Uuden tuotantolaitoksen rakennustyöt Lumonin Kouvolan tehtailla etenevät tavoitteiden mukaan

Lumon investoi 12,5 miljoonaa euroa Kouvolan tuotantolaitoksen laajentamiseen vastatakseen edelleen kasvavaan lasitustuotteiden kysyntään. 4600 m2 tehdaslaajennuksen perustus- ja runkorakennustyöt ovat parhaillaan täydessä käynnissä. Tällä hetkellä liimapuurunko on jo asennettu ja sokkelin asennustyöt ovat käynnistymässä. Sokkelipalkkien asennus ja sokkelien ulkopuolen maatäyttö on käynnissä. Samaan aikaan on meneillään myös sokkelin sisäpuolisten alueiden maatäytöt, joka on projektin etenemisen kannalta kriittinen vaihe. Sokkelien asennuksen suorituksen jälkeen käynnistyy seinäelementtien sekä vanhan ja uuden tehtaan rajapintaan tulevan palomuurin asennus. 

Lumon tehdaslaajennus

Yllä oleva kuva helpottaa saamaan käsityksen laajennuksen mittakaavasta ja uuden rakennuksen muodosta.

Haluamme luoda asiakkaillemme #ParempiaKoteja myymällä, valmistamalla ja asentamalla parvekejulkisivu- sekä terassituotteita. Ajanmukaiset tuotantotilat ja teknologia yhdessä motivoituneen henkilöstön kanssa luovat perustan visiomme #parasjahalutuin toteutumiselle.  Haluamme myös varmistaa, että tuotantokapasiteetti ei rajoita toiminnan kasvua tulevaisuudessakaan.