Valet av rätt glas till rätt projekt är avgörande för säkerheten

Att välja rätt glas till rätt projekt är en viktig del i beslutsfattandet. Glas är ett mångsidigt och stilrent byggmaterial som med fördel används för att skapa unika byggnationer. När du arbetar med glas som byggmaterial är det avgörande för säkerheten vilken typ av glas som används. Lumon har flera olika typer av säkerhetsglas som skräddarsys för varje unikt projekt.

I Lumons produktsortiment finns flera olika typer av säkerhetsglas för att kunna tillgodose varje projekts unika förutsättningar.
Det handlar om:

  • laminerat säkerhetsglas
  • härdat säkerhetsglas
  • specialglas och
  • kombinationer av laminerat och härdat glas.

Det som är karakteristiskt för Lumons glas är att de har hög hållfasthet även i de mest utsatta lägen. De olika typerna av glas som finns i Lumons produktsortiment används för olika typer av konstruktioner, exempelvis för balkongräcken, glastak, glasfasader och trappor.

rätt glas till rätt projekt - Lumon balkonginglasningar

Lumons laminerade glas används exempelvis på platser där det är viktigt att glaset hålls ihop även när det går sönder. Valet av laminerat säkerhetsglas kan påverka säkerhetsglasets egenskaper. Därför erbjuder Lumon även en kombination av laminerat och härdat säkerhetsglas. Härdat säkerhetsglas är nämligen ett säkert alternativ för situationer där det krävs särskilt god hållfasthet och böjhållfasthet.

Utöver laminerat och härdat säkerhetsglas erbjuder Lumon olika typer av specialglas. Exempelvis inbrottssäkert pansarglas och extra ljudisolerande glas.

Alla Lumons säkerhetsglas är CE-märkta och kontrolleras samt testas enligt den internationella en15012-standarden. CE-märkningen tilldelas bland annat byggprodukter som uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav och hänvisar till standardiserade föreskrifter, som till exempel EN. De viktigaste säkerhetskraven för att glas ska kunna få en CE-märkning är att det klarar av tunga vindlaster och hårda stötar.

Vi hjälper dig att välja rätt glas till rätt projekt

Att använda glas som byggmaterial är ett bra sätt att skapa hållbara, användarvänliga och säkra balkongfasader eller gemensamhetsytor. När det gäller Lumons produkter ligger fokus även på design därför kan du även välja olika utseenden på glasen. Exempelvis kan Lumon hjälpa dig att skapa en intressant och unik fasad med olika glaselement i olika färger genom att sandblästra eller screen-trycka glasen.

Kontakta våra inglasningsexperter för mer information om våra glastyper och för stöd i valet av rätt glas till ditt projekt.

KONTAKTA OSS