Strategie & klíčová čísla, Management & organizace