Hodnoty, misia a vízia

Firemné hodnoty

Blízko k zákazníkovi

Je dôležité neustále načúvať prianiam našich zákazníkov a vyvíjať produkty najvyššej kvality, ktoré budú tieto priania plniť. Obľúbené produkty našich používateľov musia byť vyrábané najefektívnejšími metódami. Kompletné dodávky v dohodnutom termíne zabezpečujú spokojnosť zákazníkov a kontinuitu prevádzky. Otvorená komunikácia a spolupráca medzi jednotlivými článkami prispievajú k čo najlepšiemu pohodliu, zdraviu a bezpečnosti bývania. Prieskumy spokojnosti zákazníkov usmerňujú náš vývoj tým správnym smerom.

Dodržiavame naše sľuby

Cieľom celého dodávateľského reťazca je uskutočniť dodávky načas a v dohodnutom rozsahu. Pre identifikáciu možných slabín a rizík v procese využívame monitorovacie zariadenia. Ak nejaké úskalia identifikujeme, okamžite ich eliminujeme. V spoločnosti Lumon sa zaoberáme záležitosťami súvisiacimi s bezpečnosťou práce na všetkých oddeleniach, v riadiacej skupine a na pracovných stretnutiach.

Budujeme budúcnosť

Komfortné, bezpečné a produktívne pracovné prostredie je tvorené dlhotrvajúcimi operáciami a spoluprácou medzi jednotlivými článkami. Pri rozhodovaní vždy zohľadňujeme bezpečnostné aspekty. Uskutočňujeme presnú analýzu procesov, znižujeme alebo úplne odstraňujeme výskyt rizikových procesov. Spoločnosť Lumon vždy dodržiava miestne zákony a plní všetky záväzky. Tieto hodnoty tvoria gro imidžu spoločnosti Lumon. Populárne produkty, bezpečná prevádzka a dobre načasované kompletné dodávky zabezpečujú spokojnosť zákazníkov a kontinuitu prevádzky.

Misia

Misiou našej spoločnosti Lumon je vytvárať lepšie domácnosti.

Vízia

Našou víziou je byť najlepší a najžiadanejší dodávateľ zasklievacích systémov a súvisiacich produktov.