En inglasad balkong ger balkongen ett nytt liv

En inglasad balkong kompletterar ditt hem med ett trivsamt extra utrymme. Balkonginglasningen skyddar din balkong mot vatten, snö, vind och damm. Inglasningen minskar också bullret och sparar energi. En inglasad altan skyddar balkongens inre ytor och konstruktioner. Inglasning förlänger uterummets service- och reparationsintervallen och hindrar fåglar från att komma in på balkongen. En inglasad balkong sätter igång inredarens fantasi.

Läs mer om varför man glasar in en balkong >>

 

Pris på en inglasad balkong

Lumon balkonginglasning är en förvånansvärt förmånlig investering långt in i framtiden och görs alltid efter mått specifikt för varje balkong. Prissättningen påverkas av flera olika faktorer, såsom balkongens form, mått, monteringssätt och arkitektoniska krav osv.

Läs mer om hur man skaffar en balkonginglasning >>

 

Solskydd till din balkong

Solskyddsgardiner från Lumon bidrar till att reglera ljuset, värmen och avskildheten på balkongen eller ett inglasat uterum. Solskyddsgardinerna är gjorda för att passa med Lumons balkonginglasning och gardinerna är en integrerad del av varje glaselement och följer med i varje läge som glasskivan kan inta.

Läs mer om solskyddsgardiner >>

 

Minskad energikostnad med inglasad balkong

En inglasad balkong har visat sig spara värmeenergi och minska miljöutsläppen. Studier har visat att balkonginglasning också förlänger livslängden på fastigheten. Lumons inglasaningar håller strukturer och konstruktioner i bättre form.

Läs mer om energibesparing >>

 

Därför skall du välja Lumon balkonginglasning

Lumon hittar du i hela Sverige

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi har över 30 års erfarenhet

Vi hjälper dig genom hela processen

Lumon är det första inglasningssystemet i Europa, som har fått CE-märkning

Läs mer om varför du skall välja Lumon >>

 

Beställ service till din inglasade balkong

Här kan ni göra en beställning av service, reservdelar och garantiärenden till er Lumon balkonginglasning.

Beställ service här >>