuoden 2020 Lasirakenteena.

Tuoteratkaisut löydetään yhdessä asiakkaan kanssa

”Suunnittelijat kaipaavat selkeää ja yksinkertaista rakennetta, jossa on mahdollisimman vähän erilaisia lisäosia kuten kiinnikkeitä tai huonosti hallittuja detaljeja. Mahdollisimman pelkistetty on aina parempi”, summaa Triplan asuntokohteen pääsuunnittelija arkkitehti Matti Linko, Arkkitehdit Soini & Hortolta. Linkon mukaan kohteen julkisivu koostuu koko asunnon levyisistä parvekkeista, joiden ulkonäöltä haettiin selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Lumonin tolpaton kaideratkaisu mahdollisti suunnitelmien toteutuksen käytännössä: ”Pidimme Lumonin suunnittelupuolen edustajan kanssa useamman palaverin, jonka pohjalta Lumon toimitti meille toteutuskuvat”, Linko muistelee. Hänen mukaansa suunnittelupuolella on tämän hetken trendinä koko talon kattavia parvekeseiniä, jonka myötä tolpattomasta parvekekaiteesta on tullut pikemminkin oletustuote.

YIT:n tietomalliasiantuntija Janne Salin on ollut mukana Tripla-hankkeessa alusta lähtien. Hänen vastuullaan on ollut vastata suunnittelijoiden tekemien tietomallien käytännön hyödyntäminen työmaalla. Tietomalliohjelmistojen perusperiaate on, että suunnittelija käyttää niitä kohteen suunnittelussa. ”Kohteen arkkitehti on hyödyntänyt Lumonin objektikirjastoja ja suunnittelutyö on sitä kautta tehostunut ja helpottunut”, Salin kertoo ja jatkaa: ”Jälkikäteen ajateltuna, ilman hallittua suunnitteluympäristöä tämä projekti ei olisi varmaan koskaan tullut valmiiksi ja siinä tietomallit ovat olleet isona apuna”.

Lumonin tarjoama hankesuunnitteluapu oli isoksi hyödyksi suurrakennushanke Pasilan Triplassa

YIT ja Lumon ovat tehneet kohteessa tiivistä yhteistyötä parveke- ja kaidelasitusten osalta. "Triplan parvekejulkisivun lasitukset on toteutettu integroiduilla Lumon parvekelasituksen ja -kaiteen yhdistelmällä ja tehokkaan asennusprosessimme ansiosta koko kohde on saatettu valmiiksi neljän asentajan voimin. Triplan kaiteiden toteutustavassa on nähtävillä uusi tuotekehityksemme innovaatio, joka mahdollistaa täysin tolpattoman ratkaisun myös monimuotoisissa parvekkeissa. Tripla-projektin onnistunut lopputulos saavutettiin hyvällä yhteistyöllä oman projektiliiketoimintamme, kohteen tilaajan sekä suunnittelijoiden välillä", kertoo Lumon Oy:n kehitysjohtaja Risto Kivioja.

Katso arkkitehti Matti Lingon ja YIT:in tietomalliasiantuntija Janne Salinin kommentit yhteistyöstä Lumonin kanssa alla olevalta videolta.