Stratégia a kľúčové údaje

V roku 2017 dosiahli naše príjmy 122 miliónov eur. Začiatkom roka 2018 sme zamestnávali približne 955 ľudí.

Polovica príjmov pochádza z nášho balkónového zasklievacieho systému, ktorý vyvážame do viac ako 20 krajín. Najväčšími importérmi sú Kanada, Španielsko, Švédsko, Nemecko, Francúzsko, Nórsko, Švajčiarsko a Rusko.

Lumon má najvyššie hodnotenie AAA

Spoločnosti Lumon Oy a Lumon Suomi Oy patria do najvyššej triedy v klasifikácii hodnotenia AAA. Túto úroveň klasifikácie dosahuje iba 3,5 % všetkých firiem vo Fínsku.

Čo je AAA?

AAA je najvyšší možný stupeň hodnotenia prideľovaný ratingovými agentúrami. Emitent, ktorý má hodnotenie AAA, má výnimočný stupeň úverovej bonity a je schopný ľahko plniť svoje finančné záväzky.