Tasavallan presidentti myönsi Lumon-yhtiöiden perustajalle, hallituksen puheenjohtajalle ja pääomistajalle Tapani Kinnuselle teollisuusneuvoksen arvonimen

Perusteena arvonimen myöntämiselle kerrottiin seuraavaa:

"Tapani Kinnunen on Lumon-yhtiöiden perustajana, hallituksen puheenjohtajana sekä pääomistajana edistänyt merkittävästi omalla toiminnallaan, osaamisellaan, innostamisellaan ja ahkeruudellaan lasi- ja rakennusteollisuuden kehittymistä Suomessa ja ulkomailla. Hän on johtamiensa yritysten kautta edistänyt Suomen ja erityisesti Kouvolan työllisyyttä sekä Suomen taloudellista hyvinvointia ja vientiä.

Yritys on kasvanut 35 vuodessa muutaman työntekijän yrityksestä yli 1000 henkilön perheyritykseksi. Tällä hetkellä Lumon yhtiöiden liikevaihto on yli 120 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus on noin 40 miljoonaa euroa. Lumon-yhtiöiden toiminta-ajatuksena on pitää omissa käsissä koko toimitusketju tuotekehityksestä tuotteiden valmistukseen, myyntiin ja asennukseen sekä käytön aikaiseen huoltoon asti.

Tapani Kinnunen on näin ollut yhdessä yhtiökumppaneiden ja koko henkilöstön kanssa luomassa poikkeuksellista yritystoimintaa, joka on mahdollistanut pitkät ja vakaat työsuhteet laajalle joukolle eri alojen ammattilaisia.” 

"Saamani tunnustus on minun, mutta samalla meidän kaikkien lumonilaisten työstä saama huomionosoitus. Kiitän koko työyhteisöä siitä tuesta ja ahkeruudesta, joka on mahdollistanut yhtiömme menestyksen. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa myös tulevaisuutta!", iloitsee Tapani Kinnunen saamastaan arvonimestä.

Parhaimmat onnittelut Tapanille saadusta tunnustuksesta!