Be om offert på inglasad balkong

Det är enkelt att beställa Lumons balkonginglasning. Det snabbaste sättet är att beställa en gratis kostnadskalkyl på nätet eller ringa en lokal representant för Lumons balkonginglasning och komma överens om ett möte. Våra planerings- och mätningsbesök är alltid gratis. Vår representant kommer hem till dig och mäter upp balkongen, presenterar produkten, diskuterar olika alternativ med er och ger en offert.

Vi betjänar dig på numret 08 522 77300 eller hitta din närmaste säljare här >>

Vi ger dig gärna service och information. En gratis kostnadskalkyl och ett mätningsbesök tar dig ett steg närmare drömmen. Tryck på knappen nedan och skicka oss en offertförfrågan.

Be om en gratis planerings- och kostnadskalkyl

 

Besök Lumon i Stockholm och Göteborg

Vi har försäljningskontor och showrooms i Stockholm, Göteborg och Malmö. Besök oss gärna och bekanta dig med våra inglasningar.

Lumon i Stockholm

Kontor/Showroom:
Sorterargatan 23 5 tr,
Box 124,
162 12 Vällingby
tel. 08-522 77 300
kundservice [at] lumon.se

Lumon i Göteborg

Kontor/Showroom : Industrivägen 6,
433 61 Sävedalen
tel. 010- 150 21 00
kundservice [at] lumon.se

Lumon i Malmö

Kontor/Showroom: Nordenskiöldsgatan 6,
211 19 Malmö
tel. 010-150 21 00
kundservice [at] lumon.se

 

Pris för en inglasning

Lumon balkonginglasning är en förvånansvärt förmånlig investering långt in i framtiden och görs alltid efter mått specifikt för varje balkong. Prissättningen påverkas av flera olika faktorer, såsom balkongens form, mått, monteringssätt och arkitektoniska krav osv. Det är omöjligt att säga ett exakt pris för balkongen utan att bekanta sig med sakerna ovan.

Du kan beställa en gratis planerings- och kostnadskalkyl så får du priset på din balkong. Våra planerings- och mätningsbesök är alltid gratis.

Be om en gratis planerings- och kostnadskalkyl

 

Garanti för Lumon balkonginglasning

Lumon ansvarar för att installationsarbetet är utfört enligt kontraktshandlingarna och enligt god byggsed. För de installerade glasskivornas del omfattar garantin material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar nödvändiga reparationsarbeten inklusive material.

Garantitid

En förutsättning för garantin är att köparen och säljaren har godkänt leveransen. Om köparen inte är på plats när installationen utförs och inte reklamerar inom sju (7) dagar från installationsdatum, betraktas leveransen som godkänd och garantitiden påbörjas.

Garantitiden för installationsarbetets del är två (2) år och för fel på balkongglasens råmaterial och tillverkning fem (5) år efter överlämnat arbete eller ibruktagande.

Garantins begränsningar

Garantin gäller inte för:

 • rengöring av inglasning efter överlämning av arbetsresultatet eller efter påbörjad användning.
 • åtgärder som beror på balkonginglasningen eller omgivande konstruktioner senare nedsmutsas.
 • glasskivor som krossas beroende på annat än tillverkningsfel.
 • felaktig användning eller skadegörelse som leder till krossade glasskivor.
 • justeringar, reparationer och byte av reservdelar som beror på kundens eller den boendes vårdslösa bruk eller att bruksanvisningen inte har följts.
 • skador som beror på sättningar i byggnaden, större belastningar än normalt på glasskivorna, oförutsedda händelser som skadar glasskivorna eller naturkatastrofer.
 • ändringar, reparationer eller ommonteringar som har gjorts utan godkännande av tillverkaren eller återförsäljaren.
 • extrautrustningar eller separata kompletterande konstruktioner.
 • olika mönster som eventuellt kan skönjas i det härdade glasets yta.
 • Inga dekaler får klistras på härdat säkerhetsglas.
 • Ifall dekaler efteråt har limmats på glasskivorna, tar Lumon Oy inget ansvar för skador eller kostnader beroende på att glasskivor krossas.

Det härdade glaset är tillverkat enligt EN 12150-1 och EN572-8