Värden i Lumons verksamhet

Nära kunden

Att lyssna på kunden och att fortsätta vår högkvalitativa produktutveckling enligt kundernas krav är en viktig faktor. Vi vill producera det som användarna önskar på ett effektivt sätt. Kompletta leveranser vid överenskomna tidpunkter säkerställer kundtillfredsställelsen och verksamhetens kontinuitet. En öppen samverkan och samarbete med olika aktörer skapar trivsel, hälsa och säkerhet. Mätningar av tillfredsställelse styr vår utveckling i rätt riktning.

Vi håller vad vi lovar

Det gemensamma målet för vår leveranskedja är att leverera i tid enligt överenskommelsen. Genom övervakning och mätningar kan vi identifiera eventuella svagheter och risker i vår verksamhet. Vi strävar efter att effektivt eliminera svagheterna och riskerna. Vi på Lumon beaktar säkerheten i arbetet på alla avdelningar, i ledningsgruppen och vid arbetsplatsmötena.

Vi bygger för framtiden

Genom samarbete och långsiktig verksamhet mellan olika aktörer skapar vi en trivsam, säker och produktiv arbetsmiljö. Vid beslutsfattande tar vi alltid hänsyn till säkerhetsaspekten. Vi analyserar och följer upp processerna noggrant och minskar eller eliminerar riskabla processer. Lumon följer alltid de lokala lagarna och uppfyller alla skyldigheter som företag. Detta är den innersta kärnan i Lumons image. Önskade produkter, säker verksamhet och kompletta leveranser i tid säkerställer kundtillfredsställelsen och kontinuiteten i vår verksamhet.

Mission

Vi utvecklar, marknadsför och levererar högkvalitativa Lumon-produkter för att skapa bättre hem.

Vision

Vara den bästa och mest önskade leverantören av balkonginglasningar.