Medlemmar i Balkongföreningen i Norden

Medelmmar i Balkongföreningen i Norden

För oss är kvalitet A och O, därför är vi medlemmar i Balkongföreningen i Norden som arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats. Vi som medlemmar måste uppfylla olika säkerhets- och kvalitetskrav för att bli godkända som medlemmar. BFQ-märket är en symbol för en säker balkong av hög teknisk kvalitet, en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som för boende.

Lumon balkonginglasning levererar inglasning med hög kvalitet

 

Glasa in din balkong med säkra och tåliga glas från Lumon balkonginglasning

Detta sker genom:

  • Kompetenshöjning genom samverkan mellan företagen
  • Dimensionering genom branschgemensamma anvisningar
  • Omfattande kontrollverksamhet för att se till att normer och bestämmelser följs och att kvalitén säkras genom såväl internkontroller som externa opartisk kontroller.

Lumon balkonginglasning levererar inglasning med hög kvalitet

Läs mer om Balkongföreningen i Norden.