Bezúdržbové

Nižšie nároky na údržbu vďaka zasklenému balkónu

Zasklenie balkónov chráni exteriér budovy. Poskytuje totiž ochrannú vrstvu, ktorá chráni balkón pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami, UV žiarením a ďalšími vonkajšími faktormi, ktoré prispievajú k opotrebovaniu balkónových priestorov. Zabraňuje tiež hromadeniu nečistôt a nánosov, čo pomáha zachovať vzhľad balkóna a predlžuje jeho životnosť až na 25 – 30 rokov. Zasklením sa navyše o polovicu znižuje potreba renovácie oproti nezaskleným balkónom a predlžuje sa tým životný cyklus celej nehnuteľnosti.

Zasklenie chráni konštrukcie

Presklený balkón pomáha zachovať dobrý stav fasády a okien, a to ako pri nových, tak aj pri starých balkónoch. Inštaláciou výsuvných balkónových sklenených tabúľ vzniká ochranný účinok, ktorý predlžuje životnosť balkónových konštrukcií. Vďaka zaskleniu balkónov môžu majitelia nehnuteľností odložiť niektoré renovácie fasády až o niekoľko rokov. Zasklievací systém je pritom dôležité inštalovať hneď po dokončení rekonštrukcie balkóna, aby boli konštrukcie chránené pred vlhkosťou.