Bygget av vår nya fabrik går enligt plan

Lumon investerar 12,5 miljoner euro i att expandera glasfabriken i Kouvola (Finland) för att möta den växande efterfrågan på inglasningsprodukter. Inrättningen och ramkonstruktionen av fabriksförlängningen på cirka 4600 m2 är för närvarande i full drift. För närvarande är limträram redan installerad och arbetsplintens monteringsarbete pågår. Detta gör det enklare för betraktaren att få en uppfattning om omfattningen av expansionen och formen på den nya byggnaden (se bild nedan). Sockelbalkar och yttre deponin pågår. Samtidigt är markskärmar av sockelns inre områden också på gång. Detta är ett kritiskt steg i projektets framsteg. Schemat för de interna enheterna bestämmer huruvida golvet är klart innan maskinerna installeras under den sista veckan i maj. Efter installationen av plintarna kommer installationen av brandväggen vid gränssnittet mellan väggelementen och den gamla och den nya anläggningen att börja. Denna fas är också planerad att börja denna vecka.

Lumon Balkonginglasning expanderar sin fabrik i Finland

Bild av byggplatsens nuvarande situation.

Vi vill skapa #BättreHem för våra kunder genom att sälja, tillverka och installera balkong- och terrassprodukter. Uppdaterade produktionsanläggningar och teknik tillsammans med motiverad personal lovar grunden för vår vision #DenBästaOchMestÖnskade. Vi vill också se till att produktionskapaciteten inte begränsar framtida tillväxt. #ViÄrLumon och vi #ByggerFörFramtiden.