Riskhantering i samband med Corona-viruset

Lumon följer kontinuerligt råd och information från folkhälsomyndigheten och regeringen och genomför åtgärder för att minska risken för spridningen av Coronaviruset. Dessa åtgärder syftar till att ge våra kunder, samarbetspartners och våra egna anställda ett så säkert sätt som möjligt att driva verksamheten  på under dessa utmanande förhållanden.

Försäljning, montering och produktion

På fabrikerna i Kouvola och Kempele har vi gjort särskilda arrangemang för att upprätthålla vår produktion.
Om risken för påverkan på kundleveranserna förändras kommer vi att se till att kunderna informeras om de konsekvenser detta har och de åtgärder vi vidtar för att minska konsekvenserna.

Om omfattningen av spridningen av Coronaviruset gör att delar av vår personal inte kan utföra arbete på grund av varken karantän eller sjukdom, kommer vi att vidta åtgärder som säkerställer leveranser till kunderna i största möjliga utsträckning.

Etiska riktlinjer för våra anställda

Lumon har tagit fram riktlinjer för våra anställda för att minimera smittorisken:

  • Våra medarbetare arbetar till så stor del som möjligt på distans.
  • Personal som utför montering av inglasning hos kunder stannar endast till i våra lokaler för upphämtning av nödvändigt material.
  • Vi har infört totalt resestop för affärsresor för samtliga anställda.
  • Vi har antagit strikta riktlinjer för privata resor och följer upp vår personals resor om de har varit i potentiella smittorisksområden.
  • Vi betonar dagligen vikten av god hand- och hosthygien.