Arvot, Missio ja Visio

Arvot yrityksen toiminnassa

Olemme aina lähellä 

Asiakkaiden kuunteleminen ja jatkuva huippulaadukkaiden tuotteiden kehittäminen asiakasvaatimusten mukaisesti. Käyttäjien haluamien tuotteiden tuottaminen tehokkaalla tavalla. Täydelliset toimitukset sovittuna ajankohtana varmistavat asiakastyytyväisyyden ja toiminnan jatkuvuuden. Avoin vuoropuhelu ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa luovat viihtyisyyttä, terveyttä ja turvallisuutta. Tyytyväisyysmittaukset ohjaavat kehitystämme oikeaan suuntaan. 

Lähellä asiakasta

Pidämme lupauksemme 

Koko toimitusketjumme yhteinen tavoite on tehdä toimitukset ajallaan ja sovitun mukaisesti. Valvonnan ja mittareiden avulla voimme tunnistaa toimintamme mahdolliset heikkoudet ja riskit. Pyrimme poistamaan ne tehokkaasti. Me Lumonilla käsittelemme työturvallisuusasioita kaikilla osastoilla, johtoryhmässä ja työpaikkakokouksissa. 

Pidämme lupauksemme

Rakennamme tulevaisuutta yhdessä

Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja pitkäjänteisellä toiminnalla luodaan viihtyisä, turvallinen ja tuottava työympäristö. Päätöksenteossa huomioimme aina turvallisuusnäkökohdat. Analysoimme ja seuraamme prosesseja tarkasti ja vähennämme tai poistamme riskiprosesseja. Lumon noudattaa aina paikallisia lakeja ja täyttää kaikki velvollisuutensa yrityksenä. Se on perimmäinen osa Lumonin imagoa. Halutut tuotteet, turvallinen toiminta ja oikea-aikaiset täydelliset toimitukset varmistavat asiakastyytyväisyyden ja toimintamme jatkuvuuden.

Rakennamme tulevaisuutta

Lumon Visio ja missio

Visio 

Paras ja halutuin. 

Rakennamme tulevaisuutta

Missio 

Parempia koteja.
Parempaa elämää.
Parempi maailma.

Missio ja visio Lumon