Staráme sa o životné prostredie

Lumon vytvára komfortné bývanie budúcnosti. Výrobky Lumon umožňujú zákazníkom byť bližšie k prírode na ich balkónoch a verandách. Záleží nám na našom životnom prostredí, a preto vyrábame dlhotrvajúce výrobky z recyklovateľných a udržateľných materiálov, akými sú sklo a hliník.

Rešpektovanie životného prostredia je kľúčové pre našu firemnú filozofiu a je viditeľné vo všetkých oddeleniach spoločnosti: výskum a vývoj, výroba, montáž a administrácia. Plne využívame recyklované materiály a tiež ich sami recyklujeme. Trvácnosť a recyklovateľnosť sú hlavnými faktormi nášho produktového dizajnu spoločne s ďalšími základnými parametrami, ako sú použiteľnosť, vzhľad a bezpečnosť.

Vďaka najnovšej generácii softvérových programov a sofistikovaných robotov sme schopní minimalizovať odpad pri výrobe, triediť prebytky a doručiť ich recyklačným centrám. Nové balenia Lumon nám umožňujú optimalizovať veľkosť nákladu a znížiť nároky na dopravu, čo vedie k zníženiu spotreby paliva a emisií oxidu uhličitého. Používame chrómové farby na lakovanie hliníkových profilov. Zasklenie terás znižuje potrebu vykurovania, majitelia bytov tak môžu ušetriť energiu, a tým prípadne znížiť emisie oxidu uhličitého.

Zasklenie balkónov vyváži svoju uhlíkovú stopu

Zasklenie balkóna vyváži svoju uhlíkovú stopu v priemere za 3,5 roka. V domácnosti s balkónom vybaveným sklenenými panelmi môže za pár rokov dôjsť k trvalému poklesu uhlíkovej stopy. Podľa štúdie firmy Ramboll Finland Oy je obdobie kompenzácie emisií spôsobených výrobou systému zasklenia balkónov Lumon 5 v priebehu jeho životného cyklu 1,2 - 9,7 rokov, v Kanade v priemere 3,5 roka.

Zasklený balkón prináša úsporu energie a následne emisií. Doba vyváženia je čas, za ktorý dôjde k vyrovnaniu počtu ušetrených emisií a emisií generovaných výrobkom počas jeho životného cyklu. Dôsledkom toho budú čisté emisie zasklených balkónov negatívne, to znamená čisté výnosy budú k dispozícii.

Spoločnosť Lumon sa stala ohľaduplnou k energetickým a environmentálnym otázkam

Záujem o úspory energie a uhlíkovú stopu budov sa v poslednom období zvýšil vďaka smernici o energetickej účinnosti. V dôsledku toho si spoločnosti uvedomili problémy s tým spojené a vykonali mnoho štúdií o environmentálnych vlastnostiach výrobkov.

Spoločnosť Lumon Oy sa zaoberala týmito otázkami už v počiatočnom štádiu: v roku 2010 uskutočnila štúdiu o úsporách energie a odhad uhlíkovej stopy na jar roku 2012. Prvá štúdia odhalila, že zasklenie balkónov šetrí energiu. Neskoršia štúdia ukázala, že zasklenie je tiež výhodné vzhľadom na uhlíkovú stopu. Toto zistenie nebolo vôbec prekvapivé, pretože hlavnými materiálmi používanými pri zasklení sú sklo a hliník, ktoré sú úplne recyklovateľné. Ďalšou výhodou je už existujúci a funkčný recyklačný systém. „V súčasnosti sú tieto materiály už úspešne recyklované,“  zhŕňa M.Sc. Kimmo Hilliaho, odborník na energetiku a vedúci výskumu.

Východiskovým bodom v odhade emisie uhlíka v štúdii bol byt s rozmerom 64 metrov štvorcových v Tampere vo Fínsku. Byt bol vybavený typickým zasklievacím systémom Lumon 5 pozostávajúcim zo šiestich sklenených tabúľ. Vďaka zaskleniu predstavovali úspory energie objektu v zime 2009 - 2010 4,6 kWh/m2/rok, zatiaľ čo vo Fínsku dosahovali v priemere 1,9 - 10,4 kWh/m2/rok. Štúdia vykonaná spoločnosťou Ramboll sa zaoberá zohľadnením ekologických vlastností riešení Lumon pri určovaní počtu bodov, ktoré udeľuje všeobecne známy environmentálny certifikačný systém pre nehnuteľnosti - LEED.

Zasklievací balkónový systém Lumon šetrí energiu

Úspory až do výšky 10,7 % a v priemere až 5,9 % v spotrebe vykurovania bytovej budovy. - Tieto vynikajúce výsledky získal Kimmo Hilliaho v štúdii o energeticky úsporných efektoch balkónového zasklenia na Technickej univerzite v Tampere v auguste 2010.

Výskum sa uskutočnil vo Fínsku a bol doplnený o referenčné výpočty z Nemecka. Spotreba energie na vykurovanie zasklených a nezasklených balkónov bola porovnávaná pomocou meraní v teréne a počítačových simulácií. Zistilo sa tiež, ako typ balkóna, tepelná izolácia a orientácia vplývajú na teploty na zasklených balkónoch.

Zasklenie je ochrana proti vetru

Nová efektívna veterná schránka

Výsledky ukazujú, že prísun kompenzačného vzduchu zo zasklených balkónov výrazne zvýši úspory energie. Pri zachovaní všetkých podmienok fungujú zasklené balkóny ako efektívne veterné boxy, čo umožňuje majiteľom znížiť teplotu až o 1 °C v miestnostiach susediacich s balkónom. Toto prispieva k šetreniu energie a zvýšeniu komfortu bývania.

Zasklenie zapustených balkónov (so stenami na oboch stranách) je často efektívnejším šetričom energie než zasklenie vyčnievajúcich balkónov (tvaru L alebo U). Úspory na balkónoch orientovaných na juh sú mierne vyššie ako pri balkónoch s orientáciou na iné strany. Úspory získané oboma typmi balkónov sú však veľmi výrazné. Kontrola tesnosti zasklenia ukázala, že veľkosť medzery medzi sklenenými tabuľami nemá veľký vplyv na úspory energie. Rozhodujúcim faktorom je spôsob ich používania.

Vo väčšine prípadov sú Fíni oboznámení s energeticky a ekonomicky najlepším spôsobom používania: sklenené tabule musia byť v zime zavreté a v lete otvorené. Samozrejme, pre maximalizáciu úspor musia byť dodržiavané ďalšie zásady.

Vyššie úspory v Nemecku

Výskum bol doplnený energetickými výpočtami uskutočnenými v Berlíne, v domoch porovnateľných s fínskymi výskumnými domami.

Úspory vykurovacej energie získané po zasklení balkónov sa v Berlíne pohybovali od 5,6 % do 12,0 %. Zasklenie bolo najviac prospešné pre budovy s balkónmi orientovanými na juh a kompenzačným vzduchom prechádzajúcim cez balkón. V rámci úspor energie bolo najdôležitejšie to, že miestnosti prijímali vzduch z balkóna a nie priamo z vonku. V priemere predstavovali úspory energie v Nemecku až 8,2 %, čo je ešte lepší výsledok ako vo Fínsku.

Riešenie, ktoré sa oplatí

Udržiavanie budovy v dobrom stave a prevádzkových nákladov na primeranej úrovni má priamy vplyv na výšku nákladov na bývanie a spokojnosť obyvateľov. Okrem pohodlia poskytujú správne používané prvotriedne zasklené balkóny obyvateľom bytov vysoké finančné výhody.

Záver vychádzajúci z výskumu zverejnenom v Tampere bol jasný: zasklenie balkónov na výškových budovách postavených v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa naozaj vypláca. Výrazné úspory môžu byť dosiahnuté aj v nových výškových budovách s prívodom kompenzačného vzduchu cez zasklený balkón. Okrem úspor energie prináša zasklenie balkónov aj iné významné finančné výhody. Podľa prieskumu D.Sc. Jussi Mattila má zasklenie balkónov vplyv na celkový stav budovy a môže odložiť potrebu rekonštrukcie balkónov až o 6 - 10 rokov!