Yhteiskunnallinen vastuu

Lumon kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja ajattelee sen paikkakunnan parasta, missä yritys toimii. Yhteiskunnallista vastuuta on, että Lumon toimii tuloksellisesti ja tuotto käytetään yrityksen, tuotantolaitosten ja tuotteiden kehittämiseen, millä vaikutetaan laajasti yhteiskuntaan.Yrityksessä on aina investoitu asioihin, jotka tukevat Lumonin ja sen työntekijöiden menestymistä sekä vahvistavat tulevaisuuden strategiaa.

Perheyhtiön arvoihin kuuluu lupausten pitäminen. Pitkäjänteinen ja luottamusta herättävä toiminta syntyy siitä, että Lumon noudattaa aina yhteiskunnan asettamia normeja, säädöksiä ja asetuksia.” 

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen

Lumon on kansainvälinen yritys

Parvekelasit ovat suomalaisessa rakentamisessa standardituote, mutta Euroopassa uusi tuote. Suomalaisen innovaation saaminen kansainvälisille markkinoille vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja testaamista, joilla osoitetaan tuotteiden täyttävän kunkin maan tuotestandardit. 

Suomalaisen lasialan edustajana meidän on vaikutettava kansallisiin ja kansainvälisiin normeihin, jotta tuotteidemme erityisominaisuudet tulevat niissä huomioiduiksi. Tällaisia ovat mm. eurooppalainen EN/CEN -standardi ja pohjoisamerikkalainen CCMC -normisto.

Osallistumalla saamme tietoa, joka auttaa ennakoimaan tulevia vaatimuksia, jotka vaikuttavat toimintaamme. 
Normimuutokset ovat pitkiä prosesseja, jotka vaativat sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Vaikuttamalla edistämme myös vastuullisuutta.”

Tekninen asiantuntija Panu Visa