Balkonginglasning sparar energi?

Balkonginglasningens energisparande effekt har nu undersökts. Enligt undersökningen sparar inglasning 3,4 % – 10,7 % värmeenergi i en flervåningslägenhet på 80 m2, dvs. i snitt 5,9 %. Det är avsevärt med beaktande av att energikostnaderna stiger konstant.

Inglasning ger pengarna tillbaka

Det är en relativt förmånlig åtgärd att glasa in en balkong. Enligt undersökningen får man tillbaka anskaffningspriset för inglasningen på 15-25 år genom energibesparingen på ca 6 % beroende på balkongens form och läge.

Balkongglasens koldioxidavtryck

Enligt Ramboll Oy:s undersökning är den totala koldioxidbelastningen av balkongglastillverkning, transport, installation, service och återanvändning ca 200 kg CO2. Den årliga energibesparingen till följd av balkonginglasning motsvarar ca 50 kg CO2. Vi kan därför dra slutsatsen att energibesparingen genom balkonginglasning kompenserar inglasningens koldioxidavtryck inom fyra år i snitt. Vi kan därför med skäl säga: Gör en ekologisk gärning – utnyttja balkonginglasningens fördelar vid reparations- och nybyggen.   - See more at: http://www.lumon.se/2012/12/10/gor-en-ekologisk-garning-uttnyttja-balkon...