Lumons nya anläggning för bearbetning av glas är igång

Lumons nya anläggning för bearbetning av glas är igång och investeringsprogrammet på 16 miljoner euro har avslutats.

För att tillgodose den städigt ökande efterfrågan av glasprodukter, har Lumon expanderat sin anläggning med 4 600 m2. Totalt kommer 47 medarbetare att anställas till den nya anläggningen. Den nyligen färdigställda glasbearbetningsenheten kommer att kompletteras med en extra investering på en miljon euro när installationen av den nya maskinparken för screen-tryck startar nästa vår.

”Syftet med investeringarna är att göra det möligt för oss att utveckla vår internationella affärsverksamhet. Den nya glasbearbetningsenheten gör att vi kan garantera att vår kapacitet är tillräcklig för våra organisationer i samtliga länder, dessutom säkerställer våra automatiseringslösningar en effektiv produktion. Vi har investerat i Kouvola eftersom det i området finns professionella, engagerade och kvalificerade arbetare tillgägliga för våra behov och de vet hur man använder våra specifika maskiner”, säger Jussi Kinnunen, VD på Lumon.

”Vårt behov av den nya trycktekniken, beror framför allt på kundernas behov och de förväntningar arkitekternas har på oss. Produktionslinjens längd uppgår till 35 meter och installeras i den nya glasbearbetningsanläggningen. Investerigen i vår egen screen-tryck gjordes för att säkerställa kvaliteten samt den högt satta nivån för leveranssäkerhet. Inom screen-tryck är glasytan täckt med ett mönster som målas med emaljfärg. Denna teknik gör det möjligt för oss att producera mindre glasliknande fasader, eftersom glasytan kan målas så att räckesglaset ser ut som plåt eller aluminium. En annan fördel är att vi kan uppfylla nationella hållbarhetskrav för tillverkning av nya glasräcken. Vi tror att glasräcken som är behandlade med denna tryckteknik kommer att ersätta plåträcken i framtiden”, säger Mikko Hilliaho, Country Manager på Lumon Suomi Oy.

De totala investeringar som gjorts under de senaste tre åren uppgår till ca. 25 miljoner euro. De tidigare investeringarna på 9 miljoner euro, som gjordes under 2016 och 2017, spenderades också på nya produktionsanläggningar, lokaler och maskiner, både i Kouvola och Kempele. Visor Oy, ett dotterbolag till Lumon som är beläget i Kempele, tillverkar solskyddslösningar för terrass- och balkongglas samt plisserade solskyddsgardiner för fönster.