Lumonin asiantuntija Panu Visa edustamassa Suomea EU:n työryhmissä

Lumonin tekninen asiantuntija Panu Visa on tärkeässä roolissa, kun Euroopan Unionissa uudistetaan lasin lujuusnormeja ja tarkennetaan suunnittelu- ja rakentamisohjeita.

Euroopan Unionin tasolla on tällä hetkellä valmisteilla sekä normi lasin lujuuden laskemiseksi että rakenteellisen lasin suunnittelu- ja rakentamisohje. Yleinen Teollisuusliitto YTL vastaa Suomessa näistä normeista ja ohjeista ja on perustanut seurantaryhmän tarkkailemaan lujuusnormin ja suunnitteluohjeiden valmistelua. Lumonilta on seurantaryhmässä vahva edustus, sillä Panun lisäksi myös Tuomas Toivonen on jäsenenä seurantaryhmässä.

Panu on lujuusnormityöryhmän nimetty jäsen ja ainoa Suomen edustaja työryhmässä. Suunnitteluohjetyöryhmään taas YTL nimeää joka kokoukseen Suomen osallistujat. Panu osallistuu myös tämän ryhmän kokouksiin. Sekä lujuusnormi- että suunnitteluohjetyöryhmä kokoontuivat syyskuun lopussa Brysselissä. Tapaamisissa käytiin läpi dokumenttien tämänhetkistä tilaa ja valmisteltiin niitä marraskuiselle lausuntakierrokselle jäsenvaltioissa. Lausuntakierroksista saatuja kommentteja käsitellään työryhmien seuraavissa tapaamisissa tammikuussa.

Lujuusnormi määrittelee muun muassa lasin lujuudet, sallitut taipumat sekä laminoidun lasin lujuuden laskentatavan. Suunnittelu- ja rakentamisohjeet taas määrittelevät tarkkaan sen, miten lasirakenteita tulee suunnitella ja toteuttaa. Normeja on kuitenkin perinteisesti suunniteltu enemmän suuria lasijulkisivuja ja umpiolaseja ajatellen, eikä parvekelaseihin voi kohdentaa aivan samanlaisia vaatimuksia. Panun läsnäololla ryhmissä onkin siis tärkeä vaikutus siihen, että myös parvekelasien erityisominaisuudet otetaan paremmin huomioon normeissa ja ohjeissa.

Panun Lumon-ura alkoi vuonna 1995, kun hän siirtyi Lemminkäisen Optimi-yksikön liikekaupan myötä Lumonin palvelukseen suunnittelemaan ja kehittämään parvekelaseja ja -kaiteita. Lähes 30-vuotisen uran tuoma kokemus tekeekin Panusta parhaan mahdollisen asiantuntijan normi- ja ohjetyöryhmiin.