Mot ännu bättre hem

Lumons historia är en historia om bättre hem. När vi började för över 40 år sedan, hade vi aldrig kunnat ana att vi skulle komma så här långt. Idag har vi över 1 miljon kunder och är verksamma i över 22 länder.

Inglasade balkonger och altaner har förändrat vår uppfattning av vad ett gott liv egentligen är. Inglasningar skapar en helt ny yta som är skyddad från vädret, oavsett om dagen bjuder på regn och rusk eller om solen lyser starkt.
I södra Europa, används en inglasad balkong året runt. I norra Europa kan vi njuta av vår inglasade yta tidigare på våren till senare på hösten. I Centraleuropa används balkonginglasningar främst för att öka ljudisoleringen, särskilt då lägenhetsbyggnaden ligger i närheten av högt trafikerade vägar. Dessutom är inglasningar ett bra skydd för byggnadens fasad och balkongkonstruktioner, eftersom de skyddar mot slitage från hårt klimat.
Även energibesparing är en stor anledning till att glasa in balkonger och altaner. Studier visar nämligen att inglasningar ger en ökad energibesparing.

Vi är ett familjeägt företag där varje medarbetare arbetar med kunden i fokus. Detta innebär att möta – och gärna överträffa - kundens förvändningar på oss. Vår företagskultur kännetecknas av uthållighet, mod och effektivitet. Tack vare dessa egenskaper har vi kunnat ta oss dit vi är idag. 

Detta är dock bara början på vår resa. Idag ser vi ett ökat behov och en ökad efterfrågan på våra produkter världen över. Vi söker ständigt efter nya exportmarknader, alltid med focus på lönsamhet och långsiktighet.

Lumon har fabriker i Kouvola och Kempele, nära Oulu, Finland. Där ligger nämligen vårt dotterbolag Suomen Visor Oy, som tillverkar plisségardiner för balkonger, altaner och fönster. 2018, kommer vi att investera 12 miljoner euro i en ny produktionsanläggning i Kouvola, Finland. Den nya anläggningen kommer att vara i drift sommaren 2019.

Regelbundna investeringar i Finland har varit karaktäristiska för oss på Lumon, eftersom vi vill hålla Finland konkurrenskraftigt. Moderna produktionsanläggningar och teknik är en förlängning av våra medarbetare. De förtjänar det bästa eftersom detta är det enda sättet vi kan lyckas med vår mission: att skapa bättre hem.

Välkommen att läsa mer om oss >>
 

Hälsningar

Jussi Kinnunen
President and CEO Lumon Companies