Naše produkty a riešenia

Lumon je priekopníkom v oblasti zasklievacích systémov. Kladieme dôraz nielen na kvalitu našich produktov, ale aj na efektivitu nášho výrobného a dodávateľského procesu. Neustále inovujeme a rýchlo reagujeme na meniace sa požiadavky trhu. Naše zasklenia sú tak vysoko kvalitné a moderné. Všetko robíme s ohľadom na životné prostredie.