Lumon inglasningen klarar tuffa tag i utsatta vindlägen

Lumons ramlösa inglasningar erbjuds i upp till 12mm glastjocklek för att klara allra tuffaste kraven.

Standarden för inglasning begränsas oftast av glasens tjocklek som för de flesta leverantörer har en glastjocklek upp till 10 mm.
Det gör att våningshöga glaspartier många gånger inte klarar riktigt utsatta vindlägen, som exempelvis kustnära områden eller högre byggnader.
Lumon erbjuder ramlösa inglasningar som klarar de allra tuffaste kraven med en fri höjd upp till 3 meter.
Detta är tack vare Lumons specialanpassade produkter med kraftigare aluminiumgods och tjockare glas. Lumons typinglasning modell ”Lumon 6”.
 
En god referens är Höjdpunkten i Närlunda, Helsingborg, som ligger i värsta tänkbara läge, utsatt både för orkanbyar och hög höjd.
Med sina 22 våningar kombinerat med terrängklass 0 blir det inte mycket värre.