Natejto stránke si môžete prezrieť súbory. Nástroje pre navrhovanie stiahnete kliknutím na následujúce tlačítko.

NOVÁ KNIŽNICA PRODUKTOV LUMON JE DOSTUPNÁ!

Nová knižnica produktov Lumon pre AutoCAD je dostupná.

DOWNLOAD THE LUMON PRODUCT LIBRARY

Installation instructions »

LUMON GDL OBJEKT

Knižnica balkónov a terás Lumon je doplnkový objekt k ArchiCAD. Jej hlavným účelom je pomôcť vám pri práci s návrhom.

Objekty vám umožnia porovnávať rôzne riešenia a vizualizácie. Súbor je vo formáte Zip. Otvoríte ho dvojitým kliknutím.

TECHNICKÉ DOKUMENTY

Úplné technické dokumenty urýchlia konštrukciu a poskytnú návrhárovi nástroje na vytvorenie vysoko kvalitných návrhov stavieb.

Balkóny a terasy Lumon boli testované v rôznych krajinách. Konštrukcie a technické riešenie spĺňajú stavebné normy.

TESTY A SCHVÁLENIA

Dokumenty obsahujú súhrn všetkých hlavných testov a schválení úradmi. Podrobnejšie materiály sú k dispozícii na vyžiadanie.

Kontaktujte nás

Jeden z najobľúbenejších systémov zasklenia na celom svete

Sídlo spoločnosti Lumon