Medlemmar i Balkongföreningen i Norden

Medelmmar i Balkongföreningen i Norden

För oss är kvalitet A och O, därför är vi medlemmar i Balkongföreningen i Norden som arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats. Vi som medlemmar måste uppfylla olika säkerhets- och kvalitetskrav för att bli godkända som medlemmar. BFQ-märket är en symbol för en säker balkong av hög teknisk kvalitet, en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som för boende. 

Detta sker genom:

  • Kompetenshöjning genom samverkan mellan företagen
  • Dimensionering genom branschgemensamma anvisningar
  • Omfattande kontrollverksamhet för att se till att normer och bestämmelser följs och att kvalitén säkras genom såväl internkontroller som externa opartisk kontroller.

Läs mer om Balkongföreningen i Norden.