Záruka na zasklenie balkóna

Záruka na inštalácie zasklenia balkónov zahŕňa opravy porúch spôsobených chybami materiálov a výrobnými chybami.  Záruka pokrýva nevyhnutné opravné práce spolu s materiálmi.