Lehdistötiedote: Lumon kerää kiitosta työturvallisuusasioissa

Lumon Suomi on saanut kunniamaininnan hyvin hoidetuista turvallisuusasioista Rakennusteollisuuden Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa. Kilpailun kriteereitä olivat mm. hyvä turvallisuuskulttuuri, kaikkien työmaalla työskentelevien turvallisuudesta huolehtiminen sekä asiakirjojen ja luetteloiden aina ajan tasalla oleminen. Työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry. 

Otamme työturvallisuuden tosissamme

”Työturvallisuus on keskeisessä osassa kaikkia toimintojamme ja on hienoa, että saimme tunnustusta projektikohteidemme hyvästä turvallisuudesta. Teemme kuitenkin jatkuvasti töitä turvallisuuskulttuurin edistämiseksi ja tavoitteemme nolla tapaturmaa saavuttamiseksi”, sanoo Lumon Suomi Oy:n liiketoimintajohtaja Mikko Hilliaho.

”Pääpaino turvallisuuden kehittämisessä on ennakoivissa toimenpiteissä. Kannustamme kaikkia työntekijäryhmiämme niin asennuksen, tuotannon kuin toimihenkilöiden osalta aktiivisesti havainnoimaan ympäristöään ja tekemään turvallisuushavaintoja”, Hilliaho kertoo. Hänen mukaansa etenkin turvallisuushavaintojen ja -kierrosten tekeminen niin asennuskohteilla, tuotantolaitoksissa kuin toimitiloissa auttavat huomioimaan mahdollisia vaaranpaikkoja. Hilliaho painottaa, että rakennustyömailla työturvallisuusasiossa on tärkeää menetellä kohteen sääntöjen mukaan sekä varmistaa suojavarusteiden huolellinen käyttö. ”Koemme että työturvallisuudesta huolehtiminen on samalla huolehtimista muista ihmisistä”, Hilliaho summaa.

Lumon keraa kiitosta työturvallisuusasioissa

Huolellinen perehdytys ehkäisee tapaturmia

”Uuden työntekijän ensimmäiset viikot ovat kriittisiä tapaturmien sattumisen kannalta. Sen vuoksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota uusien työntekijöiden turvallisuusperehdyttämiseen, jotta he saavat mahdollisimman hyvä eväät työnsä tekemiseen”, kertoo Lumon Oy:n turvallisuuspäällikkö Mika Juuti. Asennuksella ja tuotannossa työturvallisuuden perehdytys on luonnollisesti kattavampi kuin toimihenkilöillä.

”Kunniamaininta on hieno saavutus ja kertoo, että olemme tehneet työturvallisuuden osalta asioita oikein. Tulemme jatkamaan vahvaa turvallisuuden kehittämistä ja varmistamaan, että turvallisuus on jatkossakin päivittäisessä tekemisessä vahvasti läsnä”, Juuti painottaa. ”Voimakkaan kansainvälisen kasvun myötä olemme jalkauttaneet kotimaassa hyväksi havaittuja turvallisuustoimia myös ulkomaisiin tytäryhtiöihimme. Tavoitteenamme on korkea työturvallisuutta arvostava kulttuuri jokaisessa Lumon yhtiössä maasta riippumatta”, Juuti sanoo.

Lisätiedot:

Mikko Hilliaho
Liiketoimintajohtaja 
Lumon Suomi Oy
mikko.hilliaho [at] lumon.fi
puh: 040 749 9038
 

Mira Warva
Viestintäpäällikkö
Lumon Oy
mira.warva [at] lumon.fi
puh: 0400 297 936