Arbetsliv

Yrkesliv

Vi tror att vår personals talangutveckling, med fokus på arbetssäkerhet, säkerställande av medarbetartillfredsställelse och stöd till anställdas välbefinnande skapar grunden för att ge den bästa servicen till våra kunder.

Gå med i vårt team för att bli en del av en hållbar och växande organisation – vi tror att det bästa resultaten uppnås genom att lära av varandra.​

Kunnig personal

Grunden för vår kunniga personal är att tillhandahålla en noggrann onboarding. Våra chefer planerar för onboarding av nya medarbetare redan i rekryteringsfasen, enligt vår onboardingmodell. Utvecklingen av onboarding utformas genom konsekventa feedbackdiskussioner.

Vi erbjuder mångsidig utbildning för att främja personlig och professionell utveckling. Utbildningarna inkluderar praktik, olika certifieringar och produktutbildning. Ett av diskussionsämnena i årliga one-to-one-möten mellan chefer och medarbetare handlar om utvecklingsbehov och önskemål om utbildning. Kompetensutveckling kan också fås genom en lärande arbetsplats och mentorskap för en ny medarbetare.

Utveckling av arbetssäkerhet

Vårt mål är att alla som är anställda på Lumon kommer till jobbet välbehållna och kan återvända hem på samma sätt. Vi vidtar förebyggande säkerhetsåtgärder genom att genomföra säkerhetskontroller på arbetsplatser och produktionsanläggningar. Säkerhetsobservationer är en del av vårt dagliga ansvar. Säkerhetsansvariga utvärderar processen av förebyggande åtgärder månadsvis och resultaten har bland annat inkluderat en förändring utav typen av skyddsglasögon. För oss är det viktigt att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för anställda.

Våra åtgärder för att säkerheten förblir av högsta prioritet:

  • Hälso- och säkerhetsutbildning som en del av våra onboardingprocesser
  • Säkerhetskontrollsrundor genomförs regelbundet
  • Kontinuerlig tillsyn av olyckor både lokalt och globalt
  • Åtgärdsmöten efter att en incident inträffat

Arbetsmiljö och säkerhet är allas ansvar

Arbetssäkerhet bygger på säkra arbetsförhållanden samt ökad kunskap kring säkerhetsfrågor. Ett välfungerande säkerhetsarbete kräver kunskap, kompetens och eftertanke. Det krävs också planering, mål, uppföljning och ständiga förbättringar kring säkerhetsrutiner. En av grunderna av Lumon Groups säkerhets principer är att varje enskild person förstår sitt eget säkerhetsansvar. Ansvaret för att säkerställa säkerheten i det dagliga arbetet är uppdelat mellan ledningsgrupp, arbetsledare, anställda, skyddsombud och arbetsmiljöverket.

Säkerhet handlar om att ta hand om oss själva och andra

Lumon Groups verksamhet i Finland är certifierad enligt OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System (OSH). Arbetsmiljösystemet (OSH) används för att hantera arbetsmiljörisker och förbättra standarden på arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljösystemet ger ett helhetsgrepp och behandling av arbetsmiljöfrågor i den dagliga verksamheten. Globalt följer vi de hälso- och säkerhetsstandarder som ställs av lagstiftning inom det angivna området.

Våra mål:

  • En säker och trygg arbetsplats
  • Minimering av arbetsrelaterade olyckor (en olycksfri arbetsplats)
  • Minskning av sjukskrivningar
  • Förbättring av utbildningar för ökad kunskap

Hälsa och välmående på jobbet

Vi stödjer våra anställdas hälsa och välbefinnande genom att erbjuda hälsovårdsförmåner för anställda.

Se våra lediga tjänster >>