Lehdistötiedote 13.2.2020 - RIL 272-2019 Parveke- ja terassilasitus rakennusosana. Määräykset, ohjeet ja toimivat käytännöt.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on julkaissut uuden ohjeen RIL 272-2019 Parveke- ja terassilasitus rakennusosana. Määräykset, ohjeet ja toimivat käytännöt.  Ohje on yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa alan viimeisimpään tutkimustietoon ja pitkään kokemukseen perustuva kattava tietopaketti lasituksen suunnittelu- ja toteutusprosessista aina lasitusten käytön ja huollon toimiviin käytäntöihin. 

Kimmoke julkaisun tekemiseen syntyi vuonna 2017, kun ohjeen päätoimittaja Kimmo Hilliaho väitteli tohtoriksi Tampereen teknillisellä yliopistolla aiheenaan parvekelasien tuoma energiansäästö. Hänen vastaväittelijänään toimi RIL:n toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, joka ehdotti aihepiiriin kuuluvan oppaan kokoamista Hilliahon väitöskirjaan pohjautuen. 

”RIL:n ohjeet ovat alalla todella arvostettuja. On hienoa, että väitöstutkimuksen sisältö päätyi käytännön suunnitteluoppaaseen. Mukana on ollut paljon muitakin alan asiantuntijoita, jotka ovat kirjoittaneet oppaaseen omien tutkimustensa löydöksistä. Julkaisu on käynyt lausuntokierroksella mm. suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnoissa ja viimeistelty saadun palautteen pohjalta”, ohjeen päätoimittaja ja tekniikan tohtori Kimmo Hilliaho iloitsee. 

”Ohje on viimeisimpään tutkimustietoon ja pitkään kokemukseen perustuva kattava tietopaketti lasitusten suunnitteluun ja toteutukseen. Se antaa valmiuksia niin lasitusten suunnitteluun kuin lasitusten käyttöön ja huoltoonkin asti. On hienoa, että alan johtavat asiantuntijat löysivät aikaa tämän ohjeistuksen laatimiseen”, kertoo Suomen Rakennusinsinöörien Liiton toimitusjohtaja Miimu Airaksinen

RIL:n edustajana projektissa toiminut RIL:n tekninen päällikkö Pekka Talaskivi kertoo ohjeen käsittelevän laajasti lasitusten mitoituksen ja suunnittelun erityiskysymyksiä, kuten asuntokohtaisia ulkotiloja koskevia määräyksiä, sisäilmastoa, akustiikkaa, ilmanvaihtoa ja lämpötilojen hallintaa. ”Ohje sisältää myös käytännön suunnittelu- ja laskentaesimerkkejä sekä mm. paloturvallisuutta koskevia tutkimustuloksia. On ollut hienoa olla koordinoimassa tätä hanketta”, Talaskivi summaa. 

RIL-tekinen-päällikkö-Pekka-Talaskivi-ja-tekniikan-tohtori-Kimmo-Hilliaho-Lumon-Oy_2880px

Kuvassa (vas.) RILin tekinen päällikkö Pekka Talaskivi ja tekniikan tohtori Kimmo Hilliaho Lumon Oy

Kimmo Hilliaho alleviivaa, että ohje on tarkoitettu kaikille parveke- ja terassilasitusten hankintaan, suunnitteluun ja ylläpitoon osallistuville tahoille, kuten suunnittelijoille, tuotevalmistajille, rakennuttajille, asennusliikkeille, isännöintitoimistoille ja parvekkeiden ja terassien lasitusta valvoville viranomaisille. ”Parvekelaseja on asennettu 80-luvun puolivälistä ja yhteensä yli 600 000 parvekkeelle Suomessa. On hienoa, että viimein saimme niitä koskevan kattavan ohjeistuksen, joka mahdollistaa lasituskäytäntöjen yhtenäistämisen. Kokonaisuus on laajuudeltaan 174 sivua. Toivon, että opasta tullaan hyödyntämään laajasti parvekkeita ja terasseja suunniteltaessa”, Hilliaho toteaa. 

Ohje on tilattavissa RILin verkkokirjakaupassa>>

Lisätietoa:

Kimmo Hilliaho            
Tekniikan tohtori            
Head of HR 
Lumon Oy                
kimmo.hilliaho [at] lumon.fi              
puh: 0400 780909

Mira Warva
Viestintäpäällikkö
Lumon Oy
mira.warva [at] lumon.fi
puh: 0400297936