Yhteiskunnallinen vastuu

Lumon kantaa yhteiskunnallista vastuuta toimimalla tuloksellisesti ja käyttämällä tuoton yrityksen, tuotantolaitosten ja tuotteiden kehittämiseen, millä vaikutetaan laajasti yhteiskuntaan. Yrityksessä on aina investoitu asioihin, jotka tukevat Lumonin ja sen työntekijöiden menestymistä sekä vahvistavat tulevaisuuden strategiaa. Merkittävänä työllistäjänä verojalanjälkemme on suuri ja täytämme aina vaadittavat yhteiskuntavelvoitteet.

Yhteistyökumppaneille olemme luotettava ja innovatiivinen kumppani. Tavoitteenamme on, että asiakkaat kokevat Lumonin kuvastavan laatua, jonka he haluavat liittää omaan tuotteeseensa ja brändiinsä.

Lumon on luotettava toimija ja kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa

Alan edelläkävijänä vaikutamme normeihin ja säädöksiin vastuullisemman rakentamisen mahdollistamiseksi

Parvekelasit ovat suomalaisessa rakentamisessa standardituote, mutta Euroopassa uusi tuote. Suomalaisen innovaation saaminen kansainvälisille markkinoille vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja testaamista, joilla osoitetaan tuotteiden täyttävän kunkin maan tuotestandardit.

Suomalaisen lasialan edustajana meidän on vaikutettava kansallisiin ja kansainvälisiin normeihin, jotta tuotteidemme erityisominaisuudet tulevat niissä huomioiduiksi. Tällaisia ovat mm. eurooppalainen EN/CEN-standardi ja pohjoisamerikkalainen CCMC-normisto.

Osallistumalla saamme tietoa, joka auttaa ennakoimaan tulevia vaatimuksia, jotka vaikuttavat toimintaamme.  Normimuutokset ovat pitkiä prosesseja, jotka vaativat sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Vaikuttamalla edistämme myös vastuullisuutta, jotta parvekelasitusten hyödyt rakennuksen elinkaaren kannalta ymmärretään kansainvälisesti.

Perheyhtiön arvoihin kuuluu lupausten pitäminen. Pitkäjänteinen ja luottamusta herättävä toiminta syntyy siitä, että Lumon noudattaa aina yhteiskunnan asettamia normeja, säädöksiä ja asetuksia.” 

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen
 

Yhteistyökumppanit voivat luottaa meihin

Lumon Suomi Oy:llä on RALA-päteyys ja Lumon tuotteilla Avainlippu-alkuperämerkki sekä CE-merkintäoikeus kaikilla parvekelaseilla.

CE-merkintä on eurooppalainen tekninen hyväksyntä, joka poistaa kaupankäynnin esteitä EU-alueella. Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa. RALA eli Rakentamisen Laatu -pätevyys osoittaa yrityksen teknisen osaamisen, yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidon  sekä talouden kyvyn. Tilaajavastuu.fi palvelu raportoi luotettavista kumppaneista, hyvästä työstä rakennus- ja kiinteistöalan hankkeissa sekä kitkee harmaan talouden toimijoita ja epärehtiä kilpailua.

Lumonilla on korkein AAA-luottoluokitus. Luottokelpoisuus AAA edustaa parasta luottokelpoisuutta. Se annetaan yritykselle, joka on varustautunut erinomaisesti maksuvelvoitteidensa hoitamiseen. Dun & Bradstreetin (D&B) mukaan korkeimpaan AAA-Ratingluokkaan yltää vain noin neljä prosenttia suomalaisyrityksistä.

Lumon on sidosryhmille luotettava toimija

Lumon on saavuttanut perättäisinä vuosina Suomen Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa -luokituksen. Luokitukseen yltää vain joka 10. suomalaisyritys. Lumonilla on ISO 9001 -standardin mukaisesti sertifioitu laatujärjestelmä, ISO 14001 ympäristöjärjestelmä sekä ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Se tarkoittaa, että yritys huomioi laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat. Tavoitteena on parempi asiakasvaatimusten täyttäminen ja organisaation tehokkuuden paraneminen. Sertifioinnit edellyttävät jatkuvaa parantamista niin, että jokainen työntekijä tuntee oman tehtävänsä prosessissa noudattaen yhteisiä normeja ja toimintatapoja. Näin varmistamme huippulaadun niin tuotteissa kuin toiminnoissa.

LEED eli Leadership in Energy and Environmental Design on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. Lumon parvekelasitus on todettu energia- ja hiilijalanjälkitarkastelussa oikeutetuksi LEED-pisteisiin.

Lumon sidosryhmät

Osallistumalla yhdistystoimintaan kehitämme kumppanuuksia. REM eli Real Estate Members on kiinteistöalalla toimivien huippuosaajien muodostama verkosto, jossa yritykset kehittävät asiakkuuksiaan ja tekevät toisiaan hyödyttävää yhteistyötä. Yhteistyöverkoston jäsenet edustavat kiinteistöalalla oman sektorinsa kärkeä.

Julkisivuyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Suomen Tasolasiyhdistys ry pyrkii lasialan kannattavuuden ja arvostuksen parantamiseen sekä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja julkiseen hallintoon. Yhdistys huolehtii lasialan koulutuksesta, teknisen kehityksen seurannasta sekä lasialan julkaisu- ja tiedotustoiminnasta. Lisäksi yhdistys seuraa alan kansainvälistä kehitystä ja on mukana alan kansainvälisessä yhteistyössä. 

Pientaloteollisuus PTT ry on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1998 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. PTT:ssä on jäseninä 15 talotoimittajaa ja yli 60 kumppaniyritystä. Lumon on yksi yhdistyksen kumppaniyrityksistä.